آزمایشگاه (یزد)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
یزد آزمایشگاه دامپزشکی زنگیلی کریم زنگیلی ۹۱۷۱۰۰۱۳۸۲ یزد، صفائیه، خیابان وزیری، کوچه وزیری ۱۰
اشتراک گذاری مطلب: