بیمارستان(خراسان شمالی)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
خراسان شمالی بیمارستان مرکزی خانم دکتر صمد زاده ۹۱۵۷۰۰۶۵۷۰ بجنورد ، ابتدای جاده بابا امان، جنب رستوران اکبر جوجه ،خیابان رضوی ، بین رضوی ۶ و ۸
اشتراک گذاری مطلب: