داروخانه(فارس)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
فارس دکتر منیژه بر انگیزی دکتر منیژه بر انگیزی ۹۱۷۶۵۱۸۰۴۰م*۹۱۷۷۵۱۰۳۸۱-۴۴۳۵۴۰۹۹ ميدان انقلاب – ابتدای بلوار مبارزان – جنب ترمينال داروخانه ايزدی
فارس دکتر منیژه بر انگیزی دکتر منیژه بر انگیزی ۹۱۷۶۵۱۸۰۴۰م*۹۱۷۷۵۱۰۳۸۱-۴۴۳۵۴۰۹۹ ميدان انقلاب – ابتدای بلوار مبارزان – جنب ترمينال داروخانه ايزدی
فارس دکتر منیژه بر انگیزی دکتر منیژه بر انگیزی ۹۱۷۶۵۱۸۰۴۰م*۹۱۷۷۵۱۰۳۸۱-۴۴۳۵۴۰۹۹ ميدان انقلاب – ابتدای بلوار مبارزان – جنب ترمينال داروخانه ايزدی
فارس دکتر کریم دیلمقانی دکتر کریم دیلمقانی ۹۱۴۳۶۱۰۰۴۶*۴۴۳۵۴۷۸۵ آباده – بلوار استقلال – روبروی نانوايي صالحی – داروخانه آرين
فارس دکتر محمد رضا جعفری دکتر محمد رضا جعفری ۹۱۲۴۶۰۵۹۶۴-۴۴۳۳۹۲۵۲ آباده – خ امام خمینی- جنب هتل لاله
فارس دکتر علي خليلي دکتر علي خليلي ۴۴۵۹۳۵۹۷-۰۹۱۷۱۵۲۹۵۴۲ شهر سده – خیابان ابو الفضل – روبروی بهداری
فارس دکتر سیدحسین موسوی دکتر سیدحسین موسوی ۴۴۵۳۴۳۴۳-۹۱۷۱۵۰۹۱۸۱ اقلید-خیابان معلم
فارس دكتر معصومه موسوي دكتر معصومه موسوي * ۰۹۱۷۱۱۱۱۲۷۳-۴۳۵۲۸۴۲۰ ابتدای جاده توابع . جنب اداره راه و ترابری.
فارس دکتر حسین رضائی دکتر حسین رضائی * ۰۹۱۷۱۱۱۱۲۷۳-۴۳۵۲۸۴۲۰ ابتدای جاده توابع . جنب اداره راه و ترابری. پلی کلینیک دکتر شجاعی
فارس دکتر جعفرزبیری دکتر جعفرزبیری ۵۳۲۳۴۴۱۰-۰۹۱۷۳۳۲۰۱۹۸ سه راه امامزاده – خیابان کمربندی – کوچه نگارنده ۵
فارس دکتراحسان کوکبی دکتراحسان کوکبی ۵۳۲۲۷۶۶۶-۰۹۱۷۳۳۰۲۷۶۸ ابتدای خیابان شهید فقیهی
فارس ابوالفضل نعمتی نوبندگانی ابوالفضل نعمتی نوبندگانی ۹۱۷۷۰۶۴۵۴۹ بخش سرچهان – روبروی مطب دامپزشکی دکتر دمیری
فارس دكترسيدمجيد امامي دكترسيدمجيد امامي سعادت شهر بلوار امام (ره) جنب بانک کشاورزی
فارس دکتر محمد جعفر اسمعیل زاده دکتر محمد جعفر اسمعیل زاده ۹۱۷۳۱۶۸۵۴۱-۴۳۵۶۵۶۰۴ سعادت شهر-بلوار امام
فارس هادي جنتي هادي جنتي ۰۹۱۷۷۱۰۸۱۶۳** ۴۴۴۹۴۴۲۴ قادر آباد- بلوار طالقانی
فارس دکتر سید حمیدرضا کازرونیان دکتر سید حمیدرضا کازرونیان ۹۱۷۷۰۴۴۵۰۰ خرمبید-بلوار امام خمینی-روبروی کمیته امداد
فارس دكترفريد مقرب ۰۹۱۲۲۹۹۳۴۱۴**۵۵۵۳۲۸۲ جهرم- بلوار امام خامنه ای جنب شبكه دامپزشكي
فارس دكترمهرداد پروين ‏جهرمي دكترمهرداد پروين ‏جهرمي ۹۱۷۳۹۱۰۱۳۰**۰۷۹۱۲۲۶۳۰۷۲ جهرم- خيابان ۱۵خرداد نبش کوچه۱۵
فارس دكتر رضا صحرائيان دكتر رضا صحرائيان ۰۷۹۱-۳۳۴۰۷۹۹*۰۹۱۷۷۹۱۱۸۸۷ جهرم – بلوار رهبري
فارس عبدالواحد حاتمی بخش خفر – باب نار
فارس دکتر سید حسین حسینی باب اناری دکتر سید حسین حسینی باب اناری ۳۲۲۳۷۳۶-۹۱۷۶۰۵۰۱۸۰ جهرم-شهرخفر-خیابان اصلی- جنب طلا فروشی حاتمی
فارس دکتر مهدی نجفی مهر دکتر مهدی نجفی مهر ۹۱۷۷۱۳۲۵۰۷ جهرم-خیابان هجرت-جنب پارک گلستان
فارس دکتر نحله فلاحتی دکتر نحله فلاحتی ۰۹۱۷۳۹۲۱۴۶۸-۰۷۹۱۴۴۴۶۱۱۲ جهرم- بلوار بسیج-خ سروناز
فارس دکتر محمد نیکو سیر جهرمی دکتر محمد نیکو سیر جهرمی ۵۴۳۴۶۵۱۸-۰۹۱۷۱۹۰۰۱۳۵ جهرم، میدان چمران،جنب منطقه انتظامی
فارس دکتر نفیسه مختاری ۰۹۱۷۷۳۷۱۰۹۴-۵۳۷۲۴۵۳۰ زرین دشت-خیابان ولی عصر-جنب بهداری
فارس دکتر پروین فیروزی دکتر پروین فیروزی زرین دشت-خیابان ولی عصر-روبروی فرمانداری
فارس دكترمجيد روشن‏ضمير دكترمجيد روشن‏ضمير ۰۹۱۷۳۱۱۶۴۱۴-۵۳۵۴۰۶۶۱ داراب – میدان الله
فارس دکترمحمدمهدی غفارپور دکترمحمدمهدی غفارپور ۰۹۱۷۱۳۲۰۶۰۱ -۵۳۵۴۹۶۳۰ داراب-بلوار امام، جنب مرکز خدمات کشاورزی
فارس دکتر مرتضی باقر زاده دکتر مرتضی باقر زاده ۹۱۷۷۳۲۵۷۳۴-۵۳۵۴۰۴۰۸ داراب – میدان الله
فارس حجت‏ا… جهانبازي حجت‏ا… جهانبازي ۹۱۷۷۰۰۷۹۱۴ شهر اردکان – خیابان شهید ثمرمند
فارس دكترشهرام نگهبان دكترشهرام نگهبان ۰۹۱۷۳۱۱۳۶۳۰**۳۶۷۸۳۵۱۲ بخش بيضاء- روستای تل بیضاء-جنب کارگاه نجاری حبیبی
فارس دکتر علی مرادی خوب دکتر علی مرادی خوب ۹۱۷۳۰۰۱۳۸۰-۳۶۷۸۳۵۳۵ بخش بيضاء- شهر هرابال – کوچه جنب بخشداری
فارس دکتر حیدر جمالی دکتر حیدر جمالی ۹۱۷۳۰۹۹۹۵۱ – ۰۷۱۲۷۶۵۲۶۸۴ بخش بيضاء- روستای کوشک هزار
فارس دکتر حسین توکلی راد دکتر حسین توکلی راد ۰۹۳۶۰۴۳۹۸۳۸-۰۷۱۲۷۶۷۲۷۸۷ بخش بیضاء-بلوار امام حسین بالاتر شهرداری
فارس دكترمحمود قیاسی دكترمحمود قیاسی ۰۹۱۷۱۱۱۹۸۷۸**۰۷۱۲۴۶۲-۲۲۴۷ خرامه- بلوار ورودي – روبروی پارک
فارس دكترمحمود قیاسی دكترمحمود قیاسی ۰۹۱۷۱۱۱۹۸۷۸**۰۷۱۲۴۶۲-۲۲۴۷ خرامه- بلوار ورودي – روبروی پارک
فارس دکتر محمد دوانیان محقق دکتر محمد دوانیان محقق ۰۹۳۸۰۰۸۵۰۰۹-۰۷۱۲۴۶۲۲۲۵۱ خرامه-میدان معلم، روبروی شهرک دانشگاهی
فارس دكترحسن كهبا دكترحسن كهبا ۰۷۱۲۵۶۲-۳۹۲۱-۰۹۱۷۹۲۶۶۴۱۵ كوار-بلوار جانبازان
فارس دكترعبدالرحيم كريمي دكترعبدالرحيم كريمي ۰۹۱۷۳۱۳۳۲۴۹**۰۷۱۲۵۶۴۳۴۸۷ كوار روستاي اكبرآباد
فارس دكترمحمدرضا مجیدی دكترمحمدرضا مجیدی ۹۱۷۱۳۹۰۶۵۹*۰۷۱۲۵۶۲۲۶۲۰
فارس دكتر فرهاد آزاد دكتر فرهاد آزاد ۰۹۱۷۱۱۲۰۹۷۸**۳۷۳۰۰۶۰۷ بلوار نصر ۳۵ متري فضيلت ساختمان دارو پزشكان
فارس دکتر ارسلان نادری/ دکتر ارسلان نادری/ ۹۱۷۳۰۳۹۷۱۵-۳۸۶۱۵۸۰۲ شیراز-بلوار امیرکبیر
اشتراک گذاری مطلب: