داروخانه(خراسان شمالی)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
خراسان شمالی آقای ایرانی آقای ایرانی ۵۸۳۷۲۲۳۳۲۴ شهرستان اسفراین- خ امام مقابل بانک ملت جنب شورای حل اختلاف
خراسان شمالی خانم دکتر بداغ آبادی خانم دکتر بداغ آبادی ۵۸۳۷۲۳۳۹۸۵ شهرستان اسفراین، سه راه کوشکی ، خیابان شهید مطهری
خراسان شمالی دکتر شریف دکتر شریف ۹۱۵۵۸۴۱۳۱۹ شهرستان اسفراین، سه راه کوشکی ، خیابان شهید مطهری
خراسان شمالی آقای بلند ایرج آقای بلند ایرج ۹۱۵۳۸۴۵۷۷۱ جاجرم -خیابان شهید باهنر نبش باهنر هجده
خراسان شمالی آقای افشین آقای افشین ۹۱۵۳۸۸۱۰۶۵ شهرستان فاروج ، خیابان طالقانی – جمهوری
خراسان شمالی خانم دکتر حسینی خانم دکتر حسینی ۵۸۳۶۴۲۴۲۹۱ شهرستان فاروج ، بلوار امام رضا امام رضا ۸ معلم یک -۰۹۳۳۸۶۶۱۶۸۳
خراسان شمالی خانم دکتر بخشائی خانم دکتر بخشائی ۹۱۵۵۸۹۰۹۷۹ شهرستان فاروج
خراسان شمالی دکتر کلالیان دکتر کلالیان ۹۱۵۱۰۹۸۳۹۰ شهرستان شیروان ، شهر زیارت
خراسان شمالی دکتر لقمانی دکتر لقمانی ۹۱۵۳۰۰۰۲۷۴ شهرستان شیروان ، خیابان جوادالائمه ،بین ۱۲ و۱۴،پلاک ۲۲۳
خراسان شمالی خانم دکتر بهشتی خانم دکتر بهشتی ۹۱۵۶۱۶۳۳۶۴ شهرستان شیروان ، خیابان دکتر فاطمی شمالی (کوچه خانلق ) ، چهارراه ابن سینا
خراسان شمالی خانم دکتر حیرانی خانم دکتر حیرانی ۹۱۵۱۸۹۰۷۱۶ شهرستان شیروان ، خیابان جوادالائمه ،بین ۱۲ و۱۴،پلاک ۲۲۲
خراسان شمالی خانم دکتر رحمانی خانم دکتر رحمانی ۵۸۳۶۲۲۱۵۲۵ شهرستان شیروان ، خیابان جوادالائمه ،بین ۱۲ و۱۴
خراسان شمالی دکتر نوری مقدم دکتر نوری مقدم ۵۸۳۶۲۲۵۹۰۴ شهرستان شیروان ، میدان جعفر قلی ، ابتدای خیابان شهید فاضل
خراسان شمالی دکتر حسن زاده دکتر حسن زاده ۵۸۳۲۹۲۸۴۸۲ شهرستان مانه و سملقان ، شهرآشخانه، ابتدای بلوار امام رضا شرقی
خراسان شمالی دکتر فرحی دکتر فرحی ۵۸۳۲۹۲۵۷۴۱ شهرستان مانه و سملقان ، شهرآشخانه، ابتدای بلوار امام رضا شرقی
خراسان شمالی دکتر طبق فروش دکتر طبق فروش ۵۸۳۲۲۲۴۶۶۴ شهرستان بجنورد ، چهارراه خوشی
خراسان شمالی خانم دکتر منصوریان خانم دکتر منصوریان ۵۸۳۲۲۲۹۷۶۴ شهرستان بجنورد ،چهارراه شهرداری خ سیدجمال
خراسان شمالی دکتر گلی دکتر گلی ۹۱۵۵۸۲۶۲۰۶ شهرستان راز و جرگلان ، روستای یکه سعود
خراسان شمالی خانم دکتر قزی خانم دکتر قزی ۹۱۵۴۷۶۹۳۸۲ شهرستان گرمه
خراسان شمالی دکتر نجاتی دکتر نجاتی ۵۸۳۲۲۳۳۱۶۴ شهرستان بجنورد ، میدان دولت، خیابان امام خمینی
خراسان شمالی خانم دکتر اسدی خانم دکتر اسدی ۵۸۳۲۲۴۰۹۳۸ شهرستان بجنورد، چهارراه شهرداری
خراسان شمالی دکتر کاظمیان دکتر کاظمیان ۹۱۵۱۸۴۰۳۳۶ شهرستان بجنورد ، خیابان هفده شهریور شمالی
اشتراک گذاری مطلب: