داروخانه(خراسان جنوبی)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
خراسان جنوبی دكتر شرفي نژاد بهجت شرفي نژاد ۹۱۵۱۶۱۳۳۷ خيابان جمهوري اسلامي – روبروي هتل مقدم
خراسان جنوبی سبزواري علي نوري مقدم ۹۱۵۱۶۰۶۰۶ ميدان ازادي نبش امام رضاي (ع) ۴
خراسان جنوبی رويان نرجس عباس آبادي ۹۱۵۵۶۱۷۲۵ خيابان جمهوري – نبش جمهوري ۷ پلاك ۴۷۸
خراسان جنوبی كميلي رضا كميلي ۹۱۵۱۶۱۱۲۸ خيابان جمهوري اسلامي – روبروي هتل مقدم
خراسان جنوبی دكتر شرفي نژاد بهجت شرفي نژاد ۳۲۲۳۱۵۷۵۰۵۶ بیرجند-خيابان جمهوري اسلامي – روبروي هتل مقدم
خراسان جنوبی سبزواري علي نوري مقدم ۵۶۳۲۳۱۶۶۶۶ بیرجند-ميدان ازادي نبش امام رضاي (ع) ۴
خراسان جنوبی رويان نرجس عباس آبادي ۵۶۳۲۲۳۳۶۶۲ بیرجند-خيابان جمهوري – نبش جمهوري ۷ پلاك ۴۷۸
خراسان جنوبی دام و طیور بهدام حامد پورناصری درمیان-خیابان امداد -روبروی مرکز بهداشت قدیم
خراسان جنوبی ۲۲بهمن سید فاضل اکبری نژاد سرایان-بلوار ولی عصر (عج)
خراسان جنوبی شفا حسین زابلی ۵۶۳۲۷۲۶۸۴۶ فردوس-بلوار امام رضا خیابان رضوی
خراسان جنوبی كميلي رضا كميلي ۵۶۳۲۲۲۱۰۰۰ بیرجند-خيابان جمهوري اسلامي – روبروي هتل مقدم
خراسان جنوبی دامپزشکی سهیلا مالکی دزداب ۵۶۳۲۶۶۳۰۱۳ سربیشه-بلوار امام علی – رو به روی شبکه دامپزشکی پلاک ۸
خراسان جنوبی سیادت مرتضی سلیمان پور مقدم ۵۶۳۲۵۲۸۸۵۳ قاین-خیابان جانبازان .بین جانبازان۳و۵
خراسان جنوبی اسماعیل نژاد زهره اسماعیل نژاد ۵۶۳۲۵۲۵۳۶۶ قاین-حاشیه میدان مبارزان
خراسان جنوبی سدیدی علی اصغر سدیدی ۵۶۳۲۵۴۴۲۶۲ قاین-خضری-بلوار آزادگان-جنب اداره اوقاف-پلاک ۲۶
خراسان جنوبی بهرامی علی اکبر بهرامی پور ۵۶۳۲۶۲۴۰۶۵ نهبندان-بلوار دانشگاه- دانشگاه ۲
خراسان جنوبی سعادت محبوبه محبوبی ۵۶۳۲۷۷۴۹۸۰ بشرویه-نبش میدان شهدا
خراسان جنوبی دکتر قاضی اردشیر قاضی ۵۶۳۲۸۲۶۲۴۴ طبس-خیابان پنجه علی روبروی اداره پست
خراسان جنوبی دکتر مهدوی حمید مهدوی ۵۶۳۲۸۲۲۶۶۵ طبس-خیابان پنجه علی – روبروی اداره پست
خراسان جنوبی مهدیه محمدی حسین اباد مهدیه محمدی حسین اباد ۵۶۳۲۴۷۳۵۶۸ خوسف-بلوار امام خمینی – حدفاصل امام خمینی ۱۶ و خیابان مدرس- روبروی اورژانس ۱۱۵
خراسان جنوبی دکتر اصغری نجمه اصغری ۵۶۳۲۵۰۴۸۵۸ زیرکوه-بلوار امام رضا سه راهی اردکول، داروخانه دامپزشکی
خراسان جنوبی مرادی سهیلا مرادی خوسف-میدان امام خمینی – جنب بانک ملی
خراسان جنوبی عباسپور حسن عباسپور ۵۶۳۲۷۷۳۷۰۴ بشرویه-بلوار انقلاب -نبش انقلاب ۶
اشتراک گذاری مطلب: