آزمایشگاه(لرستان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
لرستان حیدری دکتر امین حیدری حسنوند ۹۱۶۶۶۱۱۳۲۵ خرم آباد
لرستان آزمایشگاه دامپزشکی خرم آباد دکتر احسان اله موسوی ۹۱۶۱۶۱۳۲۴۰ خرم آباد
لرستان آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی بروجرد افسون کمره ای ۹۱۶۶۶۲۱۲۹۶ بروجرد
لرستان آزمایشگاه دامپزشکی دکتر لیلا رحیمی دکتر لیلا رحیمی ۹۱۳۳۰۷۴۷۲۹ الیگودرز
اشتراک گذاری مطلب: