داروخانه(آذربایجان شرقی)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
آذربایجان شرقی داروخانه دکتر محمدنژاد دکتر محمدنژاد ۰۴۱ ۳۴۴۱۱۲۱۲ خيابان دامپزشكي مابين اداره دامپزشكي واداره گاز نبش كوي گلكار پلاك ۸
آذربایجان شرقی داروخانه دکتر محمدزاده دکتر محمدزاده ۰ روستاي ليقوان-خيابان امام خميني(ره) نرسيده به خانه بهداشت
آذربایجان شرقی داروخانه دكترمقام اسلامي دكترمقام اسلامي ۰ روستاي ليقوان-خيابان امام خميني(ره) نرسيده به مركزمايه كوبي دكترناظري
آذربایجان شرقی داروخانه دکتر موتاب لاله دکتر موتاب لاله ۴۱۳۶۳۴۷۳۵۹ باسمنج-خيابان امام جنب مخابرات پاساژوليعصر(عج)-پلاك۵
آذربایجان شرقی داروخانه دكترمهاجري دكترمهاجري ۴۱۳۴۴۳۵۸۶۱ چهار راه خطيب كوچه شهيد حمدي پلاك ۴۲
آذربایجان شرقی داروخانه پاسارگاد دکتر مهرجو ۴۱۳۴۴۱۲۱۰۷ خيابان دامپزشكي -كوي شهيد حمدي – پلاك ۷
آذربایجان شرقی داروخانه دكترفرزادميررضوي صالحيان دكترفرزادميررضوي صالحيان ۰ روستاي مايان سفلي-خيابان آزادي جنب گرمابه اكبري پلاك۹۲
آذربایجان شرقی داروخانه دكترنصيري فرد دكترنصيري فرد ۴۱۳۴۳۹۰۲۷۳ خيابان دامپزشكي كوي شهيدحمدي پلاك ۶/۲
آذربایجان شرقی داروخانه دكترنعمتي دكترنعمتي ۴۱۳۲۴۲۱۱۶۹ روستاي مايان سفلي-خيابان امام خميني(ره)بالاترازپل سنگي-پلاك۲۳۳
آذربایجان شرقی داروخانه دكترحكيم زادگان دكترحكي مزادگان ۴۱۳۲۴۴۴۴۷۶ بلوار طالقاني بالاترازميدان پاسداران نبش كوچه بهاران پلاك۲
آذربایجان شرقی داروخانه خانم دكترعلي پورقوريچائي خانم دكترعلي پورقوريچائي ۰ خيابان طالقاني-روبروي اداره برق
آذربایجان شرقی داروخانه درمان امين زاده خسروشاهي ۴۱۳۲۴۴۳۸۸۲ خسروشهر-خيابان امام خميني(ره)- جنب اداره دارايي
آذربایجان شرقی داروخانه دكتر رزاقي دكتر رزاقي ۰ خسروشهر-خيابان امام خميني(ره) جنب بانك صادرات
آذربایجان شرقی داروخانه دكترفتحي پور دكترفتحي پور ۰۴۱۲/۲۶۶۵۶۷۵ خسروشاه-خيابان طالقاني-بعدازفلكه اصلي خسروشاه-جنب پست بانك
آذربایجان شرقی داروخانه دكتر نوزادعلمداري دكتر نوزادعلمداري ۰۴۹۲/۳۰۴۰۱۸۰ خيابان امام خميني(ره) سه راهي توحيد جنب كوچه مجاهد
آذربایجان شرقی داروخانه دكترجبرائيلي دكترجبرائيلي ۰ خيابان شهيدباكري
آذربایجان شرقی داروخانه دكتر عليرضا اجتنابي دكتر عليرضا اجتنابي ۰ خيابان پل چوبي – پاساژ وليعصر پلاك ۲۱
آذربایجان شرقی داروخانه دكترصديق باروقي دكترصديق باروقي ۴۱۵۲۷۲۲۰۸۶ قره آغاج خيابان آبگرم روبروي پست بانك
آذربایجان شرقی داروخانه علي پور علي پور ۴۱۵۲۷۲۲۶۰۹ قره آغاج خيابان امام خميني(ره) نرسيده به بانك صادرات پلاك۱۰-د
آذربایجان شرقی داروخانه دامپزشكي سراب دکتر علي اكبرزاده ۴۱۴۳۲۲۲۸۷۸ خيابان شهيدمطهري جنوبي-روبروي شهرباني سابق- پلاك۳۳۴
آذربایجان شرقی داروخانه دامپزشكي سراب دکتر علي اكبرزاده ۴۱۴۳۲۲۲۸۷۸ خيابان شهيدمطهري جنوبي-روبروي شهرباني سابق- پلاك۳۳۴
آذربایجان شرقی داروخانه دكتر كاتبي دكتر كاتبي ۴۱۴۳۲۲۰۱۵۱ خيابان امام(ره) – روبروي اداره دامپزشكي پلاك۳۵۷۸
آذربایجان شرقی داروخانه دكتركامراني دكتركامراني ۴۱۴۳۲۲۵۶۱۲ خيابان امام خميني(ره)-نرسيده به چهارراه انقلاب-جنب بانك ملّي مركز-پلاك۲۴۰۶
آذربایجان شرقی داروخانه دكترمباركي دكترمباركي ۴۳۱۲۲۲۶۸۷۸ خيابان شهيدمطهري شمالي روبروي بازارراسته سراب پلاك۱۶
آذربایجان شرقی داروخانه دكترمحمودوند دكترمحمودوند ۴۳۱۲۲۲۵۱۰۸ خيابان امام خميني(ره)جنب اداره دامپزشكي
آذربایجان شرقی داروخانه دكترنادري دكترنادري ۰ ميدان جمهوري روبروي بانك ملت
آذربایجان شرقی داروخانه دكترنگاهي دكترنگاهي ۴۱۴۳۱۲۳۶۳۰ خيابان جمهوري – سه راهي كيوج پلاك۱۰
آذربایجان شرقی داروخانه رازي دکتر دل آرام ۴۱۴۲۵۷۳۹۲۸ خيابان وليعصر(عج)- روبروي مسجد امام حسين(ع)پلاك۵۰
آذربایجان شرقی داروخانه دكتر اردكانيان دكتر اردكانيان ۴۷۱۲۲۲۱۱۸۰ خيابان طالقاني-بالاتر ازترمينال
آذربایجان شرقی داروخانه ايران مهر دکتر خليلي پايدار ۴۱۴۲۴۲۹۱۰۳ بلوارشهيد باكري روبروي كميته امداد پلاك ۱۶
آذربایجان شرقی داروخانه پاستور(تكليمي) دکتر تكليمي ۴۱۴۲۴۲۲۴۱۰ خيابان امام خميني(ره)- جنب اداره مخابرات پلاك۲۳۴
آذربایجان شرقی داروخانه دكتر زرع كاري دكتر زرع كاري ۰ جاده تبريز صوفيان بعد از پليس راه ابتداي روستاي زبرلو
آذربایجان شرقی داروخانه دکتر فرهادخليلي دکتر فرهادخليلي ۰ جنب بهداشت نبش كوچه مرمر
آذربایجان شرقی داروخانه دكترميررضوي صالحيان دكترميررضوي صالحيان ۴۱۴۲۵۲۰۲۵۸
آذربایجان شرقی داروخانه دكتراميدي دكتراميدي ۴۱۳۷۶۳۳۵۱۰ انتهاي خيابان شريعتي(خيابان پادگان)روبروي كوچه داناپورپلاك۵۵۵۸
آذربایجان شرقی داروخانه دكتر صدري دكتر صدري ۴۱۳۷۶۲۸۹۸۸ خيابان شريعتي – بالاتراز بانك كشاورزي پلاك۱۶
آذربایجان شرقی داروخانه دكترباستاني دكترباستاني ۴۱۳۷۲۵۶۲۷۰ خيابان امام خميني(ره)- جنب دربندكليسا- پائين ترازبانك ملت
آذربایجان شرقی داروخانه دکترحميد تيمورزاده دکتر حميد تيمورزاده ۰ اتوبان اميركبير-نرسيده به جهاد-روبروي شهرداري
آذربایجان شرقی داروخانه دكتر داوطلب دكتر داوطلب ۴۱۲۲۷۶۴۶۴ اتو بان امير كبير- نرسيده به اداره دامپزشكي پلاك۳۹۵
آذربایجان شرقی داروخانه دكتر دولت جو دكتر دولت جو ۰ دكتر دولت جو
آذربایجان شرقی داروخانه دكتر رضائيان فياض دكتر رضائيان فياض ۴۱۳۷۲۷۶۶۱۱ اتو بان امير كبير-ميدان مادر- پلاك۲۹۵(طبقه فوقاني درمانگاه دامپزشكي دكترزلفي )
آذربایجان شرقی داروخانه دكترزابلي دكترزابلي ۰ اتوبان اميركبيرجنب كوچه شهيدرجايي-بالاترازمركزمخابرات اميركبير
آذربایجان شرقی داروخانه دكترعباسي ملكي دكترعباسي ملكي ۴۱۳۷۲۷۰۴۴۸ اتوبان اميركبير-محله جانبازان-جنب درمانگاه دامپزشكي دكترهدايتي نيا
آذربایجان شرقی داروخانه دكترعطارحسيني دكترعطارحسيني ۴۱۳۷۲۲۳۲۲۶ خيابان راه آهن نرسيده به ميدان مصلي پلاك۳۴۳
آذربایجان شرقی داروخانه دكترمقدم زاده دكترمقدم زاده ۷۲۳۰۷۶۵ اتوبان اميركبير-نرسيده به شبكه دامپزشكي مراغه-پلاك۳۹۵/۱
اشتراک گذاری مطلب: