داروخانه(بوشهر)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
بوشهر داروخانه دامپزشکی کاوه ابراهیمی ۹۱۷۸۳۶۹۱۹۷ خ. تختی، روبرو اداره تربیت بدنی
بوشهر داروخانه دامپزشکی دکتر سجاد عباسی ۹۱۷۶۲۹۱۶۳۶ خ.تختی، روبرو نانوایی ملک زاده
بوشهر داروخانه دكتر دهقان دكتر نعمت اله دهقان ۹۱۷۳۲۳۶۷۴۷ اهرم- خيابان آزدگان-روبروي كوچه دامپزشكي
بوشهر داروخانه دامپزشکی دکترهاشمی ۳۴۲۳۰۶۹۵-۶-۰۹۱۷۱۷۱۹۷۷۰ برازجان بلوار جمهوری اسلامی روبروی اداره دخانیات کد پستی ۷۵۶۱۶۵۶۷۹۹
بوشهر داروخانه دامپزشکی دکترهاشمی ۳۴۲۳۰۶۹۵-۶-۰۹۱۷۱۷۱۹۷۷۰ برازجان بلوار جمهوری اسلامی روبروی اداره دخانیات کد پستی ۷۵۶۱۶۵۶۷۹۹
بوشهر داروخانه دامپزشکی دکتر منشی ۳۴۲۲۵۹۹۰-۰۹۱۷۱۷۱۹۵۷۵ برازجان بلوار جمهوری اسلامی جنب مسجد امام حسین داروخانه دامپزشکی دکتر منشی
بوشهر داروخانه دامپزشکی دکتر ذاکری ۰۹۱۷۷۷۵۰۰۵۱-۳۴۲۶۳۰۹۶ برازجان- بلوار جمهوری اسلامی -روبروی تعاونی مرز نشینان- ۷۵۶۱۶۸۳۳۷۱
بوشهر داروخانه دامپزشکی دکتر گورکانی ۰۹۱۷۱۷۲۲۴۸۷-۳۴۲۶۲۲۴۸ برازجان- بلوار جمهوری اسلامی -روبروی صافکاری رضا کازرونی -کنار تنظیم موتور نامدار داروخانه دامپزشکی سینا کد پستی ۷۵۶۱۶۷۳۷۸۴
بوشهر داروخانه دامپزشکی دکتر یزدان پناه ۰۹۱۷۷۷۵۶۴۳۷-۳۴۸۲۶۸۵۵ دشتستان – آبپخش – خیابان اصلی – بلوار انقلاب – داروخانه دامپزشکی دکتر یزدان پناه کد پستی: ۷۵۶۵۱۴۸۵۷۵
بوشهر داروخانه اصیل امین دادوند ۹۱۷۳۰۰۸۷۱۲ بوشهر-بلوارچمران روبروی شهرداری
بوشهر داروخانه سیدمحسن هاشمی ۹۱۲۲۲۵۳۳۷۶ بوشهر-خیابان عاشوری کوچه شهر گل
اشتراک گذاری مطلب: