آزمایشگاه(مرکزی)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
مرکزی پاستور دکتر ملیحه سادات جمالی ۹۱۸۶۲۰۷۵۴۷ سردشت
مرکزی آزمایشگاه معلمیان دکتر زینب معلمیان ۰۹۱۲۳۱۳۶۲۴۸ – ۳۲۷۲۳۸۱۶ سردشت
مرکزی مبنا بنت الهدی مقدس ۹۱۸۸۶۵۳۰۲۷ دلیجان-خیابان رجایی
مرکزی آزمایشگاه مرکزی ساوه دکتر حبیب اله شادمان ۰۹۱۲۵۲۴۸۹۹۲ -۴۲۲۳۳۰۴۵ ساوه-خیابان فلاحت
مرکزی آزمایشگاه پاستور خانم دکتر سعیده خلج معصومی ۰۹۱۲۸۸۵۴۷۵۷ -۴۲۲۳۴۶۶۹ ساوه-ابتدای خیابان فلاحت
اشتراک گذاری مطلب: