داروخانه(سیستان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
سیستان و بلوچستان خانم دکتر بخشی خانم دکتر سمانه بخشی ۹۱۵۳۴۰۰۶۹۰ زاهدان ،بلوار خرمشهر حدفاصل خ امام خمینی و سعدی
سیستان و بلوچستان بهدام دکتر نجم الدین قادری ۹۱۵۱۴۱۰۷۴۸ زاهدان، حدفاصل خیابان خرمشهر و سعدی
سیستان و بلوچستان دکتراخوان دکتر کوروش اخوان ۹۱۷۱۰۵۵۷۶۱ زاهدان ،تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان خرمشهر
سیستان و بلوچستان خانم دکتر خمر خانم دکتر فاطمه خمر ۹۱۵۱۹۷۱۱۸۱ زابل،بلوارکارگر ،بین کارگر ۳ و۵
سیستان و بلوچستان دکترکیقبادی دکتر مجتبی کیقبادی ۹۱۲۰۲۹۲۰۵۸ زابل،بلوار کارگر روبروی اداره دامپزشکی جنب درمانگاه سیستو
سیستان و بلوچستان نوری خانم دکتر مهرناز هرمزی ۹۳۶۱۹۹۹۰۹۴ زابل ، بلوار کارگر روبروی نقلیه جهاد کشاورزی
سیستان و بلوچستان دکترجعفری دکتر ناصر جعفری ۹۱۵۳۴۲۰۵۴۹ زابل،بلوار کارگر روبروی اداره دامپزشکی
سیستان و بلوچستان دکتر پودینه جهانتیغ دکترافشین پودینه جهانتیغ ۹۱۵۸۵۰۹۵۱۱ زهک ،خ ۲۲بهمن جنب درمانگاه شبانه روزی
سیستان و بلوچستان دکتر افشاری دکتراحسان افشاری مقدم ۹۱۵۳۲۵۲۳۶۱ زهک ،خ ۲۲بهمن دورمیدان استاندارد
سیستان و بلوچستان خانم دکتردرخشانی خانم دکتر مریم درخشانی ۹۳۹۴۳۸۵۵۷۹ خاش،خیابان انقلاب،جنب فلکه مشک
سیستان و بلوچستان خانم دکتر پوربهزادی خانم دکترزهرا پوربهزادی ۹۱۵۴۶۶۷۶۱۱ سراوان،چهارراه ناهوک،خیابان حمزه شمالی روبروی جمعه بازار
سیستان و بلوچستان خانم دکتر ریگی خانم دکتر فرشته ریگی ۹۳۵۹۱۵۵۵۶۸ ایرانشهر،بلوار خاتم جنب نمایشگاه صداقت
سیستان و بلوچستان چکاوک دکتر محمد رضا امراء ۹۱۵۱۹۸۳۵۳۲ ایرانشهر،بلوار خاتم جنب اداره برق
سیستان و بلوچستان دکتر اردونی دلیر دکتر مرتضی اردونی دلیر ۹۱۵۱۴۴۳۱۲۰ چابهار،تقاطع خیابان قدس و باهنر
اشتراک گذاری مطلب: