آزمایشگاه(ایلام)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
ایلام آزمايشگاه خانم نسیم اکبری خانم نسيم اكبري ۹۳۶۷۱۲۸۰۵۱ میدان امام حسن پشت داروخانه دکتر دارابی
اشتراک گذاری مطلب: