داروخانه(ایلام)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
ایلام فرج اله مومن الوار فرج اله مومن الوار جاده کمربندی نرسیده به میدان نبوت
ایلام داروخانه آقاي حجت عالی پور حجت عالی پور ۸۴۳۲۲۲۹۷۷۶ ابتدای جاده کمربندی پشت گاراژ شماره یک
ایلام داروخانه آقاي امیرحسین سلیمان نژاد امیرحسین سلیمان نژاد ابتدای جاده کمربندی پشت گاراژ شماره یک
ایلام داروخانه آقاي بابک دارابی بابک دارابی میدان امام حسن ابتدای جاده کمربندی ایلام مهران
ایلام داروخانه آقاي حامد افشار حامد افشار میدان امام حسن ابتدای جاده کمربندی ایلام مهران
ایلام داروخانه آقاي فرج اله مومن الوار آقاي فرج اله مومن الوار ۸۴۱۲۲۳۲۰۹۴ جاده کمربندی نرسیده به میدان نبوت
ایلام داروخانه آقاي عبدالحسین قیطاسی آقاي عبدالحسین قیطاسی ۸۴۱۲۲۳۷۸۱۴ کمربندی ایلام مهران جنب شبکه دامپزشکی شهرستان ایلام
ایلام داروخانه آقاي بابا نادری آقاي بابانادري ۸۴۲۳۲۳۲۶۸۴ خیابان شهید بهشتی
ایلام داروخانه آقاي محمد رضا میرزایی آقاي محمد رضا میرزایی ۸۴۲۸۲۲۳۰۹۰ مهران بلوار جانبازان روبروی هتل نوید
ایلام داروخانه خانم دكتر فاطمه اعلاباف دكتر فاطمه اعلاباف ۸۴۳۲۲۴۳۱۳۰ ايلام – روستای فاطمیه
ایلام داروخانه آقاي محمد رضا نادری اقاي محمد رضا نادری ۸۴۳۳۲۳۰۱۷۲ ايوان- خیابان امام خمینی روبروی بانک مسکن
ایلام داروخانه خانم کلثوم جمشیدی خانم كلثوم جمشيدي ۸۴۳۴۲۲۵۱۹۱ چرداول خیابان ولی عصر جنب نیروی انتظامی
ایلام داروخانه خانم لیدا جلیلیان خانم لیدا جلیلیان ۸۴۳۴۲۲۳۰۷۹ چرداول خیابان ارشاد جنب درمانگاه سبحان
ایلام داروخانه آقاي فرشاد صفایی آقاي فرشاد صفایی ۸۴۳۴۳۴۳۹۶۸ چرداول- هليلان
ایلام داروخانه آقاي علیمرد حسنبیگی آقاي علیمرد حسنبیگی ۸۴۳۴۷۲۳۴۰۵ لومار خیابان ۱۲بهمن
ایلام داروخانه خانم شبنم حسنزاده خانم شبنم حسنزاده ۸۴۳۵۲۲۲۸۶۶ دره شهر- خيابان شهيد نوروزي
ایلام داروخانه آقاي مرتضی بستام آقاي مرتضی بستام ۸۴۳۵۳۷۲۲۳۳ ماژين
ایلام داروخانه آقاي فریدون قطبیان آقاي فریدون قطبیان ۸۴۳۳۷۲۵۱۹۱ دهلران- خیابان ابن سینا
ایلام داروخانه خانم کبری اخزری خانم کبری اخزری ۸۴۳۳۷۷۳۸۹۱ دهلران – زرین اباد خیابان شهدا
ایلام داروخانه آقاي يعقوب مراد خانی آقاي يعقوب مراد خانی ۸۴۳۳۷۵۵۲۷۴ دهلران دشت عباس
ایلام داروخانه آقاي محسن نظریت آقاي محسن نظریت ۸۴۳۳۶۲۵۰۱۰ آبدانان- خیابان مطهری جنوبی
ایلام داروخانه خانم ذليخا متين خانم ذليخا متين ۸۴۳۸۵۲۵۴۸۸ ملكشاهي- میدان شهید بهشتی
ایلام داروخانه آقاي دكتر مهدي رستمي دكتر مهدي رستمي ۸۴۳۳۲۳۱۹۱۲ ايوان خيابان شهيد بهشتي
اشتراک گذاری مطلب: