آزمایشگاه (آذربایجان شرقی)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر عباسعلی زاده دکتر عباسعلی زاده ۳۷۲۲۲۹۹۰ خيابان مطهری، مجتمع زيتون، طبقه ۶
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکترعزيز ثالث دکترعزيز ثالث ۳۷۲۲۳۷۸۷ روبروي شهرداري، جنب هنرستان ،درمانگاه دكتر جمشيدي
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر اسدنسب اسدنسب ۳۳۳۸۴۹۰۷۴ خيابان ائلگلی، کوی شهيد رنجی،نرسيده به خيابان سبلان، پلاک۱۱۶
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر ذاكري دکتر ذاكري ۰ نرسيده به پل كركج جنب آرد سهند
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر رخشان دکتر رخشان ۳۳۴۷۹۳۷۰۱ خيابان قطران شمالی،کوره باشی،روبروی تعاونی شهرداری،پلاک۸
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر حمداله زاده دکتر حمداله زاده ۳۳۴۴۸۲۲۳۷ روبروي بيمارستان شهدا-جنب تجهيزات پزشكي سهندطب-كوچه شبنم پلاك۲۶
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر جعفری جوزانی دکتر جعفری جوزانی ۳۳۳۳۹۲۳۴۰ دروازه تهران، ابتدای خيابان آذری، پلاک۳
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر تقائي دکتر تقائي ۳۳۴۴۴۳۹۲۴ خيابان قطران شمالي کوي فاطمي روبروي قنادي نامي، پلاك۳۱۳
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر اصل نجاري دکتر اصل نجاري ۰ خيابان دامپزشكي كوچه شهيد حمدي پلاك ۱۲ كد پستي ۵۱۸۳۸۱۳۱۶۹
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر صديقی دکتر صديقی ۳۷۲۵۱۱۴۵ اتوبان اميركبير، مجتمع تجاري اميركبير، بلوك اول، واحد اول
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر بليلا دکتر بليلا ۳۵۴۱۴۰۷۰ تبريز – شهرك باغميشه – ميثاق ۷ پلاك ۱ طبقه ۲ كد پستي ۵۱۶۶۶۱۸۵۵۱۵
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر قلي نژاد دکتر قلي نژاد ۳۳۴۴۵۰۲۳۲ خيابان خطيب ، جنب كوچه مدرسه ، پلاك ۱
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر مستوفي دکتر مستوفي ۰۴۱۱/۳۸۲۲۵۸۰ خيابان راه اهن، خيابان دامپزشكي، روبروي اداره كل دامپزشكي استان
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر مساحي دکتر مساحي ۳۳۴۱۴۹۹۵ تبريز – خطيب كوي شهيد حمدي كدپستي۵۱۸۳۸۱۳۱۶۸
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر افكاري دکتر افكاري ۳۴۲۲۵۴۴۶۱ بلوار معلم،کوچه همای،پلاک۲۰۴كدپستي ۵۴۱۶۶۳۷۷۱۹
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر فيض نژاد دکتر فيض نژاد ۳۴۲۲۳۰۹۱۲ ميدان ترمينال ، نبش عدالت چهار
آذربایجان شرقی آزمایشگاه دامپزشکی دکتر بيرونی ميانجی دکتر بيرونی ميانجی ۳۵۲۲۳۸۵۳۷ دره خرمن ، ابتدای خيابان حاج اصغری، پلاک ۵۱۰
اشتراک گذاری مطلب: