درمانگاه(سمنان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکتر مصطفی زادمهدیقلی ۹۱۲۵۱۰۱۲۷۴ آرادان خیابان شهید رجایی
سمنان دفتر اشتغال به امور درمانی و مرکز مایه کوبی دکتر حسین فرهادی ۹۱۲۱۳۱۰۷۵۸ آرادان-روستای داورآباد میدان جهارصد دستگاه
سمنان درمانگاه اختصاصی حیوانات خانگی دکترملیکا معزی فر ۹۱۲۸۳۱۲۵۰۷ سمنان-شهرک غرب
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکتر محمدسجادی پور ۹۱۲۳۳۱۷۸۴۲ دامغان
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکتر سمیرا ابراهیمیان ۹۱۲۳۳۶۳۳۴۶ دامغان
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکتر بهروز سیف علیان ۰۹۱۲۱۳۱۴۸۶۵/۰۲۳۳۳۳۲۸۲۷۷ سمنان-بل شریف واقفی
سمنان درمانگاه اختصاصی(طیور)و مایه کوبی دکتر رئوفی ۰۲۳۳۳۳۶۰۵۶۹/۰۹۱۲۲۳۱۴۸۳۳ سمنان-بل شریف واقفی
سمنان دفتر اشتغال به امور درمانی و مایه کوبی دکترحسن شریفی ۹۱۲۱۷۳۱۷۷۹ شاهرود
سمنان دفتراشتغال به امور درمانی تمام وقت دکتر محمدرضا درویش شاهرود
سمنان دفتراشتغال به امور درمانی تمام وقت دکتر حسن عباسی شاهرود
سمنان درمانگاه اختصاصی(طیور)و مایه کوبی دکتر مصطفی مشکات ۳۲۲۳۲۲۱۵ شاهرود-خیابان کشاورز-خ رسالت
سمنان درمانگاه اختصاصی(حیوانات خانگی)دکتر محمد برزگر خاندوزی شاهرود
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکتر شهاب الدین جوادی ۹۱۲۳۷۳۳۲۹۵ شاهرود-میدان آزادی-کوچه سنندجی
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکتر سجادسلطانعلی شاهرود-خیابان تهران جنب اداره ذوب آهن
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکترشهرام آقاعمو ۳۳۶۱۱۷۸۸ سرخه-کوچه جنب شهرداری سرخه
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی بیمارستان دکتر افشین عباسی نژاد ۳۳۶۱۳۵۲۵ سرخه-بلوار جمهوری-بیمارستان دامپزشکی مرکزی سرخه
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکتر علی نقی تقی پور ۹۱۲۱۸۵۴۶۹۹ گرمسار-میدان معلم-روبروی اداره دامپزشکی
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکتر بهزاد امیری گرمسار-میدان معلم روبروی اداره دامپزشکی
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکتر علیرضا نعیمی ۹۱۲۵۰۷۶۵۰۵ گرمسار-میدان معلم-خیابان کشاورز-کوچه بهنود
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکتریاسمین نصری حسنی ۹۱۲۲۳۱۹۰۱۴ گرمسار-میدان معلم-خیابان کشاورز
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکتر مسلم آقائی قمصری ۹۱۹۵۴۶۰۳۹۰ میامی-روستای کالپوش
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکتر محمدمهدی قنبرآبادی میامی-روستای نردین
سمنان دفتر اشتغال به امور درمانی تمام وقت دکتر علی کمال ۹۱۲۱۳۱۳۲۴۸ سمنان-بلوار قدس
سمنان دفتر اشتغال به امور درمانی دکترغلامرضابهنام ۳۳۶۶۰۶۱۱ مهدیشهر-شهمیرزاد – جنب پمپ بنزین
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکترقاسمیان ۳۳۶۲۶۴۶۱ مهدیشهر – سه راه المهدی -جنب شیشه بری
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکتر مستعان محمدپور ۹۱۱۳۵۲۶۴۵۹ مهدیشهر-فولاد محله-خیابان سمنان ساری
سمنان درمانگاه و مرکز مایه کوبی دکتر محمد حسن ابن علی ۹۱۲۳۳۲۴۸۴۲ دامغان-کلاته رودبار میدان شهدا
اشتراک گذاری مطلب: