درمانگاه(ایلام)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
ایلام درمانگاه آقاي هومان فرزادی هومان فرزادی ۸۴۳۴۲۲۵۱۹۱
ایلام درمانگاه آقاي طور سنگسرکی سیاوش طور سنگسرکی
ایلام درمانگاه دكتر علي فرخي مقدم دكتر علي فرخي مقدم میدان امام حسن ابتدای کمربندی ایلام مهران
ایلام درمانگاه دکتر ملک خطابی دکتر ملک خطابی روستای فاطمیه
ایلام درمانگاه دکتر ملک خطابی دکتر ملک خطابی روستای فاطمیه
ایلام درمانگاه دکتر زهرا اسدی کرد دکتر زهرا اسدی کرد ایلام فرودگاه سابق
ایلام درمانگاه يونس زارعي دكتر يونس زارعي چوار خيابان شهيد فيض الهي
ایلام درمانگاه دكترحسن احمدی سومار دكتر حسن احمدی سومار ایوان خیابان دامپزشکی
ایلام درمانگاه دکتر کلثوم برزگر دکتر کلثوم برزگر آبدانان خیابان باهنر روبروی تامین اجتماعی
ایلام درمانگاه آقاي هومن بختیاری ۸۴۳۴۷۲۴۵۹۰ لومار – خیابان ۱۲بهمن
ایلام دکتر احمد جاسمی آقاي احمد جاسمي ۸۴۳۳۷۲۶۵۴۰ دهلران
اشتراک گذاری مطلب: