درمانگاه(خراسان شمالی)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
خراسان شمالی دکتر کمال علیزاده دکتر کمال علیزاده ۹۱۵۳۸۵۰۱۳۹ شهرستان مانه و سملقان ، شهرآشخانه، ابتدای بلوار امام رضا شرقی
خراسان شمالی دکتر محسن گرامی دکتر محسن گرامی ۹۹۰۲۱۷۱۰۳۲ شهرستان مانه و سملقان ، شهرآشخانه، ابتدای بلوار امام رضا شرقی
خراسان شمالی دکتر حیدری دکتر حیدری ۹۱۵۳۶۹۰۲۶۸ اسفراین ، بلوار ازادگان روبروی مدیریت جهاد کشاورزی اسفراین
خراسان شمالی دکتر حاج زاده دکتر حاج زاده ۹۳۹۹۵۸۰۲۰۸۷ اسفراین ، حاشیه میدان فرمانداری
خراسان شمالی دکتر تبریزیان دکتر تبریزیان ۹۱۵۱۸۴۰۳۷۸ بجنورد ، پای توپ، صفای شرقی ، روبروی آشپزخانه تبرک
خراسان شمالی دکتر فرهادی دکتر فرهادی ۹۱۵۳۸۸۷۱۷۳ بجنورد ، خیابان زایشگاه
خراسان شمالی دکتر نقدی پور دکتر نقدی پور ۹۱۵۳۰۳۷۴۷۸ بجنورد ، خیابان فردوسی
خراسان شمالی دکتر جنگجو دکتر جنگجو ۹۱۰۵۱۲۰۴۷۲ بجنورد ، چهار راه شهرداری
خراسان شمالی خانم دکتر نسرین پناهی خانم دکتر نسرین پناهی ۹۱۵۵۸۸۹۵۹۳ بجنورد ، خیبان ۱۷ شهریور ، نبش کوچه شقایق
خراسان شمالی دکتر محمدی بریمانلو دکتر محمدی بریمانلو ۹۳۸۳۲۱۴۸۵۵ بجنورد ، خیابان چمران ، ابتدای خیابان حر
خراسان شمالی دکتر طیبی دکتر طیبی ۹۱۵۱۸۴۸۱۱۸ شیروان ، میدان جعفر قلی ، ساختمان دامپزشکان مهر
خراسان شمالی دکتر علی اعظم طاهری دکتر علی اعظم طاهری ۹۱۵۳۸۸۹۱۹۸ شیروان ، خیابان جوادالائمه
خراسان شمالی دکتر داوری نژاد دکتر داوری نژاد ۹۱۵۵۰۹۹۵۴۹ شیروان ، خیابان جوادالائمه
خراسان شمالی دکتر زاهد پور دکتر زاهد پور ۹۱۵۱۸۴۸۳۴۵ شیروان ، کوچه خانلق
خراسان شمالی دکتر حسن زاده دکتر حسن زاده ۹۱۲۶۶۱۴۸۷۸ فاروج
خراسان شمالی دکتر سلیمانی دکتر سلیمانی ۹۱۵۳۸۲۶۷۶۰ فاروج
خراسان شمالی خانم دکتر قزی خانم دکتر قزی ۹۱۵۴۷۶۹۳۸۲ گرمه
خراسان شمالی دکتر گلی دکتر گلی ۹۱۵۵۸۲۶۲۰۶ راز و جرگلان ، روستای یکه سعود
خراسان شمالی دکتر حاج زاده دکتر حاج زاده ۹۳۹۹۵۸۰۲۰۸ شهرستان جاجرم ، شهر شوقان
اشتراک گذاری مطلب: