درمانگاه(خراسان رضوی)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
خراسان رضوی مصطفی خرمی مصطفی خرمی تایباد- میدان وحدت- بلوار شهید منتظری
خراسان رضوی ایمان رجبی ایمان رجبی تایباد- مشهدریزه -میدان آزادی ابتدای خیابان امام خمینی
خراسان رضوی غلام علی توانا غلام علی توانا تربت جام- خیابان علیمردانی بین علیمردانی دو و چهار
خراسان رضوی مصطفی فاطمی مصطفی فاطمی ۵۲۵۴۱۷۲۵ تربت جام- خیابان علیمردانی بین علیمردانی یک وسه
خراسان رضوی بیمارستان دکتر فیض بخش حامد فیض بخش ۵۲۵۴۰۰۸۱ تربت جام- بلوار امام خمینی – جنب بنیاد شهید انقلاب اسلامی( بیمارستان دکتر فیض بخش)
خراسان رضوی دکتر فاطمی احمد رضا میرزائی ۵۲۵۴۱۷۲۵ تربت جام- خیابان علیمردانی بین علیمردانی یک وسه بیمارستان کیمیا(دکتر فاطمی)
خراسان رضوی طاهره میری طاهره میری ۵۲۵۳۳۹۸۱ تربت جام -بلوار امام خمینی خیابان علیمردانی- بیمارستان رویان
خراسان رضوی مهدی حیدری مهدی حیدری تربت حیدریه – چهار راه خواف – امام رضا ۳۲ جنب آزمایشگاه دکتر ذاکری
خراسان رضوی علی اکبر روحی تربتی علی اکبر روحی تربتی ۵۳۲۲۳۳۶۵ تربت حیدریه – شهر رباط سنگ روبروی اداره کشاورزی
خراسان رضوی غلامعلی صفاری غلامعلی صفاری ۵۲۲۸۴۲۹۳ تربت حیدریه – چهارراه خواف – امام رضا ۳۲
خراسان رضوی غلامرضا مرادی نامقی غلامرضا مرادی نامقی ۵۲۲۸۴۳۳۸ تربت حیدریه – چهار راه خواف-خیابان امام رضا ۳۲
خراسان رضوی مجتبی صالحی مجتبی صالحی تربت حیدریه – چهار راه خواف خیابان امام رضا۳۲
خراسان رضوی سعید معصومیان سعید معصومیان ۵۳۲۳۳۹۳۰ تربت حیدریه – کدکن روبروی بخشداری
خراسان رضوی محسن جواهری محسن جواهری ۳۸۲۸۳۷۴۷ چناران- روستای به آباد
خراسان رضوی حسین سیرجانی حسین سیرجانی چناران- روستای ساغروان حاشیه جاده مشهد – چناران
خراسان رضوی علیرضا کرفی علیرضا کرفی ۴۶۱۲۳۹۶۳ چناران خیابان امام خمینی ۳ پلاک ۱۲۱
خراسان رضوی محمد هراتی محمد هراتی ۴۶۱۲۳۱۱۲ چناران- بلوار امام خمینی- بین امام خمینی ۶و۸
خراسان رضوی مسعود پورمحمودحصار مسعود پورمحمودحصار ۴۶۱۲۸۷۸۴ چناران – بلوار امام خمینی – امام خمینی ۲۶
خراسان رضوی هادی گلمکانی هادی گلمکانی چناران – بلوار امام انتها سمت راست روبروی شرکت گاز
خراسان رضوی مهدی محقی مهدی محقی چناران بخش گلبهار حاشیه روستای به آباد
خراسان رضوی ابراهیم گلزار ابراهیم گلزار ۵۴۲۳۲۳۵۶ خواف- خیابان ۷۲تن شهید۲۲ بیمارستان دکتر گلزار
خراسان رضوی احمد احمدی لاجی احمد احمدی لاجی ۵۴۲۳۲۳۵۶ خواف- خیابان ۷۲تن شهید۲۲ بیمارستان دکتر گلزار
خراسان رضوی آزاده ابراهیم بای آزاده ابراهیم بای ۵۴۲۸۴۳۳۰ خواف – شهر سلامی دهستان چمن آباد
خراسان رضوی محمدعلی زین الدین محمدعلی زین الدین ۴۶۲۲۶۱۱۹ درگز- خیابان شهید صیاد شیرازی- سه راه نوخندان
خراسان رضوی عباسعلی شجاع الدین عباسعلی شجاع الدین ۴۶۲۲۰۹۲۰ درگز – خیابان مدرس نبش چهار راه دانشسرا
خراسان رضوی محمدناصح قرقلو محمدناصح قرقلو ۴۶۲۲۴۹۵۰ درگز- خیابان شهید صیاد شیرازی- سه راه نوخندان
خراسان رضوی علی نوائیان کلات علی نوائیان کلات ۴۶۲۲۶۱۳۵ درگز- خیابان شهید صیاد شیرازی روبروی اورژانس سابق داخل کوچه بن بست
خراسان رضوی محمدرضا عبادی محمدرضا عبادی ۵۶۲۴۲۳۸۳ رشتخوار – شهر جنگل – نبش امام رضا ۳
خراسان رضوی سعید صبری بنهنگی سعید صبری بنهنگی رشتخوار- خیابان مطهری – مطهری ۲ بعد از شبکه دامپزشکی
خراسان رضوی بهداد صاحب سرخ آبادی بهداد صاحب سرخ آبادی رشتخوار- خیابان مطهری – مطهری ۲ بعد از شبکه دامپزشکی
خراسان رضوی حسن شفیع ثانی حسن شفیع ثانی سبزوار- بلوار آزادگان-جنب داروخانه علی ابادی -مقابل ازادگان ۱۱
خراسان رضوی سیدهادی مقدسی ثانی سیدهادی مقدسی ثانی سبزوار- بلوار آزادگان – نبش ازادگان ۹
خراسان رضوی محمدعلی مهدوی منش محمدعلی مهدوی منش سبزوار- ابوسعید -جنب داروخانه پاستور
خراسان رضوی علی صادق نژاد علی صادق نژاد ۳۴۵۴۲۰۲۸ سرخس -خیابان طالقانی غربی۱۳
خراسان رضوی حسین کریمی بجدی حسین کریمی بجدی سرخس خیابان طالقانی ۱۵
خراسان رضوی امید آشوری امید آشوری ۳۴۶۲۳۳۸۹ فریمان – خیابان چمران پلاک ۴۲
خراسان رضوی علی توکلی علی توکلی ۳۴۶۲۱۲۲۱ فریمان – ابتدای خیابان چمران
خراسان رضوی روح ا… یعقوبی روح ا… یعقوبی فریمان – خیابان دکتر چمران روبروی باشگاه مطهری
خراسان رضوی رضا قره باغی رضا قره باغی ۴۳۵۲۴۱۴۷ فیروزه خیابان امام رضا -روبروی امام رضا ۱۵
خراسان رضوی سعید خانزاده سعید خانزاده ۴۷۲۴۱۶۷۵ قوچان میدان دفاع مقدس
خراسان رضوی توحید محمودی توحید محمودی ۴۷۲۴۵۵۵۱ قوچان – کمربندی بین مدرس۱۹ و۲۱ روبروی اداره اوقاف
خراسان رضوی سمانه رجب پور فرخانی سمانه رجب پور فرخانی ۴۷۲۴۵۵۵۱ قوچان – خیابان امام خمینی – بعد از چهاراه بیمارستان – پلاک ۴۱۳
خراسان رضوی حسن امینی حسن امینی کاشمر- ریوش (کوهسرخ) خیابان سرو سرو۵
خراسان رضوی مهران فتحی کوچکسرائی مهران فتحی کوچکسرائی کاشمر – بلوار شهید مطهری – مطهری ۶ جنب داروخانه صحرا
خراسان رضوی مهدی کوهی فائق مهدی کوهی فائق ۳۴۷۴۴۳۹۴ کلات – روستای زاوین حاشیه جاده روستای زاوین
خراسان رضوی سعیده طهماسبی گوجگی سعیده طهماسبی گوجگی ۳۴۷۳۳۲۰۴ کلات – لاین نو – بلوار امام خمینی
خراسان رضوی حسین مختاریان دلوئی حسین مختاریان دلوئی ۵۷۲۲۱۴۷۷ گناباد غفاری ۶ کوچه ۴ پلاک۸
خراسان رضوی حامد سلیمانی حامد سلیمانی ۵۷۲۲۵۷۶۸ گناباد خیابان سعدی ابتدای بلوار وحدت
خراسان رضوی مهدی شریعتی فر مهدی شریعتی فر ۵۷۲۳۶۱۲۴ گناباد خیابان سعدی بین سعدی ۱۰ و ۱۲
خراسان رضوی عباسعلی پرند عباسعلی پرند ۳۸۸۲۰۸۱۸ مشهد- هاشمیه۴۸ پلاک۱۸( منزل شخصی)
خراسان رضوی جواد جعفری جواد جعفری ۳۷۶۳۷۱۲۷ مشهد – خیابان ملک آباد – خیابان قدس تقاطع قدس ۲۷ پلاک ۱۲۱
خراسان رضوی سیدمهدی حسینی پور سیدمهدی حسینی پور ۳۵۴۲۳۸۵۵ مشهد- سه راه فردوسی – جاده آرامگاه فردوسی -بین شاهنامه ۱۰و۸
خراسان رضوی سیدرسول حسینی نامی سیدرسول حسینی نامی ۳۲۲۴۲۲۳۷ مشهد- خیابان ایت الله عبادی بین عبادی ۴۷و۴۹ پلاک۴۷
خراسان رضوی علی جلیلی علی جلیلی مشهد شهرک رضویه بین امام رضا ۱۱و۱۳پلاک ۶۸
خراسان رضوی ارسلان کلامی ارسلان کلامی ۳۸۸۱۷۸۰۰ مشهد – بلوار وکیل آباد ابتدای هاشمیه بیمارستان اختصاصی دام کوچک مهر
خراسان رضوی فائزه علی پور فائزه علی پور ۳۸۸۱۶۶۶۷ مشهد – بلوار هاشمیه – بین هاشمیه ۱۴و ۱۶- پلاک ۱۰(درمانگاه کاسپین دکتر عمادزاده)
خراسان رضوی محمدحسن خزاعی مقدم محمدحسن خزاعی مقدم مشهد- خیابان خواجه ربیع نبش خواجه ربیع ۶
خراسان رضوی سید مجید افتخار زاده سید مجید افتخار زاده ۳۶۰۲۶۱۸۳ مشهد-بلوار سجاد جنب بانک صنعت و معدن پلاک ۴۶۴ بیمارستان دامپزشکی آریا
خراسان رضوی بهروز مقدسی بهروز مقدسی مشهد- شهرک -رضویه – خیابان آستانه – نبش آستانه ۳
خراسان رضوی ابوالفضل سبزی ابوالفضل سبزی ۳۲۲۵۴۰۹۶ مشهد- خیابان آیت الله عبادی – نبش عبادی ۵۱- پلاک ۶۵۱
خراسان رضوی محمد طیبی محمد طیبی ۳۶۶۶۲۰۱۹ مشهد- بزرگراه آسیایی -آزادی ۹۱ پلاک ۱۴
خراسان رضوی هاشم ظریف مقدم باصفت هاشم ظریف مقدم باصفت ۳۷۲۳۲۳۱۳ مشهد- خیابان آیت الله عبادی – نبش عبادی ۴۰
خراسان رضوی فیروزه اسدالهی فیروزه اسدالهی ۳۸۸۱۵۸۹۱ مشهد – بلوار وکیل آباد – بین سامانیه و هاشمیه پلاک ۱۹۸
خراسان رضوی محمدعلی غضنفری محمدعلی غضنفری ۳۶۶۳۳۰۸۸ مشهد – میدان امام علی – امامیه ۴- پلاک۲۷
خراسان رضوی حسام الدین حلیمی حسام الدین حلیمی ۳۸۸۱۵۸۹۱ مشهد – بین وکیل اباد ۱۶و۱۴ پلاک ۱۹۸
خراسان رضوی بیژن قارونی بیگی بیژن قارونی بیگی ۳۳۶۴۱۵۶۳ مشهد – پنجراه پایین خیابان – ابتدایی بلوار وحدت
خراسان رضوی محسن قهار محسن قهار ۳۶۰۴۷۶۲۲ مشهد- بلوار ملک آباد – بین گویا ومرجان – پلاک ۳۸۱(درمانگاه آراد دکتر ایمان امیران)
خراسان رضوی احمد لنگری فردوسی احمد لنگری فردوسی ۳۶۰۴۷۹۴۷ مشهد – خیابان خواجه ربیع بین خواجه ربیع ۲و۴
خراسان رضوی حمیدرضا وفائی دیزقندی حمیدرضا وفائی دیزقندی ۳۵۴۲۳۸۵۵ مشهد- جاده آرامگاه فردوسی -بین شاهنامه ۱۰و۸
خراسان رضوی حسن مقدسیان حسن مقدسیان مشهد – جاده آسیایی – آزادی ۹۱ پلاک ۱۶
خراسان رضوی محمدحسین نعیمی نیک محمدحسین نعیمی نیک مشهد – خیابان ایت اله عبادی ۴۹
خراسان رضوی حامد شاکری حامد شاکری ۳۷۳۹۲۴۶۶ مشهد- میدان امام حسین نبش خواجه ربیع ۴
خراسان رضوی حسن اسدزاده هروی حسن اسدزاده هروی ۳۶۶۷۹۶۷۱ مشهد – جاده آسیایی – آزادی ۹۳-نبش سعادت ۱۶
خراسان رضوی مسعود مصطفوی مسعود مصطفوی ۳۷۶۷۷۳۲۵ مشهد _ بلوار سجاد بین بهرستان ۳و۱ پلاک ۱۲۵/۱
خراسان رضوی کیمیا نوریان کیمیا نوریان ۳۸۲۸۰۰۳۲ مشهد- بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد ۳۷و۳۵ پلاک ۸۳۱ درمانگاه دکتر احسان گله دار
خراسان رضوی سید علی مرتضویان سید علی مرتضویان ۳۶۵۷۴۳۰۸ مشهد – ازادی۹۳ – سعادت۲۰- پلاک۱۶ – درمانگاه دکتر رضایی منش
خراسان رضوی بهزاد سعیدی بهزاد سعیدی ۳۶۷۸۰۰۳۰ مشهد – سه راه فردوسی بین شاهنامه ۲۲-۲۴
خراسان رضوی سعید درستکار سعید درستکار ۳۵۴۲۰۸۷۰ مشهد – بلوار آزادی -سه راه فردوسی – بین شاهنامه ۶و۸
خراسان رضوی محمد جواد آقاسی زاده شعرباف محمد جواد آقاسی زاده شعرباف ۴۳۳۳۲۱۶۷ نیشابور – حاشیه کمربندی نیشابور سبزوار جنب فرمانداری نیشابور
خراسان رضوی جواد اسدی جواد اسدی ۳۶۶۵۸۳۳۳ مشهد – جاده آسیایی -آزادی ۹۳ بین سعادت۱۴و ۱۶ پلاک ۲
خراسان رضوی محمد بوژ مهرانی محمد بوژ مهرانی ۴۳۲۲۴۶۰۴ نیشابور- قدمگاه – بلوار امام خمینی – روبروی خروجی شهر درود
خراسان رضوی رامین سجادیان رامین سجادیان ۴۲۲۲۳۱۸۸ نیشابور کوی امین الاسلامی ۱۲پلاک۳
خراسان رضوی محسنعلی غلامی محسنعلی غلامی ۴۲۶۱۷۸۳۱ نیشابور – بلوار کمر بندی بعد از پمپ بنزین بینالود
خراسان رضوی ضیاء مظفری ضیاء مظفری ۴۲۶۳۱۲۰۳ نیشابور- اتوبان کمربندی نرسیده به اداره راه وترابری
خراسان رضوی قاسم کول آبادی قاسم کول آبادی ۴۳۲۲۲۱۸۷ نیشابور- بعداز پمپ بنزین بینالود کوچه شهید قلعه نویی پاستور۲
خراسان رضوی عباس لطفی عباس لطفی ۴۲۶۳۱۲۰۳ نیشابور- حاشیه کمربندی نیشابور- سبزوار بعد از پمپ بنزین
خراسان رضوی امید برگزیده تونه ئی امید برگزیده تونه ئی ۵۴۸۲۳۲۵۸ باخرز – میدان امام حسین (ع)
خراسان رضوی رضا علیمردانی رضا علیمردانی ۵۶۵۸۳۸۰۸ بجستان – خیابان ۷ تیر – نبش ۷ تیر ۱۰
خراسان رضوی سعید رضا مظلوم مقدم سعید رضا مظلوم مقدم ۳۵۵۹۳۱۵۵ شاندیز- دهنو نبش مدرس۱۱
خراسان رضوی عباس بحر حسینی عباس بحر حسینی بینالود – حصار گلستان – روستای ازغد
خراسان رضوی جواد دستورانی جواد دستورانی جغتای – میدان هلالی – بلوار آزادگان – آزادگان ۱۴
خراسان رضوی الیاس ابریشمی الیاس ابریشمی جوین – خیابان مخابرات خیابان امام خمینی نبش ۱۷پلاک ۲
خراسان رضوی ربابه کیوانلو شهرستانکی ربابه کیوانلو شهرستانکی جوین – حکم آباد – جنب بانک کشاورزی
خراسان رضوی مسعود بیدی مسعود بیدی ۴۵۰۲۴۱۹۸ بلوار امام رضا- جنب بانک کشاورزی
خراسان رضوی محمد جواد امین زاده محمد جواد امین زاده کلات روستای چنار
خراسان رضوی محمد مهترسفیدسنگی محمد مهترسفیدسنگی ۵۳۷۴۳۶۵۰ زاوه – روستای چخماق
خراسان رضوی سجاد قنبری زرمهری سجاد قنبری زرمهری زاوه – دولت اباد – خیابان امام رضا روبروی مرکز بهداشت
خراسان رضوی محمدرضا پیغون محمدرضا پیغون ۵۳۷۲۳۸۸۱ زاوه – دولت اباد – خیابان امام رضا روبروی مرکز بهداشت
اشتراک گذاری مطلب: