آزمایشگاه(کرمان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
کرمان آزمایشگاه دکتر شفیعی خانم دکتر شفیعی ۰۳۴-۳۲۱۱۷۰۶۳ کرمان. بلوار معلم حد فاصل کوچه ۱۴-۱۶ آزمایشگاه دکتر شفیعی
کرمان ازمایشگاه دامپزشکی پاستور اقای امیر جلالی ۹۱۳۵۰۰۳۹۲ رفسنجان. بلوار حجت نبش کوچه شماره ۱۸
کرمان ازمایشگاه دامپزشکی شاخص خانم دکتر زهرا اسدی ۹۱۳۸۶۳۰۸۱۸ کرمان. بولوار امام حسن مجتبی بین کوچه ۳-۵
کرمان ازمایشگاه دامپزشکی پاستور اقای امیر جلالی ۹۱۳۵۰۰۳۹۷۲ رفسنجان. بلوار حجت نبش کوچه شماره ۱۸
کرمان ازمایشگاه تشخیص دامپزشکی پیمان آقای پیمان یغمایی ۹۱۳۳۴۵۲۴۹۴ کرمان. سیرجان. خیابان قدس شمالی کوچه شماره ۱۰
اشتراک گذاری مطلب: