بیمارستان(گلستان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
گلستان گلستان دکتر سید اشکان مداح ۱۷۳۲۴۳۲۹۳۲ گرگان / کمربندی ـ روبروی سیلوـ بیمارستان دامپزشکی گلستان
گلستان سینا مسعود پوری ۱۷۳۲۱۵۹۹۶۶ گرگان / گیلومتر ۳ جاده گرگان ـ کنبد ـ ابتدای جاده نومل بیمارستان سینا
گلستان آرین دکتر عباس ضیغمی ۱۷۵۵۵۵۳۶۲۰ گنبد / ابتدای جاده مینودشت ـ خیابان کارودانش بیمارستان دامپزشکی آرین
گلستان گنبد دکتر فرهاد محمدی ۱۷۳۳۳۴۴۶۹۹ گنبد / چهار راه آق آباد ـ بیمارستان دامپزشکی
گلستان بیمارستان دامپزشکی مرکزی شمال دکتر میلاد اصفهانیان ۱۷۳۴۴۳۲۴۴۴ بندرترکمن / ابتدای جاده بندرترکمن به کردکوی
اشتراک گذاری مطلب: