داروخانه(مازندران)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
مازندران حلاجيان ۹۱۱۳۹۲۷۲۰۰ ميدان امام خميني (ره)
مازندران خیابان طالقانی کد پستی ۴۹۱۵۷۳۹۳۹۳ احمد رضایی ۹۱۱۱۲۱۴۲۰۶ خیابان طالقانی کد پستی ۴۹۱۵۷۳۹۳۹۳
مازندران خیابان طالقانی کد پستی ۴۹۱۵۷۳۹۳۹۳ احمد رضایی ۹۱۱۱۲۱۴۲۰۶ خیابان طالقانی کد پستی ۴۹۱۵۷۳۹۳۹۳
مازندران سليم پور ۱۱۵۲۲۸۵۱۶ ميذان بسيج اول خيابان ايت الله كاشاني
مازندران خ هراز روستاي محمد آباد روبروي پمپ بنزين رضا اندواری ۹۱۱۱۲۲۷۳۳۹ خ هراز روستاي محمد آباد روبروي پمپ بنزين
مازندران خ امام خميني (ره) پاساژ قائم محمدرضا ملکیان ۹۱۱۱۱۱۴۳۸۴ خ امام خميني (ره) پاساژ قائم
مازندران آمل روستای وسطی کلا عیسی صالحی ۹۱۱۹۱۵۴۲۵۵ آمل روستای وسطی کلا
مازندران خ شيخ فضل الله نوري نبش فجر ۶ سید معراج قريشي نياكي ۹۱۱۳۲۱۶۵۹۵ خ شيخ فضل الله نوري نبش فجر ۶
مازندران خ شيخ فضل الله نوري نبش فجر ۲۷ ذات الله رحمان زاده ۹۱۱۱۲۱۲۱۶۱ خ شيخ فضل الله نوري نبش فجر ۲۷
مازندران طالقانی بین اباذر ۲۶-۲۸ کد پستی ۴۶۱۵۷۳۸۹۷۹ فاطمه نصرتی ۹۱۱۱۲۵۳۶۷۲ طالقانی بین اباذر ۲۶-۲۸ کد پستی ۴۶۱۵۷۳۸۹۷۹
مازندران سه راهی فیروز کلا جنب داروخانه دکتر معینی فر کد پستی ۴۶۱۹۱۵۱۵۷۶ سید شکوفه نیکو ۹۱۱۳۰۰۴۸۳۵ سه راهی فیروز کلا جنب داروخانه دکتر معینی فر کد پستی ۴۶۱۹۱۵۱۵۷۶
مازندران بلوار مطهري تربيت ۶ جنب مغازه نعمتيان مجتبی فلاح ۳۲۳۹۴۰۳ بلوار مطهري تربيت ۶ جنب مغازه نعمتيان
مازندران دایو دشت حمیدرضا نصیری ۹۱۱۳۱۲۲۳۰۵ دایو دشت
مازندران خیابان طالب آملی دریای ۵۰ کد پستی ۴۶۱۵۹۷۷۴۹۹ اصغر حسن زاده ۹۱۲۳۲۴۲۷۹۱ خیابان طالب آملی دریای ۵۰ کد پستی ۴۶۱۵۹۷۷۴۹۹
مازندران جنب مسجد خ امام رضا(ع) كوچه رضوان تن سعدی جلالی ۳۲۳۷۷۶۷ جنب مسجد خ امام رضا(ع) كوچه رضوان تن
مازندران خ نور نرسيده به پمپ بنزين معظم کوهی مقدم ۲۲۶۰۲۵۶ خ نور نرسيده به پمپ بنزين
مازندران خ طالب آملي بين درياي ۲۶-۲۴ پستی ۴۶۱۵۸۶۸۳۱۸ امیرحسین نوایی ۹۱۱۱۱۱۹۱۱۱ خ طالب آملي بين درياي ۲۶-۲۴ پستی ۴۶۱۵۸۶۸۳۱۸
مازندران لاريجان گزنك جنب تعاوني فرهنگيان مسلم فلاح ۹۱۱۳۲۱۰۴۵۱ لاريجان گزنك جنب تعاوني فرهنگيان
مازندران خ اطالقاني روبروي منبع آب سعید قاسمی ۹۱۱۱۲۱۳۵۰۱ خ اطالقاني روبروي منبع آب
مازندران خ نوري روبروي اداره آبياري نقی محمدیان ۹۱۱۱۲۲۷۵۲۰ خ نوري روبروي اداره آبياري
مازندران خ امام رضا (ع)رضوان ۶۱ اکبر قلی تبار عمرانی ۹۱۱۱۲۵۱۳۶۹ خ امام رضا (ع)رضوان ۶۱
مازندران خ مطهر ي جنب پل رضا صفا نوئی ۳۲۳۷۷۲۲ خ مطهر ي جنب پل
مازندران بلوار بسيج لاله ۲۵-۲۷ هاشم غفاریان دلاری ۹۱۱۱۲۱۲۳۵۳ بلوار بسيج لاله ۲۵-۲۷
مازندران خ امام رضا (ع) جنب ايران خودرو محسن نجاتی ۹۱۱۳۲۱۰۱۷۵ خ امام رضا (ع) جنب ايران خودرو
مازندران خ طالقاني جنب آتش نشاني روبروي انتقال خون شروین حکمت ۹۱۲۲۰۵۲۵۳۹ خ طالقاني جنب آتش نشاني روبروي انتقال خون
مازندران خ طالب آملي بين درياي دریای ۲۹ کد پستی ۴۶۱۷۹۷۹۸۳۶ بهنوش اسدی ۴۳۰۸۰۸۹۹ خ طالب آملي بين درياي دریای ۲۹ کد پستی ۴۶۱۷۹۷۹۸۳۶
مازندران خ امام خميني روبروي راهنمائي رانندگي محمود شهره ۹۱۱۱۲۱۳۰۶۴ خ امام خميني روبروي راهنمائي رانندگي
مازندران بلوار مطهری جاده قدیم آمل بابل جنب آهن چالی نژاد مهدی عباسی ۹۱۱۱۲۵۶۳۴۱ بلوار مطهری جاده قدیم آمل بابل جنب آهن چالی نژاد
مازندران خ اما رضا (ع) اول جاده آمل بعد از ميدان زين العابدين فتاحی ۹۱۱۳۲۷۸۹۰۰ خ اما رضا (ع) اول جاده آمل بعد از ميدان
مازندران بلوار بسیج نبش لاله ۲۱ کد پستی ۴۶۱۴۸۸۵۶۶۸ علی قادری ۹۱۱۱۲۵۳۳۴۸ بلوار بسیج نبش لاله ۲۱ کد پستی ۴۶۱۴۸۸۵۶۶۸
مازندران دابودشت سه راه آهنگر کلا روبروی مسجد علی ابن ابیطالب حسین اسماعیلی ۹۱۲۲۱۵۹۳۹۵ دابودشت سه راه آهنگر کلا روبروی مسجد علی ابن ابیطالب
مازندران خ امام خميني آفتاب ۳۲ پلاك ۱۰۸ طناز صلدقی ۹۱۱۱۲۷۵۰۲۴ خ امام خميني آفتاب ۳۲ پلاك ۱۰۸
مازندران خ طالقاني نرسيده به پل سوم روبروي شريني سراي بلوط آرش ابرازه ۹۱۱۳۲۵۸۴۱۷ خ طالقاني نرسيده به پل سوم روبروي شريني سراي بلوط
مازندران خیابان امام خمینی آفتاب ۲۴ کد پستی ۴۶۱۶۸۴۵۸۵۱ حمیدرضا رضایی ۹۱۱۱۲۵۰۶۸۶ خیابان امام خمینی آفتاب ۲۴ کد پستی ۴۶۱۶۸۴۵۸۵۱
مازندران خ شهيد بهشتيانديشه ۳۳ پلاك ۲۷۰ احسان باطبی ۲۲۲۹۱۹۴ خ شهيد بهشتيانديشه ۳۳ پلاك ۲۷۰
مازندران بلوار بسيج بين لاله ۶ ۸ جلال قلي پور چاري ۹۱۱۱۲۵۰۵۷۳ بلوار بسيج بين لاله ۶ ۸
مازندران موسوی داودی سید مائده موسوی داودی ۹۱۱۲۱۳۶۰۹۸ احمد چاله پی جنب بانک کشاورزی کد پستی ۴۷۵۹۱۴۳۳۷۳
مازندران جاری ۱۱۵۴۲۸۹۵۴۰ عباس آباد خ شهدا جنب امين گاز
مازندران محمد زاده سمیه محمدزاده ۹۱۱۳۲۵۰۱۴۶ خیابان امام رضا رضوان ۵۷ روبروی بانک تجارت ۴۶۱۳۹۳۳۶۵۱
مازندران بيمارستان اختصاصي طيور ابرز فرهاد حق شناس
مازندران عسگری عادل عسگری ۱۱۳۲۳۴۳۱۳ خیابان قدیم آمل به بابل جنب پل هوائی کد پستی ۴۶۱۹۱۴۴۳۱۶
مازندران حاجی رجبی مهرداد حاجی رجبی ۱۱۳۲۳۹۹۹۹ خ امام رضا(ع) روبروي تعاون روستائي
مازندران پرکاووسی اسکندر پرکاووسی خ امام رضا(ع) روبروي كوچه شاكري
مازندران بیمارستان بهدام منیژه رصدی ۱۱۲۲۸۴۶۸۸ خ طالب آملي بيمارستان بهدام
مازندران محمدحاجی رجبی محمدحاجی رجبی ۱۱۳۲۳۲۸۰۳ خ امام رضا (ع) رضوان ۱۸
مازندران فانی حق رضا فانی حق ۱۱۳۶۸۲۰۱۵ بابلکنار
مازندران عالمیان عسکر عالمیان ۱۱۳۲۶۷۹۱۹ کمر بندی غربی روبروی بانک مسکن
مازندران کفایت محمدعلی کفایت ۹۱۱۱۱۲۳۳۸۲ بابل پل محمد حسن خان کد پستی ۴۷۱۴۷۳۸۴۴۴
مازندران جعفری علی جعفری ۱۱۲۲۷۶۶۹۳ احمد چاله پی جاده قديم آمل
مازندران رجب نیا غلامرضا رجب نیا گلوگاه
مازندران دباغيان اميري کسری دباغيان اميري ۹۱۱۱۱۲۰۷۹۲ بابل به آمل پیچی کلا روبروی داروخانه دکتر مهدیان کد پستی ۴۷۵۸۱۳۴۸۸۶
مازندران حسين نسب طبري علی اصغرحسين نسب طبري ۹۱۱۱۱۷۳۴۳۸ روستای هلیدشت
مازندران نصرت بخش محمد مهدی نصرت بخش ۹۳۵۵۵۱۴۶۴۴ چهار راه آرمگاه صدمتر داخل کوچه معتمدی
مازندران پاشاهي فومشي مرتضی پاشاهي فومشي ۹۱۱۱۱۲۳۲۲۶ میدان کارگر خ کشاورز جنب بانک ملی
مازندران ولي پورپاشا علی اکبر ولي پورپاشا ۹۱۱۱۱۱۴۸۶۳ بندپی شرقی گلوگاه سه راه فرهنگ
مازندران ثاقبي ابراهیم ثاقبي ۹۱۱۱۱۱۳۳۷۷ امیر کلاچهار راه دیوکلا کد پستی ۴۷۳۱۶۱۶۹۳۱
مازندران سجاديان سید محمد سجاديان ۱۱۳۴۵۴۷۸۰
مازندران صداقت جهرمی سهیلا صداقت جهرمی ۹۱۷۱۰۴۸۵۶۸ بابل میدان شهید بزاز جنب بانک سپه
مازندران نعمتی کشتلی نعمتی کشتلی ۹۱۱۲۱۱۰۵۴۲ بابل خیابان کشاورز نرسیده به کلانتری روبروی مدرس دخترانه ۱۶ آذر کد ۴۷۱۷۶۵۵۶۴۴
مازندران قاسميان اميري هادی قاسميان اميري ۹۱۱۱۱۲۱۱۰۴ خشرود پی سه راه مقری کلا
مازندران صادقيان ابراهیم صادقيان ۹۱۱۱۱۱۳۶۴۶ خ طبرسی ج بانک مسکن
مازندران مرزبان مرضیه مرزبان ۹۳۶۴۶۰۹۳۶۲ بابلکنار داراز کلاجنب ایستگاه سواری
مازندران رضائیان رحمت رضائیان ۹۱۱۱۱۴۴۷۶۲ خیابان کشاورز کد پستی ۴۷۱۷۹۴۵۷۹۵
مازندران جغتایی رهام جغتایی ۹۱۱۱۱۶۷۱۷۳ مرزيكلا -دراز كلا
مازندران يوسف نيا پاشا محمد يوسف نيا پاشا ۹۱۱۳۱۱۴۲۶۹ بابل ایستگاه آمل پاسداران ۲۲ نبش خرم ۴
مازندران تندست طبري مریم تندست طبري ۹۱۱۱۱۴۹۵۸۸ گتاب
مازندران نوبخت عظیم نوبخت ۴۷۱۳۶۳۶۹۷۵ خیابان طالقانی پاسداران ۷ کد پستی ۴۷۱۳۶۳۶۹۷۵
مازندران شاه مرداني مرضیه شاه مرداني ۹۱۱۳۱۳۲۹۹۰ بابل جاده شهيد صالحي شهر گلوگاه جنب پنجشنبه بازار
مازندران حسینی فرد سد محمد حسینی فرد بابل جاده گنج افروز روبروی شبکه داپزشکی
مازندران خسرو نژاد حمید خسرو نژاد ۹۱۱۱۱۳۰۵۰۲ خ فلسطین بازار روز
مازندران قاسميان ملكشاه عباس قاسميان ملكشاه ۱۱۲۵۲۲۲۷۳ خوشرود پی
مازندران آهنگر مرتضی آهنگر ۹۱۱۳۱۱۲۳۷۵ کمربندی شرقی بلوار ولیعصر نبش چهار راه دانش ک ۴۷۱۵۷۵۴۵۶۹
مازندران حسن زاده حسام الدین حسن زاده ۹۱۱۱۴۷۱۸۵۰ بابل خیابان طالقانی نبش کوی پاسداران ۲۵ جنب اداره شیلات
مازندران کشاورزی حمیدرضا کشاورزی ۹۱۲۱۹۴۶۲۸۵ بندپی غرب خوشرودپی کد پستی ۴۷۳۳۱۳۸۴۸۵
مازندران حسین زاده سوادی فرهاد حسین زاده سوادی ۹۱۱۲۱۴۹۸۹۶ بابل بندپی شرق سه راه گلوگاه
مازندران دباغیان امیری دباغیان امیری ۹۱۱۱۱۸۴۵۲۹ بلوار کشاورز بالاتر از بیمارستان لاله ۸کد پستی ۴۷۱۷۹۹۹۵۵۲
مازندران خبیری ۹۱۱۱۱۱۱۷۷۵ خ کشاورز جنب شبکه دامپزشکی
مازندران خلییان ۱۱۲۲۳۱۷۸۶ کمربندی امیرکلا نرسیده به دانشگاه آرمان
مازندران بهادران ۹۱۱۱۱۱۱۷۷۵ روستاي ناريوران
مازندران براغ گتاب
مازندران ذاتی رستمی ۹۱۱۱۵۴۶۵۷۰ بهنمیر بلوار امام
مازندران ودادي ۹۱۱۱۵۴۶۵۷۰ خ شهيد بهشتي روبروي شركت نفت جعفري
مازندران فتحيان ۹۱۱۱۱۳۵۲۳۶ خ شهيد بهشتي
مازندران گيويان ۹۱۱۱۱۱۹۲۴۸ خ فريدونكنار بعد ازشبكه
مازندران ملكي ۹۱۱۱۱۱۹۲۴۸ ميدان قدس ابتداء جاده خزر آباد
مازندران محامدي ۱۱۵۳۵۴۰۰۶ كله بست بعد از پل
مازندران مهدي جعفري ۹۱۱۳۱۲۴۱۸۲ خیابان شهید ذوالفقاری جنب کارخانه یخ
مازندران هاشمي ۹۱۱۱۵۵۲۱۵۸ ابتداي عبور شهيد آباد
مازندران چاوشي ۹۱۱۱۵۲۵۲۵۰ چهار راه امام هفت تير شرقي
مازندران سهرابي قره تپه ۹۱۱۱۵۲۳۱۶۴ رستمكلا جاده سراسري روبروي پاسگاه
مازندران عرفانی ۹۳۶۷۳۸۰۹۴۶ خیابان فرودگاه کوچه شهید مهردادی
مازندران مشرف ۹۳۷۷۳۰۰۷۰۹ خليل شهر علمدار محله ابتداي عبور زير گذر ۴۸۶۱۳۶۸۱۸۸
مازندران لطفيان ۹۱۱۱۵۲۱۷۰۹ خ هفت تير نرسيده به چهار راه امام
مازندران طهماسبی ۱۱۳۴۵۷۳۲۴۰ ميدان قدس مجتمع رخش
مازندران وحدتي راد ۹۱۱۱۹۲۶۰۱۹ خ تختي روبروي امور صنفي پلاك ۵۰-۵۶
مازندران جاوید ۱۱۵۴۲۳۴۶۱۵ خ طالقاني کد پستی ۴۶۸۱۸۴۵۵۱۷
مازندران علیجانپور ۹۱۱۱۹۲۶۱۷۵ خ جمهوري مركز خريد فاز ۳ شرقي
مازندران کرجی بانی ۹۱۱۳۹۱۶۳۹۳ تنکابن خرم آباد خیابان انقلاب کد پستی ۴۶۸۵۱۵۸۳۹۳
مازندران جباري ۹۱۱۱۹۲۶۰۲۹ خ تختي نرسيده به ميدان تختي پلاک ۸۴/۱
مازندران حلاجیان ۱۱۵۴۲۸۹۵۴۰ نشتارود خ ۱۵ خرداد
مازندران مرادی ۹۱۱۱۲۳۰۰۲۹ سه راه كوهي خيل
مازندران صادقی ۹۱۱۱۲۳۴۱۹۷ خ امام خميني (ره) نرسيده به ميدان سپاه
مازندران مدانلو ۹۱۱۱۲۸۱۰۰۳ کوهی خیل روبروی عبور کردکلا
مازندران حسینی ۹۱۱۱۵۱۹۸۹۳ ميدان سپاه كوچه شهنازي
مازندران مطهری ۹۱۱۱۹۳۴۹۰۵ خ مطهري
مازندران شیوائی ۱۱۲۲۲۳۵۱۰ خ شهيد مطهري کد پستی ۴۶۶۱۹۳۸۱۶۹
مازندران کشاورزی ۹۱۷۳۱۵۰۷۶۲ بلوار شهید مطهری روبروی شبکه دامپزشکی
مازندران اسماعیل نیا عمران ۹۱۱۱۵۲۰۹۲۹ کمربندی شرقی کوچه اتحاد روبروی مسجد امام رضا(ع)د کد پستی۴۸۱۷۸۳۹۵۱۸
مازندران قادری ۹۱۱۱۵۱۵۹۰۶ سهراه جویبار نبش کوچه لاله ۱ کدپستی ۴۸۱۸۵۸۳۷۱۱
مازندران سعادت ۹۱۱۱۵۱۴۴۶۹ بلوار خزر خ شهيد فرجي
مازندران افتخاریان ۹۱۱۱۵۳۸۷۰۶ بلوار پاسداران روبروي بيمارستان بوعلي کد پستی ۴۸۱۴۹۱۵۱۴۸
مازندران طبری ۹۱۲۳۴۸۹۶۰۶ ساری کمربندی غربی قبل از طبیعت یک کد پستی ۴۷۱۶۹۶۷۸۴۷
مازندران سرابي ۹۱۱۱۲۴۴۸۲۲ خیابن شهبند ۱۶ متری بوستان سنگ روبروی کانون پرورش فکری
مازندران اخوان ۹۱۱۲۵۳۲۹۰۰ بلوار امام رضا (ع)
مازندران مهدی پور ۹۱۱۱۵۱۴۹۶۵ ميدان خزر جنب پمپ بنزين
مازندران فرجی ۹۱۱۱۵۱۸۰۶۶ بلوار فرح آباد صفر آباد روبروی تالار رحیم کد پستی ۴۸۱۸۹۳۴۱۹۴
مازندران منتظر ۹۱۱۱۵۳۰۷۱۱ كمربندي شرقي روبروي باسكول دامغانيان
مازندران غفاري زنوز ۹۱۱۱۲۳۰۵۵۵ كمربندي غربيروبروي ميدان تره بار
مازندران جویباری ۹۱۱۱۲۴۵۱۲۸ جاده خزر بعد از روستاي صفر آباد
مازندران نوري ۹۱۱۱۵۳۳۹۷۶ بلوار پاسداران ابتداي خ رفيعي زير آپارتمان دامو
مازندران مهجوری ۹۱۱۱۵۳۲۵۰۵ بلوار كشاورز روبروي ترمينال كياسر
مازندران توسلی ۹۱۱۱۵۲۰۰۹۴ كمربندي زغربي ابتداي زكوچه طبيعت ۴
مازندران داودی فر ۹۱۱۳۵۲۴۰۹۴ سورك سه راه اسلام آباد ; ۴۸۴۴۱۵۴۳۶۹
مازندران قنبرزاده ۹۱۱۱۵۲۱۵۷۳ خزر آباد نرسيده به سه راهي پنبه زار كتي ك۱۲
مازندران بزرگی ۹۱۱۱۵۳۳۸۴۷ ساري بلوار كشاورز اول عبور آزادگان
مازندران شیرزادی ۹۱۱۱۵۱۸۷۳۷ بلوار كشاورز روبروي كوچه آزادي
مازندران نادری اسرمی ۹۱۲۱۹۵۶۲۵۵ كيلومتر ۵ جاده ساري نكا نمايندگي ايران خودرو
مازندران نوري گلجاهي ۹۱۱۱۵۸۰۱۳۵ ساري انتهاي بلوار امام رضا جنب بیمه آسیا ۴۸۱۷۹۹۵۳۶۳
مازندران قدم ۹۱۱۳۵۳۷۵۸۵ خیابان سلمان فارسی میدان کلها جنب سازمان حمایت از زندانیان
مازندران يونسي ۹۱۱۱۵۷۰۶۳۷ بلوار كشاورز جنب ترمينال كياسر
مازندران باوند ۹۱۱۱۲۴۴۰۹۱ خ شيخ طبرسي جنب كوچه نعلبندان
مازندران باوند ۹۱۱۱۲۴۴۰۹۱ خ شيخ طبرسي جنب كوچه نعلبندان
مازندران واثقی ۱۱۳۳۲۴۷۷۳۰ هولار
مازندران اصغری کلیمی ۹۱۲۴۲۶۶۰۰۴ بلوار کشاورزی اد کد پستی
مازندران فولادیان ۹۱۲۷۳۳۵۵۰۴ ساری جاده نکا بعد از شرکت خوش نوش نبش قالیشوئی صدف
مازندران جاوردی ۹۱۱۱۵۵۲۶۲۶ جاده نکا عبور هولا کد پستی ۴۸۱۷۱۱۷۴۴۳
مازندران بابائي ۹۱۱۱۵۱۵۳۳۲ بلوار كشاورز نبش كوي نيم سرويس
مازندران دانش ۹۱۱۱۲۸۵۷۷۳ بلوار کشاورز روبروی شربتی کد پستی ۴۸۱۹۷۳۵۱۶۴
مازندران رضائي خنكدار ۹۱۲۷۶۰۹۹۶۹ خیابان فرع آباد عبور پنبه چوله جنب لوازم بهداشتی یحیی پور کد پستی ۴۸۱۸۱۵۱۴۱۳
مازندران معتقدی ۹۱۱۱۱۳۷۰۲۲ ساری محمد آباد بخش دودانگه شهر فریم روبروی بانک تجارت کد پستی ۴۸۱۸۷۱۵۶۹۶
مازندران خباز ۹۱۱۱۵۵۸۲۰۰ بلوار امام رضا (ع) کد پستی ۴۸۱۷۹۹۵۳۸۹
مازندران رحماني ۹۱۱۱۵۱۳۳۴۴ بلوار ارتش جنب اداره اسلحه کد پستی
مازندران کلانتری ۹۱۱۱۵۴۱۹۸۰ بلوار پاسدران روبروي مخابرات
مازندران تقوی ۹۱۱۱۱۰۰۲۵۰ زیراب خیابان آزادی جنب آزمایشگاه ارم کد پستی ۴۷۸۱۱۱۳۳۳۷
مازندران اسد پور ۹۱۱۷۷۴۲۴۹۴ خیابان ساری بلوار دانشگاه نبش کوچه نرگس
مازندران سعید احمدی فریدونکنار میدان ماهی بلوار معلم روبروی بانک صادرات
مازندران دکتر ابوالفتح جهاندار ۹۱۱۱۹۱۴۱۳۵ بلوار شهید کریمی
مازندران دکتر فرهود عادلی ۹۱۱۱۲۴۰۳۲۴ شیرگاه روبروی ترمینال لفور
مازندران مسعود انصاری فر ۹۱۱۸۹۱۵۴۰۹ کلاردشت خیابان امام خمینی
مازندران خادملو ۹۱۱۱۵۲۵۰۵۸ بلوار امام رضا (ع) روبروي شهرداري
مازندران مفتونیان ۹۳۵۲۷۷۲۲۹۳ تیر تاش خیابان امام خمینی روبروی مصالح فروشی امیری
مازندران دکتر شفیق ۹۱۱۳۲۷۵۰۴۴ خیابان امام نبش نسیم ۵۳ ۴۶۳۱۷۳۳۷۴۸
مازندران دکترخسروی منش ۹۱۱۳۲۷۶۰۰۳ محمود آباد بازار ماهی روبروی ایستگاه فریدونکنار
مازندران دکتررضائی ۹۱۱۳۲۵۶۵۱۵ خ امام روبروي سينما داخل پاساژ خسروي
مازندران سلیمانی ۹۱۱۱۲۳۷۰۵۷ كلوده جنب مسجد بازار (پاساژ ايليا)
مازندران دکتر ریاحی ۹۱۱۱۵۱۰۷۹۴
مازندران دکتر باحجب جبروت خ انقلاب روبروي اداره منابع طبيعي
مازندران دکتردوانلو ۹۱۱۱۵۷۱۴۶۶ خ نيروگاه جنب بانك ملت
مازندران صعودي ۹۱۱۱۵۱۰۷۹۴ ميدان جانبازان ضلع شمالي
مازندران دکتر بلوكي ۹۱۱۱۵۱۹۵۳۶ سه راه زاغمرزه نبش ميدان ميوه و تره بار
مازندران دکتربابائي ۹۱۱۱۵۲۰۶۵۸ خ انقلاب جاده نيروگاه روبروي بانك تجارت
مازندران دکترزعفرانی ۹۱۲۵۷۸۱۳۵۲ خیابان علمیه روبروی کوچه شهید جمشیدی کد ۴۸۴۱۸۹۶۷۳۷
مازندران دکترعلوی ۹۱۱۷۸۷۵۰۷۹ میدان امام حسین کوچه شاه عباسی ساختمان تخت جمشید
مازندران دکترعبدي ۹۱۱۲۵۵۱۵۵۷ نکا روستای گلستان
مازندران دکتراخوان ۹۱۱۱۵۲۰۴۸۶ خ علمیه روبروی ترمینال
مازندران دکترطیبی ۹۱۱۲۲۶۸۵۱۳ نکاء خیابان علمیه روبروی شرینی سرای هنگام کد پستی ۴۸۴۱۸۸۳۷۴۱
مازندران دکتراسماعیلی ۱۱۴۴۶۶۴۱۹۲ چمستان بلوار امام جنب پاسگاه کد پستی ۴۶۴۱۴۴۷۱۵۳
مازندران دکترموسوی ۹۱۱۱۲۳۰۴۹۱ خ پاسداران روبروي بانك صادرات
مازندران دکترنیک زاد ۹۱۱۱۲۱۵۴۵۴ چمستان خ شيخ فضل الله نوري
مازندران دکترمرادیان ۹۱۵۵۰۸۲۸۹۳ خ خيام جنب شبكه دامپزشكي
مازندران دکتربهرامی ۹۱۵۵۰۸۲۸۹۳ نوشهر خ فردوسی کوی فتح
مازندران خديوي سهرابي ۹۱۱۱۵۴۱۹۰۵ خيابان فردوسي جنب اداره تامين اجتماعي
مازندران دکترموسوی ۹۱۱۲۲۶۸۴۳۶ زیراب خ آزادی روبروی ایستگاه آلاشت کد پستی ۴۷۸۱۷۶۴۵۷۴
مازندران دکترگرائیلی ۹۱۱۱۲۴۱۱۵۷ شيرگاه خ شهيد تيموري روبروي بانك صادرات
مازندران دکترنقي زاده ۹۱۱۷۳۷۱۸۸۷ شيرگاه خ شهيد مرادی جاده قائمشهر تهران نرسیده به اداره پست
مازندران دکترخسروي ۹۱۱۱۲۴۲۵۳۷ زيراب خ آزادي
مازندران دکتربني كريمي ۹۱۱۱۲۶۵۸۰۲ پل سفيد
مازندران دکترمحمدي ۱۱۴۲۰۳۲۲۳۰ بهشتی محله دور میدان
مازندران دکترمجیدیان ۹۱۱۱۲۳۱۱۱۳ خیابان امام خمینی(ره) کد پستی ۴۷۶۵۸۳۹۶۳۸
مازندران دکترروان ۹۱۱۱۵۱۳۴۱۱ خ رازي روبروي طام پلا
مازندران دکترجلال سادات ۹۱۱۱۲۶۳۱۹۶ خیابان شریعتی نبش کوچه خزر ۳۸ کد پستی ۴۷۶۳۶۱۸۹۶۴
مازندران دکترعظيمي قاديكلائي ۹۱۱۱۲۴۴۶۲۵ قائمشهر جاده نظامي سه راه خرم آباد
مازندران دکترامیر بیگی ۹۱۱۱۲۴۲۵۵۸ جاده نظامی روستای حاجیکلا قلزم کلا
مازندران دکتردستوريان ۱۱۴۲۰۷۷۹۵۳ خیابان سیدنظام الدین صد متر بعد از آتش نشانی کد پستی ۴۷۶۴۹۹۷۳۳۸
مازندران دکترجعفر پور ۹۳۷۵۹۱۹۱۴۵ خیابان ساری مهمانسرا روبروی بن بست ۲ کد پستی ۴۷۶۳۸۶۳۱۶۶
مازندران دکتراسدپور ۹۱۱۱۵۶۸۹۸۶ میدان جانبازان اول خیابان ساری روبروی بانک ملت کد پستی ۴۷۶۳۹۹۹۱۵۱
مازندران دکترنوروزی ۹۱۱۱۲۴۴۵۲۸ کمربندی شهیدان سادات نیا نرسیده به میدان امام نبش کوچه بهارنارنج ۴ کد پستی ۴۷۶۶۶۶۷۶۴۳
مازندران دکترعباسی ۹۱۱۳۲۳۵۲۶۴ قائمشهر میدان امام ابتدای جاده کیاکلا
مازندران دکتراکبری ۹۱۱۱۱۱۲۵۴۷ بلوار شهیدان سادات نیا جنب پل سیارود نبش کوچه
مازندران دکترصياد زاده ۹۱۱۱۲۳۱۲۰۳ خ ساري روبروي عبور چشمه سر
مازندران دکتربیانی ۹۱۱۱۲۴۱۲۳۲ خ ساري مقابل انبار اداره برق
مازندران دکترورشوئی ۹۱۲۴۱۹۰۳۶۰ خ رازي روبروي تامين اجتماعي
مازندران دکتررنجبر ۱۱۴۲۲۱۶۵۲۴ ميدان طالقاني اول خ آيت صالحي
مازندران دکترقاسم زاده ۹۱۱۱۲۳۰۳۰۷ ميدان امام بلوار نبوت روبروي ترمينال
مازندران دکترحق شناس ۹۱۱۳۲۳۱۳۷۲ خیابن سید نظام الدین ۴۷۶۵۸۱۷۴۶۴
مازندران دکتركريمي مجاوري ۱۱۴۲۲۶۷۶۵۴ ابتداي خ جويبار چمازكتي جنب كلينك دكتر خشنود
مازندران دکتردرويش نيا ۹۱۱۱۲۶۳۱۲۳ قائمشهر چمازكتي روبروي حسينيه چهارده معصوم
مازندران دکترولی زاده ۹۱۱۱۲۳۰۰۶۹ خ دكتر شريعتي جنب مسجد اعظم کد پستی ۴۷۶۳۶۳۸۶۷۳
مازندران دکترفهیمی ۹۱۱۱۲۴۲۰۰۴ امام خميني (ره) ابتدائي كمربندي ساري
مازندران دکترمرعشي سرائي ۹۱۱۱۱۴۱۸۴۹ خ كوچكسرا نبش كوچه مسجد اعظم پلاك ۱۲۱
مازندران دکترمحمودی کوتنائی ۹۱۱۱۲۶۳۱۹۶ خیابان ساری چشمه سر کد پستی ۴۶۶۴۶۳۹۵۷۵
مازندران دکترآقاجانی ملکی ۹۱۱۳۵۵۲۶۰۳ ارطه کفشگرکلا روبروی نارنجستان ۱۳ کد پستی ۴۷۶۹۱۱۵۳۳۷
مازندران دکترصدقی ۹۱۱۱۵۱۳۰۷۸ خ جويبارجنب خيابان ظرافت کد پستی ۴۷۶۳۶۵۴۱۴۳
مازندران دکترقربانیان ۱۱۲۲۳۵۴۳۰ خ بابل
مازندران دکترحبیبی پور ۹۱۱۱۱۱۲۸۹۳ خ شريعتي (جویبار روبروی ظرافت) نبش خزر ۴۳
مازندران دکترعشريه ۹۱۲۵۰۸۳۷۵۷ خیابان تهران نبش البرز ۷۸
اشتراک گذاری مطلب: