بیمارستان(خراسان جنوبی)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
خراسان جنوبی سلامت راضیه افشاری ۵۶۳۲۲۲۹۰۵۳ بیرجند-میدان آزادی
اشتراک گذاری مطلب: