آزمایشگاه(خوزستان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
خوزستان آزمایشگاه دامپزشکی فاطمه حقیقت ۹۱۶۳۱۳۸۱۶۵ اهواز – سه راه خرمشهر – روبروی ترمینال مسافر بری – جنب بانک ملی
خوزستان آزمایشگاه دامپزشکی آسیه بیرانوند ۹۱۶۶۱۱۷۲۶۳ اهواز – بلوار گلستان روبروی درب دانشگاه شهید چمران
خوزستان آزمایشگاه دامپزشکی اسکندر شموسی ۹۱۶۱۱۳۰۱۴۰ دزفول -خیابان طالقانی- روبروی شهرداری منطقه یک
خوزستان آزمایشگاه دامپزشکی لاله احمدپور ۹۱۶۶۰۰۱۷۴۹ رامهرمز-خ ولی عصر-کوی شهید ترکی
خوزستان آزمایشگاه دامپزشکی اکرم یار احمدی ۹۱۶۳۰۷۵۴۸۹ ایذه -خیابان حافظ جنوبی
خوزستان آزمایشگاه دامپزشکی پویان گلچین ۹۱۶۶۴۳۱۴۳۳ دزفول بلوار فتح المبین
خوزستان آزمایشگاه دامپزشکی امیر نیل دار ۹۱۶۳۲۲۴۶۰۳ شوشترخیابان شریعتی غربی
خوزستان آزمایشگاه دامپزشکی نیما بختیاری ۹۱۲۷۳۸۷۴۶۹ شوشترگاومیش آباد
اشتراک گذاری مطلب: