بیمارستان(کرمانشاه)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
کرمانشاه بیمارستان زاگرس کورش شکری ۹۱۲۱۷۶۳۰۰۰ میدان آزادگان کیلومتر۲جاده ماهیدشت قسمت شمالی روستای حاجی عزیز
کرمانشاه بیمارستان زاگرس مهسا شهبازی ۹۱۸۹۲۰۸۵۷۳ میدان آزادگان کیلومتر۲جاده ماهیدشت قسمت شمالی روستای حاجی عزیز
کرمانشاه بیمارستان زاگرس محمدحسین نظری ۹۱۸۳۸۹۳۷۰۷ میدان آزادگان کیلومتر۲جاده ماهیدشت قسمت شمالی روستای حاجی عزیز
کرمانشاه بیمارستان زاگرس لادن حیدریان ۹۱۸۴۰۷۶۴۰۲ میدان آزادگان کیلومتر۲جاده ماهیدشت قسمت شمالی روستای حاجی عزیز
اشتراک گذاری مطلب: