آزمایشگاه(مازندران)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
مازندران نوبخت ۹۱۲۲۶۴۰۸۸۳ میدان هزار سنگر جاده بابل طبقه زیرین داروخانه دکتر نیکوه کد پستی ۴۶۱۲۹۱۱۸۷۱۹
مازندران بيمارستان بهدام دکتر نازلی نقيب معزي ۹۱۱۱۲۵۴۱۲۶
مازندران تفرشی مرجان تفرشی ۹۱۱۶۳۲۹۴۸۰ خیابان کشاورز جنب شبکه دامپزشکی بیمارستان
مازندران رنجبر ماليدره ناصر رنجبر ماليدره ۹۱۱۱۱۵۷۸۲۵ بلوار كشاورز نبش اتحاد پور گنجي
مازندران هادی زاده معلم شمسعلی هادی زاده معلم ۹۱۱۱۱۱۹۱۸۳ میدان حمزه کلا
مازندران تست
مازندران امیرصالحی ۹۱۱۱۲۷۹۵۶۲ خ طالقانی اباذر ۲۶ کد پستی ۴۶۱۵۷۳۹۳۴۸
مازندران بیمارستان البرز ۹۱۱۱۲۱۳۴۷۵
مازندران طبری ۹۱۱۱۵۲۲۰۵۱ بلوار پاسداران جنب بیمارستان نیمه شعبان کد پستی ۴۸۱۵۸۳۸۵۱۴
مازندران غلامی ۱۱۲۲۳۶۴۶۰ بلوار پاسداران-بیمارستان ساری
مازندران دباغ زاده سورکی ۹۱۱۳۵۴۶۷۹۶ میدان امام خمینی (ره) اول بلوار آزادی روبروی اداره برق ساختمان زمان واحد ۳ طبقه اول
مازندران جعفری ۹۱۲۳۸۰۸۱۰۶ بلوار امام رضا
مازندران دکترمحمدی طبری ۹۱۱۱۵۵۶۸۷۶ نور خیابان حافظ نبش آزادی کد پستی ۴۶۴۱۹۱۹۱۱۸
مازندران دکترياري ۹۱۱۲۲۶۱۶۵۴ قائمشهر خيابان شريعتي اول بلوار
مازندران دکترياري ۹۱۱۲۲۶۱۶۵۴ قائمشهر خيابان شريعتي اول بلوار
مازندران دکترابراهیمی ۹۱۲۳۷۱۷۴۵۲ خ شریعتی (جویبار) جنب CNG
مازندران دکتریداللهی ۹۱۱۳۲۶۳۶۱۸ خ صالحی مازندرانی روبروی کمربندی
مازندران دکترفلاح ۹۱۱۱۲۸۵۷۶۱ خ امام بیمارستان دکتر مرزبان
اشتراک گذاری مطلب: