داروخانه(قم)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
قم داروخانه بیمارستان طیور نسیم خديوي كاشاني ۰۲۵-۳۶۶۲۵۴۴۶ قم بلوار نواب خ شهید مدنی
قم داروخانه فرهنگ ضرغام فرهنگ ۳۴۴۴۳۵۹۷ دامشهر خیابان یکم پلاک ۵۱۸
قم داروخانه دانشور دکتر احمد دانشور ۳۴۴۴۳۵۶۲ دامشهر خیاباناصلی بعد از فلکه جنب پست بانک
قم داروخانه مقدم دکتر محسن خقیقت مقدم ۰۲۵-۳۴۲۲۴۴۲۳ كهك خيابان وليعصر جنب پارك لاله
قم داروخانه دکتر ریاضی دکتر مجید ریاضی ۰۲۵-۳۶۲۲۰۱۲۸,۹ جعفريه بلوارشهیدبهشتی(کمربندی)چهارراه آوه پلاک۲۸۹
قم داروخانه دکتر علیزاده فاطمه علیزاده ۰۲۵-۳۳۲۲۲۴۶۴ حاجي آباد خيابان وليعصر نبش كوچه۲۶
قم داروخانه دکتر کریمی دکتر زهرا کریمی کهکی ۰۲۵-۳۳۴۴۳۲۳۳ حاجي آباد مجتمع دامداري لبن
قم داروخانه مرحوم دکتر شاطریان دکتر محدثه نخعی مقدم ۰۲۵-۳۶۶۳۴۴۷۱ قم بلوارامام جنب بانك رفاه
قم داروخانه دکتر صادقی محمدجواد صادقی ۰۲۵ – ۳۶۶۳۲۹۰۳-۶۷۰۴۱۱۶ قم بلوارامام خميني روبروي دارالشفاء
قم داروخانه دکتر کویتی مصدق کویتی ۰۲۵-۳۸۸۴۴۰۵۴ قم بلوار كشاورز جنوبي نبش كوچه شماره ۱۹
قم داروخانه دکتر علوی سیدصادق علوی ۰۲۵-۳۴۴۴۳۳۵۵ جاده جعفريه مجتمع دامداري دامشهر
قم داروخانه دکتر صحت ناصر صحت ۰۲۵-۳۶۶۱۲۷۱۹ قم بلوار نواب نبش ۱۶ متري مدني
قم داروخانه دکتر حسن زاده حمیدرضا حسن زاده ۰۲۵-۳۶۶۱۲۵۱۱ قم بلوارامام خميني روبروي دارالشفاء
قم داروخانه دکتر طاهری محمود طاهری ۰۲۵-۳۶۶۳۱۰۵۵
قم داروخانه دکتر دوستعلی عبدالحسین دوستعلی ۰۲۵-۲۵۲۳۲۲۴۱۰۰ حاجي آباد خيابان ولي عصرجنب تعاوني دامداران
قم داروخانه دکتر موسوی سید علیرضا موسوی ۰۲۵-۳۶۲۲۳۶۲۸ جعفريه خيابان امام خميني
قم داروخانه دکتر بابائیان احمد بابائیان ۹۱۲۱۵۲۰۳۷۲ قم بلوار عماریاسر
قم داروخانه دکتر هادی زاده دکتر امیدرضا هادی زاده ۰۲۵-۳۵۲۲۳۰۳۳ دستجردخ. بسيج نبش كوچه يك(روبروی اداره دامپزشکی)
قم داروخانه دکتر طاهری محمود طاهری ۰۲۵-۳۶۶۳۱۰۵۵
اشتراک گذاری مطلب: