بیمارستان(مازندران)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
مازندران خ طالقاني اباذر ۱۶ فرهاد حق شناس ۹۱۱۱۲۱۵۵۸۸ خ طالقاني اباذر ۱۶
مازندران بيمارستان بهدام منیژه رصدی ۹۱۱۱۲۱۵۶۴۸ طالب آملي دريا ۴۸
مازندران بيمارستان بهدام منیژه رصدی ۹۱۱۱۲۱۵۶۴۸ طالب آملي دريا ۴۸
مازندران حسن زاده ۹۱۲۱۹۵۰۲۱۵ فریدونکنار شهرک صفایه کد پستی ۴۷۵۳۱۸۳۱۱۱
مازندران کلانتری ۹۱۱۱۵۴۱۹۸۰ بلوار پاسداران
مازندران ۱ ۲ ۳ ۶
مازندران بیمارستان دکتر مرزبان كمال الدين مرزبان ۹۱۱۱۲۳۰۲۲۲ خ بابل کد پستی ۴۷۶۵۸۳۹۶۷۶
مازندران بيمارستان اهورا ۹۱۱۱۱۱۱۶۱۴ خ تهران -البرز ۶۹
اشتراک گذاری مطلب: