آزمایشگاه(قزوین)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
قزوین ايران ناصر فريدون پور ۹۱۲۲۰۷۸۶۶۴ خیابان نادری – میدان میر عماد
قزوین درنا جعفر سهراب زاده ۹۱۲۱۸۶۴۰۱۰ خیابان نادری – روبروی فروشگاه فرهنگیان
قزوین لشگری پوریا لشگری ۹۱۲۰۸۳۰۰۲۵ تاکستان -خیابان امام -روبروی پمپ بنزین طبقه فوقانی بانک قوامین
قزوین رازی احسان رحمانی ۹۱۲۸۸۰۱۵۴۲ تاکستان -میدان بسیج – طبقه فوقانی دکتر نجفی
اشتراک گذاری مطلب: