داروخانه(آذربایجان غربی)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
آذربایجان غربی داروخانه دكتر سيده ثريا محمودي دكتر سيده ثريا محمودي ۰۹۱۴۷۳۶۰۹۱-۰۹۱۴۳۴۲۸۵۲۵ پیرانشهر- ميدان هژاركمربندي پيرانشهر – سردشت روبروي ترمينال روستايي
آذربایجان غربی داروخانه دكتر محمد اسدي عيسي كان دكتر محمد اسدي عيسي كان ۹۱۴۳۴۸۳۶۷۱ ارومیه-خيابان رودكي بعد از مسجد حر پلاك۱۴۷
آذربایجان غربی داروخانه دكتر مرتضي حسين زاد نازلو دكتر مرتضي حسين زاد نازلو ۹۱۴۱۴۱۰۸۸۵ ارومیه- بلوار ساوالان
آذربایجان غربی داروخانه دکتر حسین کریمی دکترحسین کریمی ۹۱۴۱۴۱۷۱۸۷ ارومیه-بلوار شیخ شلتوت
آذربایجان غربی داروخانه دکترحامد سیفی دکترحامد سیفی ۹۱۴۱۴۱۱۴۵۳ ارومیه-خیابان مجاهد۱ پلاک ۱/۲۸
آذربایجان غربی داروخانه دکتراسماعیل خاکپور ایرانی دکتراسماعیل خاکپور ایرانی ۹۱۴۱۴۱۵۲۶۹ ارومیه-خیابان میثم پلاک ۹۱
آذربایجان غربی داروخانه دکتراکبر باقر زاده آذر دکتراکبر باقر زاده آذر ۹۱۴۳۴۳۵۲۷۷ ارومیه-دروازه مهاباد نبش گلستان پلاک ۴
آذربایجان غربی داروخانه دکترناصر برقی دکترناصر برقی ۹۱۴۱۴۱۷۴۷۰ ارومیه-خیابان منتظری جنب هتل آذران
آذربایجان غربی داروخانه دکتربابک دیلمقانی دکتربابک دیلمقانی ۹۱۴۱۸۷۳۷۷۴ ارومیه-بلوار شهداء مجتمع تجاری ولیعصر
آذربایجان غربی داروخانه دکترسعید بهرامی دکترسعید بهرامی ۹۱۴۱۴۳۶۱۵۳ ارومیه-خیابان ولیعصر اول خیابان ابوذر
آذربایجان غربی داروخانه دکترآرش کوشان دکترآرش کوشان ۹۱۴۴۴۰۵۲۷۱ ارومیه-نوشین شهر خیابان امام
آذربایجان غربی دراوخانه دکتر رامین شفیع پور یوردشاهی دکتر رامین شفیع پور یوردشاهی ۹۱۴۱۴۷۰۰۴۰ ارومیه-سیلوانا سه راهی راژان
آذربایجان غربی داروخانه دکتر عبدالصمد مالدار مژن آبادي دکتر عبدالصمد مالدار مژن آبادي ۹۱۴۱۴۱۶۷۶۰ ارومیه-خیابان شهید دستغیب پلاک۲
آذربایجان غربی داروخانه دكترمسعود فیروزی دكترمسعود فیروزی ۹۱۴۳۴۷۶۵۱۶ ارومیه-بخش سرو چهارراه روند
آذربایجان غربی داروخانه دکتر بهنام علی اکبری دکتر بهنام علی اکبری ۹۱۴۴۴۵۸۶۷۹ ارومیه-ميدان آذربايجان اول بلوار ساوالان
آذربایجان غربی داروخانه دکتر كيوان ابراهيم زاده كيوان ابراهيم زاده ۹۱۴۷۴۱۶۰۲۴ ارومیه-جاده مهاباد روبروی پمپ بنزین
آذربایجان غربی داروخانه دکتر علیرضا عیسی زاد دکتر علیرضا عیسی زاد ۹۱۴۹۴۰۵۸۹۸ ارومیه-سه راه دخانيات
آذربایجان غربی داروخانه دکترسیامک ملا زاده دکترسیامک ملا زاده ۹۱۴۳۴۱۶۶۷۵ ارومیه-خیابان دستغیب خبابان ساحلی
آذربایجان غربی داروخانه دکتر طاهر نجاتی کریم آباد دکتر طاهر نجاتی کریم آباد ۹۱۴۳۴۰۹۵۷۵ ارومیه-خیابان دستغیب خبابان ساحلی پلاک۲/۸
آذربایجان غربی داروخانه دکتر سهیل صیاد زاده دکتر سهیل صیاد زاده ۹۱۴۴۴۱۵۹۷۵ ارومیه-خیابان مجاهد جنب شیرینی سیفی
آذربایجان غربی داروخانه دکتروحید فخیمی دیلمقانی دکتروحید فخیمی دیلمقانی ۹۱۴۴۴۱۷۴۰۷ ارومیه-خیابان خرمشهر جنب اتحادیه تعاون روستایی
آذربایجان غربی داروخانه دکتر امیر علیزاده دکتر امیر علیزاده ۹۱۴۴۴۷۸۵۹۳ ارومیه-خیابان استاد شهریار روبروی تالار تخت طاووس
آذربایجان غربی داروخانه دکتر محمد قاسمی لک دکتر محمد قاسمی لک ۹۱۴۱۴۱۶۷۹۰ ارومیه-خیابان مولوي ۲ نبش فردوسي ۲
آذربایجان غربی داروخانه دکتر بهزاد ببری نقده دکتر بهزاد ببری نقده ۹۱۴۳۴۰۰۱۳۷ ارومیه-سه راه نازلو
آذربایجان غربی داروخانه دکتر ساسان غفوری صالح دکتر ساسان غفوری صالح ۹۱۴۳۴۱۵۱۹۱ ارومیه-خيابان مافي ۲۴ متري ساحلي پلاك ۵۳۰
آذربایجان غربی داروخانه دکتر فرهاد موسوی مقدم دکتر فرهاد موسوی مقدم ۹۱۴۳۴۶۶۶۸۲ ارومیه-مرگور روستای دیزج روبروی پل گیسیان
آذربایجان غربی داروخانه دکتر منصور امین دکتر منصور امین ۹۱۴۴۴۰۵۵۲۴ ارومیه-روستای ديزج دول
آذربایجان غربی داروخانه دکترهادی جلالی دکترهادی جلالی ۹۱۲۶۳۶۸۲۰۳ ارومیه-جاده طلاتپه روستای قرابقلو
آذربایجان غربی داروخانه دکترعلی حسینی دکترعلی حسینی ۹۱۴۴۴۸۹۱۳۳ ارومیه-شهرک زیوه جنب پست خانه
آذربایجان غربی داروخانه دکتر صفر خانوی زاده دکتر صفر خانوی زاده ۹۱۴۴۴۵۷۲۰۰ ارومیه-میدان ولایت فقیه پاساژ ولایت زير زمين
آذربایجان غربی داروخانه دکتر حسین مشهدی جعفر لو دکتر حسین مشهدی جعفر لو ۹۱۴۴۴۱۱۶۴۷ ارومیه-خیابان منتظری پلاک ۸۱
آذربایجان غربی داروخانه دکتر علیرضا قاسم زادگان دکتر علیرضا قاسم زادگان ۹۱۴۱۴۳۸۰۰۷ ارومیه-بلوار شیخ شلتوت جنب ترمینال روستاییی
آذربایجان غربی داروخانه دکتر عبداله زورآور دکتر عبداله زورآور ۹۱۴۴۴۲۴۷۳۵ اشنویه
آذربایجان غربی داروخانه دکتر سعید ملکی دکتر سعید ملکی ۹۱۴۳۴۳۰۲۰۶ اشنویه-بلوار انقلاب
آذربایجان غربی داروخانه دکتر جعفر سجودی دکتر جعفر سجودی ۹۱۴۱۴۱۵۰۷۸ بوکان-بلوار سربازان گمنام
آذربایجان غربی داروخانه دکتر موسی شجاع قره باغ دکتر موسی شجاع قره باغ ۹۱۴۴۸۱۳۰۴۱ بوکان-بلوار رفسنجانی مجتمع ادارات جنب اداره گاز
آذربایجان غربی داروخانه دکتر ثریا اسماعیل پور دکتر ثریا اسماعیل پور ۰۹۱۴۱۴۱۵۰۷۸-۰۹۱۴۴۸۲۱۵۲۷ بوکان-بلوار وحدت
آذربایجان غربی داروخانه دکتر منوچهر قهرمانی دهبکردی دکتر منوچهر قهرمانی دهبکردی ۹۱۴۳۸۲۰۹۳۰ بوکان-بلوار سربازان گمنام جنب دامپزشکی بوکان
آذربایجان غربی داروخانه دکتر عثمان عبدالقادری دکتر عثمان عبدالقادری ۹۱۴۱۸۲۱۳۳۶ بوکان-بلوار سربازان گمنام تقاطع کوچه دامپزشکی
آذربایجان غربی داروخانه دکتر احمد رستمی دکتر احمد رستمی ۹۱۴۱۸۲۱۰۹۷ بوکان-خیابان وحدت پلاک ۳۹۶
آذربایجان غربی داروخانه دکتر عزیز مبارکی دکتر عزیز مبارکی ۰۴۸۲-۶۲۵۲۲۵۵ بوکان-بلوار سربازان گمنام روبروی بانک کشاورزی
آذربایجان غربی داروخانه دکتر امیر حسامی دکتر امیر حسامی ۹۱۴۴۸۱۹۹۳۸ بوکان-بلوارکشاورز۳۰متری امیرآباد روبروی دکل مخابرات
آذربایجان غربی داروخانه دکتر سعید سلطان نام سعید سلطان نام ۹۱۴۱۶۲۴۰۸۷ پلدشت-خیابان امام پلاک ۱۶۰
آذربایجان غربی داروخانه دکتر کاروان رحیم زاده دکتر کاروان رحیم زاده ۹۱۴۳۴۶۴۷۱۷ پیرانشهر-خیابان جمهوری اسلامی روبروی مسجد جامع قدیم
آذربایجان غربی داروخانه دکتر اسماعیل چاک دکتر اسماعیل چاک ۰۹۱۴۴۴۴۲۳۰۸-۰۹۱۴۳۴۹۷۱۵۶ پیرانشهر-خیابان جمهوری اسلامی غربی نبش کوچه شهید علی ملا
آذربایجان غربی داروخانه دکتر شیما محسنی گنج دکتر شیما محسنی گنج ۹۱۴۱۶۷۰۳۱۸ پیرانشهر-خیابان بسیج پایین تر از مدرسه ۷ تیر
آذربایجان غربی داروخانه حسین قدمی تکان تپه حسین قدمی تکان تپه ۹۱۴۳۸۲۳۰۸۴ تکاب-خیابان امام جنب پمپ بنزین آغال
آذربایجان غربی داروخانه محمد درویش زاده محمد درویش زاده ۹۱۴۳۶۲۲۵۸۰ چالدران-خیابان ساحلي ( حافظ جنوبي)
آذربایجان غربی داروخانه دکتر فرید جعفریه دکتر فرید جعفریه ۹۱۴۴۴۷۷۸۵۷ چالدران-خیابان ۱۷ شهریور
آذربایجان غربی داروخانه دکتر فرامرز قلی پوری ( پريسا فروتني) دکتر فرامرز قلی پوری ( پريسا فروتني) ۰۴۶۱-۲۲۲۱۹۵۹ خوی-میدان آزادگان
آذربایجان غربی داروخانه دکتر امیر امکانی دکتر امیر امکانی ۹۱۴۳۶۱۴۵۵۱ ارومیه-خيابان وليعصر نرسيده به خيابان خرمشهر
آذربایجان غربی داروخانه مريم عباس زاده مريم عباس زاده ۹۱۴۶۳۲۴۰۰۳ خوی-خیابان انقلاب جنب بن بست شهرضا
آذربایجان غربی داروخانه دکتر محمد جعفر احمدیان شهانقی دکتر محمد جعفر احمدیان شهانقی ۹۱۴۱۶۳۹۹۲۳ خوی-میدان مصلی
آذربایجان غربی داروخانه دکترداود کاردان دکترداود کاردان ۹۱۴۱۶۱۳۳۰۹ خوی-خیابان رودکی
آذربایجان غربی داروخانه کتر جبار سفید گر دکتر جبار سفید گر ۹۱۴۴۶۱۲۴۵۶ خوی-بلوار ۱۵ خرداد نبش کوچه ۱۱
آذربایجان غربی داروخانه کتر جواد حاجی زاده دکتر جواد حاجی زاده ۹۱۴۱۶۱۱۶۷۲ خوی-خیابان انقلاب
آذربایجان غربی داروخانه دکتر هادی حق پناه دکتر هادی حق پناه ۹۱۲۵۸۷۲۹۳۶ خوی-انتهای شریعتی اول جمشيد آبادجنب پمپ بنزین
آذربایجان غربی داروخانه دکتر رامین طاهر دکتر رامین طاهر ۹۱۴۳۶۱۴۰۲۱ خوی-میدان مصلی اول خيابان شريعتي شمالي
آذربایجان غربی داروخانه دکتر رضا ریسمانچی دکتر رضا ریسمانچی ۹۱۴۱۶۱۳۰۰۲ خوی-میدان مصلی ابتدای بلوار ۱۵ خرداد
آذربایجان غربی داروخانه فتح اله علی پور فتح اله علی پور ۹۱۴۱۴۲۱۰۵۲ سردشت-خیابان امام
آذربایجان غربی داروخانه محمدرسول مهرداد محمدرسول مهرداد ۰۴۴۴-۳۲۲۶۹۸۸ سردشت-خیابان شهید بهشتی
آذربایجان غربی داروخانه دکتر نصرت اله قاسمی دکتر نصرت اله قاسمی ۹۱۴۱۴۳۵۴۷۷ سلماس-میدان فردوسی
آذربایجان غربی داروخانه دکتر فردین گلابی دکتر فردین گلابی ۹۱۴۳۴۳۱۸۱۳ سلماس-خیابان فردوسی روبروی سینما سعدی
آذربایجان غربی داروخانه علیرضا سالور علیرضا سالور ۰۴۴۳-۵۲۴۴۶۶۱ سلماس-خیابان ملت بالاتر از تقاطع چمران
آذربایجان غربی داروخانه دکتر مجید مشمولیان ماکویی دکتر مجید مشمولیان ماکویی ۹۱۴۳۴۳۱۰۷۳ سلماس- تقاطع خیابان چمران وملت
آذربایجان غربی داروخانه دکتر سجاد حسین پور اصل دکتر سجاد حسین پور اصل ۹۱۴۳۴۸۲۰۷۱ سلماس-خیابان فردوسی تقاطع امیر کبیر
آذربایجان غربی داروخانه دکتر علی غلامی دکتر علی غلامی ۹۱۴۱۴۳۷۳۶۰ سلماس-خیابان رضایی تقاطع مدرس پلاک ۴۲۸
آذربایجان غربی داروخانه شهریار رنجبری شهریار رنجبری ۹۱۴۳۸۲۱۶۵۶ شاهین دژ-خیابان شهداء جنب مسجد رسول
آذربایجان غربی داروخانه داود محمدی ( آرش كاكايي) داود محمدی ( آرش كاكايي) ۹۱۴۳۸۲۱۱۳۲ شاهین دژ-خیابان شهداء جنب مسجد رسول
آذربایجان غربی داروخانه دکترکسری بشارتی دکترکسری بشارتی ۹۱۴۳۸۲۱۱۰۴ شاهین دژ-چهارراه مرکزی خیابان شهداء
آذربایجان غربی دکتر غلامرضا کریم زاده اصل غلامرضا کریم زاده اصل ۹۱۴۳۶۲۲۶۰۸ شوط-خیابان ساحلی
آذربایجان غربی داروخانه دکتر مریم کوکلانی دکتر مریم کوکلانی ۹۱۴۴۴۳۲۶۶۱ شوط-خیابان ساحلی
آذربایجان غربی داروخانه ابراهیم اسداوغلی ابراهیم اسداوغلی ۹۱۴۱۴۱۶۷۹۱ چایپاره-خیابان بهشتی
آذربایجان غربی داروخانه بهروز خلیلی بهروز خلیلی ۹۱۴۱۶۱۱۰۱۸ چایپاره-میدان ولایت فقیه نبش خیابان طالقانی
آذربایجان غربی داروخانه دکتر رسول صحرایی دکتر رسول صحرایی ۹۱۴۳۴۷۲۰۱۶ چایپاره-خیابان شهید رجایی
آذربایجان غربی داروخانه دکتر نادر یکتن دکتر نادر یکتن ۹۱۴۱۱۴۱۱۴۱ چایپاره-میدان ولایت فقیه نبش خیابان بهشتی
آذربایجان غربی داروخانه غلامرضا عزتي گيوي غلامرضا عزتي گيوي ۹۱۴۳۰۶۱۴۵۴ ماکو-خيابان طالقاني خيابان امير كبير ايستگاه عشاير
آذربایجان غربی داروخانه دکتر شاهین طالبی دکتر شاهین طالبی ۹۱۴۱۶۷۶۵۴۴ ارومیه-بلوار شيخ شلتوت كوچه صنعت
آذربایجان غربی داروخانه دکتر عبدالقادرخلیل زاده دکتر عبدالقادرخلیل زاده ۹۱۴۱۴۲۲۰۸۹ مهاباد-میدان استقلال
آذربایجان غربی داروخانه دکتر حسین ولزی دکتر حسین ولزی ۲۲۲۳۲۰۰ مهاباد-خیابان مسجد جامع
آذربایجان غربی داروخانه دکتر امید معروفی دکتر امید معروفی ۰۴۴۲-۲۲۲۲۷۰۵ مهاباد-خیابان مسجد جامع
آذربایجان غربی داروخانه ابوبکر محمد نژاد ابوبکر محمد نژاد ۰۴۴-۲۳۳۸۰۰۴ مهاباد-بخش خلیفان روستای کیتکه
آذربایجان غربی داروخانه دکتر حسین نجف تومرایی دکتر حسین نجف تومرایی ۹۱۴۳۴۲۰۸۷۲ مهاباد-خیابان مسجد جامع
آذربایجان غربی داروخانه دلشاد پور امینی دلشاد پور امینی ۹۱۴۱۴۵۱۴۵۵ مهاباد-میدان استقلال
آذربایجان غربی داروخانه دکتر بیژن بهروز فر دکتر بیژن بهروز فر ۹۱۴۳۴۱۴۶۲۲ میاندوآب-سه راه شاهیندژ جنب ترمینال چهاربرج
آذربایجان غربی داروخانه دکتر شهرام مصطفی زاده دکتر شهرام مصطفی زاده ۹۱۴۴۴۱۱۵۵۷ میاندوآب-جاده شهيد كلانتري روبروي روستاي توپراق قلعه
آذربایجان غربی داروخانه ددکتر شهرام محمدیان تکمه داش دکتر شهرام محمدیان تکمه داش ۹۱۴۳۴۱۴۸۱۴ میاندوآب-خیابان سرباز جنب کوی شهدای دانش آموز
آذربایجان غربی داروخانه دکتر تورج انوریفر دکتر تورج انوریفر ۹۱۴۳۴۱۴۲۳۷ میاندوآب-خیابان سرباز
آذربایجان غربی داروخانه دکتر رفیع الهیاری ثانی دکتر رفیع الهیاری ثانی ۹۱۴۳۴۱۷۶۷۸ ارومیه-خيابان مافي ۲۴ متري ساحلي
آذربایجان غربی داروخانه نادر دلاوری نادر دلاوری ۰۴۸۱-۲۲۲۱۹۷۹ میاندوآب-خیابان سرباز روبروی پاسگاه
آذربایجان غربی داروخانه دکتر مسعود سلمانی میلانی دکتر مسعود سلمانی میلانی ۰۴۸۱-۲۲۲۷۸۴۶ میاندوآب-خیابان سرباز روبروی کلانتری
آذربایجان غربی داروخانه دکتر کامبیز صفاری دکتر کامبیز صفاری ۰۴۸۱-۲۲۲۸۳۶۷ میاندوآب-بخش باروق خیابان امام
آذربایجان غربی داروخانه دکتر بابک نقوی دکتر بابک نقوی ۹۱۴۴۸۱۶۲۹۱ میاندوآب-خیابان سرباز
آذربایجان غربی داروخانه دکتر سعید مهدی نژاد دکتر سعید مهدی نژاد ۰۴۸۱-۲۲۲۶۹۳۱-۲۳۳۲۸۱۱ میاندوآب- ابتدای میدان نماز
آذربایجان غربی داروخانه دکتر رقیه معماری دکتر رقیه معماری ۹۱۴۳۲۰۲۸۶۳ میاندوآب-شهر چهاربرج اول خیابان رجایی
آذربایجان غربی داروخانه دکتر بلال آرمان نيا( بوبر) دکتر بلال آرمان نيا( بوبر) ۹۱۴۱۴۱۷۶۳۹ ارومیه-فلكه مهاباد پلاك ۵۳۳
آذربایجان غربی داروخانه دکتر مجید حقیقی دکتر مجید حقیقی ۹۱۴۱۳۹۱۸۸۳ نقده-خيابان جمهوري اسلامي غربي پلاك۴۳۳
آذربایجان غربی داروخانه دکتر ناصر مولودی دکتر ناصر مولودی ۹۱۴۴۴۸۶۸۷۹ پیرانشهر-میدان امام
آذربایجان غربی داروخانه دکتر کریم شریعت پناه دکتر کریم شریعت پناه ۹۱۴۴۴۹۱۶۶۹ نقده-خیابان رجایی فلکه وحدت
آذربایجان غربی داروخانه دکتر وحید محمدنژاد دکتر وحید محمدنژاد ۹۱۴۱۶۲۳۴۷۸ ماکو-خیابان طالقانی پاساژ شهرداری
آذربایجان غربی داروخانه دكتر امين نجف آبادي دكتر امين نجف آبادي ۹۱۴۳۴۳۵۲۷۴ تكاب – خيابان امام ميدان قلم
آذربایجان غربی داروخانه دكتر عليرضا برادران دكتر عليرضا برادران ۹۱۵۵۱۴۲۹۱۵ سردشت- چهارراه پست – خيابان امام
آذربایجان غربی داروخانه دكتراسماعیل عزیزی آقچه مشهدی دكتراسماعیل عزیزی آقچه مشهدی ۹۱۴۱۸۰۸۰۰۲ میاندوآب-سه راهي شاهيندژ
آذربایجان غربی داروخانه دكتر سارا اقدسي دكتر سارا اقدسي ۹۱۴۳۸۱۱۱۷۰ میاندوآب-بلوار نماز
آذربایجان غربی داروخانه دكتر مصطفی کریم زاده خویی دكتر مصطفی کریم زاده خویی ۹۱۴۱۶۱۳۰۶۳ خوی-خيابان طالقاني – خيابان رودكي
آذربایجان غربی داروخانه دكتر افشين جعفرپور رضايي دكتر افشين جعفرپور رضايي ۹۱۴۴۴۱۷۵۹۱ مهاباد-خيابان مسجد جامع
آذربایجان غربی داروخانه دكتر پريسا سقايي دكتر پريسا سقايي ۹۱۴۴۴۱۳۸۷۰ مهاباد-شهرك فرهنگيان جنب پارك فرهنگيان خيابان ۳۶ متري
آذربایجان غربی داروخانه دكتر شاهين محمد زاده دكتر شاهين محمد زاده ۹۱۴۳۰۲۴۷۱۰ ماکو-خيابان طالقاني روبروي دبيرستان دستغيب
آذربایجان غربی داروخانه دكتر ياشارشيخ كانلوي ميلان دكتر ياشارشيخ كانلوي ميلان ۹۱۴۴۳۹۰۵۷۱ پلدشت-خيابان امام
آذربایجان غربی داروخانه دكتر واحد آقاخاني دكتر واحد آقاخاني ۹۱۴۹۶۴۷۵۱۱ چالدران-خيابان سعدي شمالي
آذربایجان غربی داروخانه دكتر كمال جهان بخش نقده دكتر كمال جهان بخش نقده ۹۱۴۳۴۳۵۶۰۳ نقده – بلوار آيت اله كاشاني
آذربایجان غربی داروخانه دكتر ناصر اكرمي افشار دكتر ناصر اكرمي افشار ۰۹۱۴۶۳۵۶۷۰۳-۰۹۱۴۸۶۲۵۱۰۲ ارومیه-خیابان مطهری پلاک ۱۲۴
آذربایجان غربی داروخانه دكتر رضا يعقوب زاده خانقاه دكتر رضا يعقوب زاده خانقاه ۹۱۴۱۸۹۰۸۶۵ ارومیه-نوشين شهر – خيابان امام
آذربایجان غربی داروخانه دكتر رعنا اسمعيلي ملكي دكتر رعنا اسمعيلي ملكي ۹۱۴۳۴۰۲۳۰۹ میاندوآب-ميدان مادر ( آنا) اول بلوار نماز
آذربایجان غربی داروخانه دكتر رضا قرباني دكتر رضا قرباني ۹۱۴۱۸۳۲۲۵۰ میاندوآب-خیابان سرباز پلاك۵۴
آذربایجان غربی داروخانه دكتر بختيار فرتاش دكتر بختيار فرتاش ۹۱۴۴۸۱۷۸۴۰ بوکان-خيابان وحدت نرسيده به ميدان وحدت
آذربایجان غربی داروخانه دكتر حسن هناره خلياني دكتر حسن هناره خلياني ۹۱۴۴۴۷۴۰۲۰ ارومیه-ترگور روستاي موانا
آذربایجان غربی داروخانه دكتر جلال بايزيدي دكتر جلال بايزيدي ۹۱۴۴۴۴۴۵۱۴ سردشت-ميرآباد خيابان امام روبروي شهرداري
آذربایجان غربی داروخانه دكتر سارا اقدسي دكتر سارا اقدسي ۹۱۴۳۸۱۱۱۷۰ میاندوآب-بلوار نماز
آذربایجان غربی داروخانه دكتر آسو توحيدي سردشت دكتر آسو توحيدي سردشت ۹۱۴۳۴۴۰۷۰۵ سردشت-خيابام امام
آذربایجان غربی داروخانه دكتر محسن شیخ آقایی دكتر محسن شیخ آقایی ۹۱۴۳۱۴۱۵۳۲ مهاباد-میدان استقلال جنب مسجد شهریکندی
آذربایجان غربی داروخانه دكتر فاطمه حسن پور دكتر فاطمه حسن پور ۹۱۴۴۴۶۷۴۵۸ نقده-خيابان شهيد بهشتي
آذربایجان غربی داروخانه دكتر احسان يكاني دكتر احسان يكاني ۹۱۴۸۲۲۳۶۹۴ نقده-بلوار كاشاني
آذربایجان غربی داروخانه دكتر مهدي نبي يار دكتر مهدي نبي يار ۹۱۴۴۴۰۷۸۸۱ نقده-محمديار فلكه شهرداري
آذربایجان غربی داروخانه دكتر ارژنگ مختارزاده گلعذاني دكتر ارژنگ مختارزاده گلعذاني ۹۱۴۱۴۰۵۹۵۷ ارومیه-خيابان مافي خيابان ساحلي
آذربایجان غربی داروخانه دكتر اكبر ترابي دكتر اكبر ترابي ۹۱۴۴۴۱۳۷۴۱ ارومیه-بلوار شيخ شلتوت كوچه صنعت
آذربایجان غربی داروخانه دكتر آزاده بابا پور فرخران دكتر آزاده بابا پور فرخران ۹۱۴۳۴۰۷۹۵۹ ارومیه-خیابان دستغیب نرسيده به خبابان ساحلی پلاک۳۷۴
آذربایجان غربی داروخانه دكتر مسعود خداوردی زاده دكتر مسعود خداوردی زاده ۹۱۴۴۴۱۸۳۳۷ ارومیه-خيابان جام جم بعداز گلشهر ۲ جنب املاك سايه
آذربایجان غربی داروخانه دكتر توحيد دادعلي دكتر توحيد دادعلي ۹۱۴۱۸۱۱۰۳۳ میاندوآب-ابتداي كوي وكيل كندي
آذربایجان غربی داروخانه دكتر علي صدري دكتر علي صدري ۹۱۴۳۶۱۱۷۸۶ خوی-جاده سلماس نرسيده به شركت نفت
آذربایجان غربی داروخانه دكتر نازيلا پيله وري دكتر نازيلا پيله وري ۹۱۴۴۴۶۸۱۰۰ ارومیه-بيمارستان دانشكده دامپزشكي – جنب ناحيه
آذربایجان غربی داروخانه دكتر هومن خدامرادي دكتر هومن خدامرادي ۹۱۴۴۸۲۴۴۱۰ میاندوآب-چهاربرج سه راهي فيروزآباد
آذربایجان غربی داروخانه دكتر بهزادبابا زاده حبشي دكتر بهزادبابا زاده حبشي ۹۱۲۱۸۱۸۲۶۰ ارومیه-بلوار شيخ شلتوت روبروي ترمينال روستايي
آذربایجان غربی داروخانه دكتر علي رضائيان تمر دكتر علي رضائيان تمر ۹۱۴۳۴۸۵۳۱۶ سلماس-خيابان فردوسي تقاطع حافظ جنب مسجد جامع
آذربایجان غربی داروخانه دكتر بابك فرخاد هوشيار دكتر بابك فرخاد هوشيار ۹۱۴۱۱۹۱۱۶۳ میاندوآب-جاده تبريز – مياندوآب روستاي شبيلو
آذربایجان غربی داروخانه دكتر سيامك كاميار دكتر سيامك كاميار ۹۱۴۱۴۳۸۳۰۴ نقده-بلوار بهشتي جنب جهاد كشاورزي
آذربایجان غربی داروخانه دكتر محمد سجودي دكتر محمد سجودي ۹۱۴۳۸۹۳۸۴۴ ارومیه-خيابان ساحلي
آذربایجان غربی داروخانه دكتر اسماعيل خالدي دكتر اسماعيل خالدي ۹۱۴۴۴۴۶۸۵۱ پیرانشهر-خيابان جمهوري اسلامي غربي
آذربایجان غربی داروخانه دكتر امير شجاعي نيا دكتر امير شجاعي نيا ۹۱۴۴۴۱۷۳۶۲ ارومیه-جاده اروميه – اشنويه روستاي بالانج
آذربایجان غربی داروخانه دكتر مهدي جعفري دكتر مهدي جعفري ۹۱۲۶۰۱۰۶۹۴ ارومیه-كمر بندي خاتم الانبياء ۳۰۰ متر بالاتر از كوي سرداران به سمت ميدان ميوه و تره بار
آذربایجان غربی داروخانه دكتر يويف خدايي دكتر يويف خدايي ۹۱۴۴۴۵۷۱۱۹ ارومیه-بلوار آزادي ( شهداء) روبروي پارك ساعت
آذربایجان غربی داروخانه دكتر زاهد زرد دكتر زاهد زرد ۹۱۴۴۸۱۸۹۲۱ بوکان-جاده بوكان – مياندوآب شهر سيمينه جنب بخشداري
آذربایجان غربی داروخانه دكتر هادي دونمزلو دكتر هادي دونمزلو ۹۱۴۱۶۳۸۹۰۷ خوی-ميدان وليعصر ابتداي خيابان چمران
آذربایجان غربی داروخانه دكتر ارسلان رسولي دكتر ارسلان رسولي ۹۱۴۱۶۶۳۷۹۵ اشنویه-بلوار پيرانشهر روبروي بانك مهر ايران
آذربایجان غربی دراوخانه دكتر مهدي شكاري دكتر مهدي شكاري ۹۱۴۳۴۴۹۶۴۲ سردشت-شهرك ربط- خيابان مولوي كرد
آذربایجان غربی داروخانه دكتر مرتضي حاجي عليلو يوشانلويي دكتر مرتضي حاجي عليلو يوشانلويي ۹۱۴۱۸۷۸۸۶۱ تکاب-ميدان قلم
آذربایجان غربی داروخانه دكتر علي نجفيان بالاو دكتر علي نجفيان بالاو ۹۱۳۴۴۱۳۹۲۷ مهاباد-ميدان استقلال خيابان شيخ بابا پلاك۱۹
آذربایجان غربی داروخانه دكتر رضا خدابنده لو دكتر رضا خدابنده لو ۹۱۴۴۴۶۹۱۵۵ ارومیه-روستاي لور بالاجوق
آذربایجان غربی داروخانه عسل احمدي عسل احمدي ۹۱۴۳۴۲۲۹۲۷ مهاباد-خيابان ۲۴ متري بداغ سلطان نبش كوچه عبدالهي
آذربایجان غربی داروخانه دكتر كمار حسين زاده دكتر كمار حسين زاده ۹۱۴۴۴۷۶۷۰۳ بوکان-ميدان دوآب فاز ۲
آذربایجان غربی داروخانه دكتر علي اثني عشري دكتر علي اثني عشري ۹۱۴۴۴۳۰۱۶۶ نقده-ميدان امام
آذربایجان غربی داروخانه دكتر سیامک بایبوردی دكتر سیامک بایبوردی ۰۹۱۴۱۴۷۰۸۹۰-۳۲۲۵۲۳۳۰ ارومیه-خيابان مديريت نبش كوچه ۴ پلاك ۲۳
آذربایجان غربی داروخانه خديجه بيابانگرد خديجه بيابانگرد ۹۱۴۸۵۵۷۰۹۳ میاندوآب-جاده اروميه نرسيده به روستاي حاج حسن مكريان شمالي
آذربایجان غربی داروخانه دكتر حامد شكراله پور رضاييه دكتر حامد شكراله پور رضاييه ۹۱۴۳۴۶۱۹۴۰ ارومیه-جاده طلاتپه نرسيده به روستای يورقون آباد
آذربایجان غربی داروخانه دكتر امين قره پاپاقي دكتر امين قره پاپاقي ۹۱۴۳۴۰۱۸۹۰ مهاباد-خيابان كشاورز پلاك۱۴
آذربایجان غربی داروخانه دكتر بهزاد احمدزاده كوكيا دكتر بهزاد احمدزاده كوكيا ۹۱۴۳۴۱۹۳۹۵ میاندوآب
آذربایجان غربی داروخانه نويد وجداني نيا نويد وجداني نيا ۹۱۴۱۰۹۴۸۹۴ شاهین دژ-جاده مامالو
آذربایجان غربی داروخانه دكتر ايرج مراديان دكتر ايرج مراديان ۹۱۴۳۸۲۵۰۹۱ شاهین دژ-خيابان شهدائ پلاك۴۴۰
آذربایجان غربی داروخانه مهدي افشار نيا مهدي افشار نيا ۹۱۴۱۶۰۱۹۳۶ خوی-خيابان رودكي
آذربایجان غربی داروخانه سرور خليلي صدقياني سرور خليلي صدقياني ۹۱۴۳۴۹۱۹۱۱ سلماس-خيابان فردوسي تقاطع امير كبير پلاك۴۴۳
آذربایجان غربی طاهره صيادي طاهره صيادي ۹۱۴۳۴۷۷۱۰۱ سلماس-روستاي قره قشلاق خيابان امام نبش كوچه تقي كرمي
آذربایجان غربی داروخانه شاهين درخشاني زنوز شاهين درخشاني زنوز ۹۱۴۱۶۱۲۳۲۸ ارومیه-خيابان استادان
آذربایجان غربی داروخانه دكتر هادي حيدريان قره تپه دكتر هادي حيدريان قره تپه ۰۹۹۰۱۷۳۰۴۵۶-۴۶۳۲۸۰۲۶ شاهین دژ-خيابان شهداء
آذربایجان غربی داروخانه محمد محرم نژاد محمد محرم نژاد ۹۱۴۹۴۹۲۶۷۲ ماکو-خيابان طالقاني ابتداي خيابان امير كبير
آذربایجان غربی داروخانه جاويد صيامي جاويد صيامي ۹۱۲۰۲۵۲۰۴۰ نقده-محمديار بيمارستان زرين طب نقده
آذربایجان غربی داروخانه صفا پارسا صفا پارسا ۹۱۴۴۱۴۶۸۶۶ مياندوآب كيلومتر ۱۲ جاده تپه رش بيمارستان (آرتان)
آذربایجان غربی داروخانه حامد عبدي آذر حامد عبدي آذر ۹۳۶۳۲۵۰۰۵۱ میاندوآب-روستاي شبيلو اول سرچم
آذربایجان غربی داروخانه هادي كيشي پور هادي كيشي پور مياندوآب
آذربایجان غربی داروخانه علي ساعي علي ساعي ۹۱۴۴۱۷۱۷۷۵ میاندوآب-روستاي خير آباد
آذربایجان غربی داروخانه مهدي عبدالعلي زاده مهدي عبدالعلي زاده ۹۱۴۳۶۱۹۳۴۱ ماكو- بازرگان خيابان امام روبروي قرنطينه دامپزشكي
آذربایجان غربی داروخانه امير منصور امير منصور ۹۱۴۴۴۱۴۶۲۹ ارومیه-سرو – روستاي ممكان
آذربایجان غربی داروخانه حامد طالبی حامد طالبی ۹۱۴۴۴۸۳۰۴۱ ارومیه -نوشین شهر
آذربایجان غربی داروخانه معصومه پريزاده معصومه پريزاده ۹۳۹۳۳۷۰۹۱۱ میاندوآب-چهاربرج روستاي بكتاش خيابان امام
آذربایجان غربی داروخانه افشين خدامرادي افشين خدامرادي ۹۱۴۴۰۰۱۵۰۴ چالدران خيابان حافظ
آذربایجان غربی داروخانه افشين مشكيني افشين مشكيني بوكان خيابان سربازان گمنام كوچه نگين۷
آذربایجان غربی داروخانه سينا داداش پور سينا داداش پور ۹۱۴۱۸۳۰۶۷۵ میاندوآب-روستاي سر چنار ميدان مادر
آذربایجان غربی داروخانه كيوان خضرير كيوان خضري ۹۳۹۹۷۸۳۱۱۰ سردشت-روستاي نلاس
اشتراک گذاری مطلب: