داروخانه(همدان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
همدان آرین بهارک ملکی پور ۹۱۸۳۵۱۵۹۴۱ ملایر -بلوار شهید بهشتی روبروی اداره دامپزشکی
همدان صدرا حسین رضا صدرا ۹۱۲۳۸۰۹۸۲۰ ملایر
همدان فخاری فرنوش فخاری ۹۱۸۳۵۳۰۱۹۱ ملایر
همدان سجاد طهماسبی سجاد طهماسبی ۹۱۲۵۱۸۸۰۷۱ ملایر – جوکار
همدان محمد ترکمن محمد ترکمن ۹۱۸۱۵۱۰۴۶۱ ملایر – میدان انقلاب بلوار شهید بهشتی روبروی شبکه دامپزشکی ملایر
همدان امیر حسین ترکمن امیر حسین ترکمن ۹۱۸۸۵۱۰۳۲۸ ملایر – بلوار شهید بهشتی روبروی اداره دامپزشکی
همدان مصطفی حسینی مصطفی حسینی ۹۱۸۸۵۱۲۲۴۲ ملایر – بلوار شهید بهشتی روبروی اداره دامپزشکی
همدان محمد اولیایی محمد اولیایی ۹۱۸۱۵۱۱۲۲۴ ملایر
همدان اعرابی محمد نبی اعرابی ۰۸۱ – ۳۳۲۴۷۱۰۹ ملایر بلوار شهید بهشتی روبروی اداره دامپزشکی
همدان محمد رضانجارزاده محمد رضانجارزاده ۹۱۲۳۶۲۸۳۹۹ نهاوند – فیروزان
همدان حمید کیانی حمید کیانی ۹۱۸۳۵۲۰۹۱۳ نهاوند- بلوار امام حسین نرسیده به میدان ۱۷ شهریور.
همدان جهانگیر امیری جهانگیر امیری ۹۱۸۹۴۹۷۹۵۵ نهاوند – ابتدای جاده کرمانشاه
همدان سیف رضا زمانیان ۹۱۸۹۸۷۸۷۰۸ نهاوند – پاساژشجاعیان جنب تی بی تی
همدان سیف فرهاد سیف ۹۱۸۵۷۸۰۶۵۴ نهاوند – خیابان پیروزی
همدان ظفری ملک محمد ظفری ۹۱۸۱۵۱۹۱۳۰ نهاوند – بلوار امام حسین جنب ترمینال
همدان بحیرایی امین بحیرایی ۹۱۳۳۶۵۰۳۸۹ نهاوند – بلوار کربلا
همدان ویسی محسن ویسی ۰۸۱ ۳۳۲۶۳۳۷۰ نهاوند – بلوار امام حسین
همدان محسن مشفقی محسن مشفقی ۹۱۸۳۵۵۳۲۵۴ تویسرکان – بلوار اشرفی خیابان پرستار
همدان شیرزادی مهدی شیرزادی ۹۱۸۳۵۰۱۵۸۲ تویسرکان – خیابان باهنر ۱۲ متری ولیعصر
همدان امید امیری مرویلی امید امیری مرویلی ۹۱۸۳۵۱۳۱۲۹ اسدآباد – میدان آزادگان
همدان شاهین خرازی شاهین خرازی ۹۱۸۸۱۱۶۳۰۵ اسدآباد – چهارراه شهید صادقی
همدان دامدار خلیل حیدری ۰۸۱- ۳۳۱۲۲۳۳۶ اسدآباد – خیابان فرهنگ کوچه مسجد
همدان البرز احمد رضا بهشتی ۹۱۸۹۱۴۱۰۸۷ بهار – روبروی اداره دامپزشکی
همدان بهمن اعظم بهمنی ۹۱۸۶۱۱۳۰۶۱ بهار – روبروی اداره دامپزشکی
همدان معین محمد حسن یونسی ۹۱۸۹۰۶۵۲۲۹ بهار – روستای لتگاه
همدان دامیاران بابک محمدیان طریقی ۹۱۸۶۱۳۵۹۹۸ رزن – بلوار آيت الله معصومي جنب مركز مايه كوبي كيميا
همدان سینا معصومه جنت خواه ۹۱۸۳۱۴۳۳۱۳ رزن – بلوار ایت الله شوندی
همدان رازی علی اصغر فقیه پیرایش ۹۱۸۳۰۷۵۳۴۲ رزن – دمق
همدان رازی کیوان شاه نظری ۹۱۸۸۱۳۹۱۵۱ همدان – بلوار ملت روبروی اداره کل دامپزشکی
همدان الوند مه شاد فکری ۹۱۲۴۱۲۸۴۲۰ همدان – بلوار شهید مدنی
همدان مرتع کورش احمدی ۹۱۸۳۱۷۹۸۱۶ همدان – بلوار ملت، جنب تعاونی گاوداران همدان
همدان احمد کریمی مخصوص احمد کریمی مخصوص ۹۱۸۸۱۸۰۱۰۹ همدان – بلوار ملت جنب اداره کل دامپزشکی
همدان مهرداد فامیل باغستانی مهرداد فامیل باغستانی ۹۱۸۱۱۱۰۰۰۲ همدان – بلوار ملت جنب اداره کل دامپزشکی
همدان سینا داوود وظیفه دار ۹۱۸۸۱۱۴۴۱۳ همدان – بلوار ملت جنب اداره کل دامپزشکی
همدان رسول سلگی رسول سلگی ۹۱۸۱۰۷۳۴۷۴ همدان – میدان اما خمینی(ره) – خیابان باباطاهر
همدان مراتع عبدالحمید قدرتی ۹۱۸۸۱۱۳۴۰۶ همدان – بلوار ملت جنب اداره کل دامپزشکی
همدان غفاری محسن غفاری ۹۱۸۸۱۱۴۲۱۸ همدان – قهاوند
همدان رستگار پدرام زنگنه ۹۱۸۳۱۸۴۳۶۰ کبودرآهنگ- خ شهید رجایی
همدان صبا علیرضا نصرااهی ۹۰۳۷۴۱۱۸۵۵ کبودراهنگ – گلت په خیابان اصلی
همدان امین فرشته ورمزیار ۹۳۵۳۶۳۷۵۱۰ کبودراهنگ -جنب اداره دامپزشکی
همدان مسعود محرابی مسعود محرابی ۹۱۸۶۳۴۹۷۴۸ اسد آباد
همدان بهزاد سلیمانی بهزاد سلیمانی ۹۱۸۳۱۴۸۲۹۲ اسد آباد – تر مینال روستای چهالدولی وکلیایی
همدان مومنی علی مومنی ۹۱۸۸۱۱۸۸۷۸ فامنین – خیابان کشاورز
همدان پارسیان فرزاد خسرو شاهی ۹۱۸۶۱۰۲۳۳۹ فامنین ـ خیابان کشاورز ـ خیابان پاک پروتئین
اشتراک گذاری مطلب: