درمانگاه(بوشهر)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
بوشهر مرکز درمانی تمام وقت دکتر سید ستار توحیدی فر ۹۱۷۱۴۹۴۹۴۷ گناوه-خ. تختی، روبرو اداره تربیت بدنی
بوشهر مرکز درمانی نیمه وقت دکترمحمد حسن رهنما ۹۱۷۳۷۳۱۰۱۸ گناوه-فاقد ادرس مشخص
بوشهر مرکز درمانی نیمه وقت دکتر فرامرز اذرنگ ۹۱۷۱۷۰۵۷۳۱ گناوه-فاقد ادرس مشخص
بوشهر مرکز درمانی نیمه وقت دکتر ابراهیم آزاد منش ۹۱۷۳۷۲۷۲۴۹ تنگستان-اهرم
بوشهر مرکز درمانی تمام وقت دکتر محمد منصوری ۹۱۷۷۷۱۰۲۷۹ دشتی-خورموج خیابان بهزیستی
بوشهر مرکز درمانی تمام وقت دکتر یونس زارع زاده ۹۹۱۶۸۱۷۵۰۱ دشتی-کاکی -مرکز دامپزشکی کاکی
بوشهر مرکز درمانی نیمه وقت دکتر علی انگالی نژاد ۹۱۷۷۰۵۶۷۷۲ دیلم
بوشهر مرکز درمانی تمام وقت دکتر اثنی عشری ۰۹۱۷۳۷۲۰۴۷۹-۳۴۲۶۲۲۶۹ برازجان – بلوار جمهوری اسلامی – جنب مسجد امام حسین (ع) – مرکز اشتغال به امور درمانی دکتر اثنی عشری کد پستی: ۷۵۶۱۷۵۷۷۶۶
بوشهر مرکز درمانی تمام وقت دکتر کرمپور ۹۱۷۷۷۴۲۱۷۳ دشتستان – آبپخش – خیابان اصلی – بلوار انقلاب – مرکز دامپزشکی آبپخش
بوشهر مرکز درمانی تمام وقت دکتر کشاورز ۰۹۱۷۷۷۵۴۳۵۹-۳۴۲۳۰۶۹ برازجان – بلوار جمهوری اسلامی – روبروی دخانیات – جنب لاستیک فروشی کشفی و معماری کد پستی: ۷۵۶۱۶۵۶۸۹۱
بوشهر مرکز درمانی نیمه وقت دکتر بنافی ۹۱۷۳۷۲۰۱۳۸ بندر بوشهر – شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر
بوشهر مرکز درمانی نیمه وقت دکتر ضرغامی ۹۱۷۷۷۱۴۰۳۹ برازجان – بلوار جمهوری اسلامی – روبروی آتش نشانی – شبکه دامپزشکی شهرستان دشتستان
بوشهر مرکز درمانی نیمه وقت دکتر رستگار ۹۱۷۷۷۵۰۶۰۱ برازجان – بلوار جمهوری اسلامی – روبروی آتش نشانی – شبکه دامپزشکی شهرستان دشتستان
بوشهر درمانگاه تندر شکیب شمسیان ۹۱۷۱۱۲۸۷۷۲ بوشهر-خیابان یادگار امام
بوشهر درمانگاه درنا عادله بلوکی ۹۱۷۷۷۷۶۱۳۵ بوشهر-بلوار چمران خیابان خیبر
بوشهر مرکز درمانی نیمه وقت سید ایمان رفیعیان ۹۱۷۳۷۵۹۹۵۲ بوشهر-دلوار_ شرکت تکثیر میگو ارغوانی
بوشهر مرکز درمانی نیمه وقت دکتر امین کریمی ۹۱۷۳۷۳۲۷۱۹ بوشهر-شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر
بوشهر مرکز درمانی نیمه وقت دکتر فرشاد شاهنده ۹۱۷۳۷۳۲۷۱۹ بوشهر-شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر
بوشهر مرکز درمانی نیمه وقت دکتر بهرام حاجیانی ۹۱۷۱۷۲۶۲۵۱ بوشهر-شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر
بوشهر مرکز درمانی نیمه وقت دکتر محمد جواد خشنود ۹۱۷۸۷۱۰۸۹۱ بوشهر-شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر
بوشهر مرکز درمانی نیمه وقت دکتر عقیل دشتسیان نسب ۹۱۷۱۷۲۰۴۹۴ بوشهر-شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر
اشتراک گذاری مطلب: