اشکان عمادی نیا-دکتری تغذیه طیور

خلاصه سوابق

نام: اشکان

نام خانوادگی: عمادی نیا

 

مدارک تحصیلی:

  • مدرک کارشناسی، مهندسی کشاورزی-علوم دامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
  • مدرک کارشناسی ارشد، علوم دامی گرایش تغذیه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
  • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر گندم کامل و خرد شده، مولتی آنزیم و تغذیه مرطوب بر عملکرد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی
  • مدرک دکتری، علوم دامی گرایش تغذیه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
  • عنوان پایان نامه دکتری: اثر سطوح کاهشی پروتئین و سطوح ترئونین و والین بر عملکرد، ریخت شناسی، بیان ژن موسین-۲ و ناقل والین، جایگزینی گلایسین با متیونین+سیستئین بر عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، فعالیت آنتی اکسیدان سرم خون و ریخت شناسی روده بلدرچین ژاپنی

سابقه کار:

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

فعالیت در زمینه پرورش مرغ گوشتی و جیره نویسی

اشتراک گذاری مطلب: