آزمایشگاه(زنجان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
زنجان سمیرا داودی سمیرا داودی ۳۵۲۲۷۵۷۸ ابهر، جاده قیدار، روبروی اداره دامپزشکی ابهر، ساختمان پاستور
اشتراک گذاری مطلب: