بیمارستان(اصفهان)

اصفهان بیمارستان مركزي فريد رضا بهارلو بهارستان خ ایثار خ آذر غربی خ دی پلاک ۱۶۶
اصفهان بیمارستان مركزي احسان عباس پور ۳۵۳۱۰۰۹۳ بهارستان خ ایثار خ آذر غربی خ دی پلاک ۱۶۷
اصفهان پارس مسعود هاشمی ۳۱۴۵۴۸۳۶۵۹ حبیب آباد – جنب میدان آزادی
اصفهان بیمارستان مرکزی علیرضا بهرامی (مسئول فنی) ۳۵۳۱۰۰۹۳ ارغوانيه جنب كانال آب
اصفهان بيمارستان سانترال مباركه مهرداد زماني (موسس)، امیر مسعود صادقی فر (مسئول فنی) ۵۲۴۲۲۰۰۷ خ شهيد نيكبخت جنب پمپ بنزين
اشتراک گذاری مطلب: