داروخانه(کهکیلویه)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
کهکیلویه و بویراحمد دکتر غریب پور دکتر فرزانه غریب پور ۹۱۷۰۹۷۸۴۴۶ یاسوج ، بلوار مطهری روبروی جهادکشاورزی
کهکیلویه و بویراحمد دکتر قنبری نژاد دکتر مهناز قنبری نژاد ۹۱۷۷۴۱۹۳۵۷ یاسوج ، بلوار مطهری روبروی جهادکشاورزی
کهکیلویه و بویراحمد دکتر اکبری دکتر حمیده اکبری ۹۱۷۷۴۳۹۰۶۰ یاسوج ، نجف آباد
کهکیلویه و بویراحمد دکتر گرجی زاده دکتر الهام گرجی زاده ۹۱۷۱۴۳۳۰۵۹ یاسوج ، بلوار مطهری روبروی جهادکشاورزی
کهکیلویه و بویراحمد دکتر درخشانی دکتر زینب درخشانی ۹۱۷۳۴۱۹۵۱۳ یاسوج ، نجف آباد
کهکیلویه و بویراحمد دکتر برقیان دکتر افشین برقیان ۹۱۷۱۴۲۱۲۳۹ گچساران روبروی ترمیتال
کهکیلویه و بویراحمد دکتر اکبری دکتر مهدی اکبری ۹۱۷۱۴۳۹۶۰۹ گچساران روبروی ترمیتال
کهکیلویه و بویراحمد دکتر رضاقلی دکتر مریم رضاقلی ۹۱۷۳۰۳۳۶۲۳ گچساران روبروی ترمیتال
کهکیلویه و بویراحمد دکتر رضاقلی دکتر مریم رضاقلی ۹۱۷۳۰۳۳۶۲۳ گچساران روبروی ترمیتال
کهکیلویه و بویراحمد دکتر حقیقت دکتر کامران حقیقت ۹۱۷۳۴۴۰۴۷۹ دهدشت خیابان امام خمینی شمالی
کهکیلویه و بویراحمد دکتر نوروزی دکتر محمدجواد نوروزی ۹۱۷۷۴۳۶۴۳۰ دهدشت چهارراه بانک ملت
کهکیلویه و بویراحمد همتی ذکی همتی ( کاردان) ۹۱۷۳۴۴۵۴۱۷ لیکک خیابان امام خمینی
اشتراک گذاری مطلب: