آزمایشگاه(کرمانشاه)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
کرمانشاه پاسارگاد دکتر فروغ محمدی ده چشمه ۹۱۸۸۳۶۸۵۰۲ ابتدای بلوار شهید دکتر فتاحی روبروی تعاون روستایی
کرمانشاه رسول مؤیدی ۹۱۸۳۳۸۲۱۴۸ خیابان عمار یاسر ، کوچه دوم کد پستی ۶۷۵۱۹۷۳۸۷۳
کرمانشاه دکتر امیرحسین آرین ۹۱۸۸۳۳۵۹۱۶ بلوار شهید رجایی به سمت ده مجنون کوچه جنب بانک صادرات
کرمانشاه دکتر افسانه خوشکرار ۹۱۸۳۵۸۲۱۶۰ بلوار شهید رجایی روبروی بانک صادرات
کرمانشاه بیمارستان زاگرس
اشتراک گذاری مطلب: