داروخانه(قزوین)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
قزوین داروخانه ایران مهرداد ساقرچیان ۹۱۲۵۸۱۷۰۰۲ بوئین زهرا – خیابان امام – داروخانه ایران
قزوین دکتر فاتح منش مسعود فاتح منش ۹۱۲۱۸۲۲۴۵۸ شال – نبش خیابان اصلی
قزوین دکتر معصومی سید مهران معصومی ۹۱۲۸۸۰۳۴۷۵ البرز – سه راه مدرسه
قزوین دکتر شیرمحمدی صمد شیرمحمدی ۹۱۲۱۸۵۴۸۶۹ قزوین -اسد آبادی نرسیده به دوراهی همدان جنب بانک کشاورزی
قزوین داروخانه دکتر شعبانی علیرضا شعبانی ۹۱۹۵۹۸۳۰۸۵ اقبالیه – خ امام نبش خ طالقانی
قزوین داروخانه دکتر طاهرخانی پگاه طاهرخانی ۹۱۲۷۸۲۵۴۶۹ کهک
اشتراک گذاری مطلب: