بیمارستان (آذربایجان غربی)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
آذربایجان غربی بیمارستان اختصاصی طیور ۱۴ مهر دکتر سامان كريمي ۴۴۴۶۲۴۷۴۳۰ بوکان-خیابان شهید حمیدی بیمارستان ۱۴ مهر
آذربایجان غربی بیمارستان دكتر ستاره چشم دكتر اکبر ستاره چشم ۹۱۴۱۴۱۶۴۹۴ ارومیه-جاده طلاتپه نرسیده به روستای یورقول آباد
آذربایجان غربی بیمارستان اختصاصی دام کوچک آوا دكتر آي سان اسدالهي ۹۱۴۴۴۸۱۳۴۳ ارومیه-خیابان شهیدبهشتی روبروی مرکز خرید کوچه ۴۱ پلاک ۲۲
آذربایجان غربی بیمارستان اختصاصی طیور آذربایجان دكتر آرمان فيضي ۹۱۴۱۴۷۰۸۹۰ ارومیه- خیابان مدیریت نبش کوچه ۴ پلاک ۲۳
آذربایجان غربی بیمارستان تخصصی طیور سیمرغ دكتر فرهاد هاشم زاده ۹۱۴۳۶۱۳۰۷۱ خوی- خیابان انقلاب
آذربایجان غربی بیمارستان زرين طب دكتر منصور يار اسماعيل ۹۱۴۳۴۳۶۰۵۲ نقده-محمدیار بیمارستان زرین طب
آذربایجان غربی بیمارستان سیمینه دكتر علي پور معصوم قره باغ ۹۱۴۳۴۳۹۰۹۸ بوکان-شهرسیمینه
آذربایجان غربی بیمارستان عرشیا دكتر فراز ابراهيمي ۹۱۴۳۲۲۴۰۰۷ میاندوآب-جاده میاندوآب ارومیه نرسیده به روستای حاج حسن قریان شمالی
آذربایجان غربی بیمارستان مهر دكتر عليرضا خدابنده لو ۹۱۴۱۸۱۱۱۸۹ میاندوآب-جاده تپه رش کیلومتر ۱۲ جاده سه راه زنجیر آباد
آذربایجان غربی بیمارستان آرتان سعيد پورعباس قراقلو ۹۱۴۳۸۱۸۳۵۳ میاندوآب-جاده تپه رش کیلومتر ۱۲ سه راه زنجیرآباد
آذربایجان غربی بیمارستان مکریان دكتر وحيد حاجي زاده ۹۱۴۱۸۰۴۶۲۵ میاندوآب-جاده حاج حسن روستای خیرآباد
آذربایجان غربی بیمارستان سهند دكتر علي درنگيان ۹۱۴۳۸۲۷۱۶۸ میاندوآب-جاده شاهین دژ سه راهی باروق روبروی پمپ بنزین
آذربایجان غربی بیمارستان عطا دكتر داود استاد حسن زاده ۹۱۴۱۸۱۱۰۵۱ میاندوآب -جاده شیبلو ابتدای جاده سرچم
آذربایجان غربی بیمارستان پاستور دکتر فرشاد صديقي ۹۱۴۱۸۵۲۹۴۰ شاهین دژ-جاده مامالو
آذربایجان غربی بیمارستان اختصاصی طیور جامع كردستان دكترميروحيد قنديلي ۹۱۴۳۴۰۴۶۸۵ مهاباد-خیابان مسجد جامع
آذربایجان غربی بیمارستان اختصاصی طیور کیان دکتر مهدي عبداله فام ۹۱۴۱۸۰۳۵۲۷ میاندوآب-انتهای خیابان ۱۷ شهریور
اشتراک گذاری مطلب: