درمانگاه(خراسان جنوبی)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
خراسان جنوبی دکتر کاظم جوانمرد کاظم جوانمرد بیرجند
خراسان جنوبی دکتر ابوذر اکبری دکتر ابوذر اکبری بیرجند-خیابان جمهوری
خراسان جنوبی دکتر وحید شریفی وحید شریفی بیرجند
خراسان جنوبی دكتر مصطفي دانشور مصطفي دانشور بیرجند-خيابان جمهوري اسلامي -بین جمهوری ۳ و۵
خراسان جنوبی شركت خدمات دامپزشكي سرو دام سیده مریم جعفری ۵۶۳۲۳۱۸۱۵۶ بیرجند-خيابان آزادي – نبش امام رضا (ع) ۴
خراسان جنوبی مهر ميلاد بهمنش ۵۶۳۲۳۴۶۳۲۳ بیرجند-خيابان جمهوري اسلامي ۵
خراسان جنوبی پارس علي ميرزايي ۵۶۳۲۲۳۰۵۲۲ بیرجند-نبش جمهوري ۷ پلاك ۴
خراسان جنوبی دكتر يعقوبي معصومه يعقوبي ۵۶۳۲۲۳۲۴۱۱ بیرجند-خيابان جمهوري كوچه ۵ پلاك ۶ و ۸
خراسان جنوبی دکتر پور خسرو احمد رضا پور خسرو بیرجند
خراسان جنوبی دکتر سهرابی محمد سهرابی بیرجند
خراسان جنوبی دکتر احسان زراعتکار احسان زراعتکار درمیان-خیابان امداد پشت پاسگاه نیروی انتظامی
خراسان جنوبی دکتر فرزانه موسایی دکتر فرزانه موسایی درمیان
خراسان جنوبی دکتریوسف نژاد غلامرضا یوسف نژاد سرایان-میدان بسیج
خراسان جنوبی دکتر خالقی زاده میلاد خالقی زاده سرایان
خراسان جنوبی دکتر فاطمه بی باک فاطمه بی باک سربیشه-بلوار امام علی (ع)-پ۳
خراسان جنوبی دکتر پیمان باهری دکتر پیمان باهری سربیشه-مود
خراسان جنوبی دکتر ایماندوست سجاد ایماندوست فردوس-خ جانباز ۳
خراسان جنوبی دکتر روز بخش جواد روز بخش فردوس
خراسان جنوبی دکتر برجسته مجتبی نجار برجسته ۵۶۳۲۵۳۰۶۴۳ قاین-خیابان امام رضا-نبش امام رضا۸
خراسان جنوبی دکتر حسن جوانشیری قاسم ابادی حسن جوانشیری قاسم ابادی قاین
خراسان جنوبی دکتر بهاره جعفری دکتر بهاره جعفری قاین-آرین شهر
خراسان جنوبی دکتر بهنامی محمد امین بهنامی طبس ۵۶۳۲۶۲۲۳۵۸ نهبندان-شبکه دامپزشکی
خراسان جنوبی درمانگاه ویژه دام های عشایری معصومه احمدی طبس-عشق اباد-خیابان دادگاه-روبروی قرض الحسنه
خراسان جنوبی دکتر مریم یعقوبیان دکتر یعقوبیان طبس-خیابان شیخ محمد حسین مجتهد
خراسان جنوبی دکتر فایزه زنگویی فایزه زنگویی خوسف
خراسان جنوبی دکتر رشید پورمهدی رشید پورمهدی خوسف
خراسان جنوبی دکتر نوروزی بهناز نوروزی زیرکوه
خراسان جنوبی دکتر سید حمید عبدی سید حمید عبدی بشرویه-میدان بسیج
خراسان جنوبی دکتر حامد سردشتیان حامد سردشتیان بشرویه
اشتراک گذاری مطلب: