آزمایشگاه(گلستان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
گلستان آزمایشگاه دامپزشکی کاوش دکتر سمیرا کاوه ۱۷۳۲۴۲۴۲۴۸ گرگان خیابان کمربندی روبروی مسکن مهر راه آهن
گلستان آزمایشگاه دامپرشکی دکتر حقیقی دکتر آرمان حقیقی ۱۷۳۲۴۵۱۱۵۴ گرگان کوی افسران بین افسران ۶ و ۶٫۱
گلستان پارت آزما دکتر سید احمد میرکریمی ۱۷۳۲۴۲۶۲۷۲ گرگان ابتدای کوی افسران
گلستان گلستان دکتر صدیقه عباس پور دیوند ۱۷۳۲۴۳۳۹۳۲ گرگان / کمربندی ـ روبرو سیلوـ بیمارستان دامپزشکی گلستان
گلستان سینا دکتر عیسی عباسی ۱۷۳۲۱۵۹۹۶۶ گرگان / کیلومتر ۳ جاده گرگان ـ گنبد ـ ابتدای جاده نومل ـ بیمارستان سینا
گلستان رازی دکتر جواد سرایلو ۱۷۳۳۲۳۰۰۶ گنبد / میدان آزادگان ـ جنب بنیاد مسکن
گلستان آزمایشگاه دامپزشکی دکتر کوهستانی دکتر قربان کوهستانی ۱۷۲۲۲۴۰۰۷۴ گنبد / یوسف آباد ـ ایستگاه جیحون ـ طبقه دوم
گلستان آزمایشگاه دامپزشکی دکتر صدری دکتر ناصر صدری ۱۷۳۳۲۳۱۷۶۶ گنبد/ آق آباد ـ بیمارستان دامپزشکی
گلستان آزمایشگاه دامپزشکی آرین دکتر اسماعیل کرمی ۱۷۵۵۵۵۳۶۲۰ گنبد/ابتدای جاده مینودشت ـ خیابان کارودانش ـ بیمارستان دامپزشکی آرین
گلستان آزمایشگاه دامپزشکی پاستور غلامرضا حاتمی ۱۷۳۴۲۳۲۰۳۰ علی آباد/ نبش خیابان امام رضا جنب بانک ملت امام رضا
گلستان آزمایشگاه دامپزشکی پولت مهندس نیاز دردی اونق ۱۷۳۴۳۲۸۹۳۳ کردکوی / جاده کردکوی ـ گرگان ـ روبروی ایران خودرو
گلستان آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی مرکزی شمال دکتر هدیه قاسمیان ۱۷۳۴۴۳۲۴۴۴ بنرترکمن / ابتدای جاده بندرترکمن به کردکوید
اشتراک گذاری مطلب: