آزمایشگاه(قم)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
قم آزمايشگاه بیمارستان طیور سیدمصطفی سجادی دهخوارقانی ۰۲۵-۳۶۶۲۵۴۴۷ قم بلوار نواب خ شهید مدنی
قم آزمایشگاه دکتر غنی مصطفی غنی ۰۲۵-۳۲۶۱۷۱۵۲ قم بلوارامین کوچه۱۷فرعی۱پلاک۱۰
قم آزمایشگاه طاهری مهدی طاهري اصل ۰۲۵-۳۶۶۱۷۴۸۴ قم بلوارامام خميني كوچه ۱۹ جنب عكاسي جوانان
اشتراک گذاری مطلب: