درمانگاه(لرستان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
لرستان موحدی دکتر اسداله موحدی ۹۱۶۱۶۱۰۳۴۱ خرم آباد
لرستان فتحی بیرانوند دکتر کامران فتحی بیرانوند ۶۶۲۲۵۱۵۰۰ خرم آباد
لرستان پرنده دکتر طاها پرنده ۶۶۲۲۲۳۶۰۶ خرم آباد
لرستان دلفان دکتر طیبه دلفان ۹۲۱۶۹۱۲۳۶۹ بیرانشهر
لرستان فرخی دکتر اشکان فرخی ۹۱۶۶۶۹۷۶۴۳ بیرانشهر
لرستان سبزعلی دکتر سمانه سبزعلی ۹۱۶۶۶۹۵۰۲۶ خرم آباد شریعتی بعد از زیر گذر
لرستان همتی محی الدین همتی ۹۱۲۳۱۵۳۷۴۹ خرم آباد شهرک حکمت
لرستان علیپور دکتر زهرا علیپور ۶۶۳۴۷۲۳۹۳۹ خرم آباد سپیدشت
لرستان موسوی دکتر احسان اله موسوی ۹۱۶۶۶۴۲۱۳۷ خرم آباد شهدای شرقی
لرستان کوشکی دکتر عاطفه کوشکی ۹۳۳۶۵۵۰۱۲۵ خرم آباد شقایق بلوار بهارستان
لرستان کوشکی دکتر مرضیه کوشکی ۹۱۶۶۶۹۷۶۲۶ خرم آباد شقایق بلوار بهارستان
لرستان کلانتر دکتر مصطفی کلانتر ۹۱۶۶۶۳۸۶۶۴ خرم آباد شقایق بلوار بهارستان
لرستان آخوندی دکتر مهران آخوندی ۹۱۳۰۹۱۳۶۸۶ خرم آباد بلوار ولی عصر
لرستان گودرزی دکتر سعید گودرزی ۹۱۶۳۶۲۹۷۹۳ بروجرد خیابان سیروس
لرستان وفانژاد دکتر حسن وفانژاد ۹۱۶۶۶۲۲۶۱۶ بروجرد خیابان سیروس
لرستان باب المراد دکتر عبدالرسول باب المراد ۶۶۲۲۶۰۳۳۷۴ بروجرد میدان راهنمایی
لرستان قدیری دکتر مرتضی قدیری ۹۱۶۱۶۲۱۱۱۷ بروجرد میدان توحید
لرستان محجوبی دکتر حمیدرضا محجوبی ۹۱۶۱۶۲۰۶۱۰ بروجرد میدان امام حسین
لرستان موسیوند دکتر نوری موسیوند ۹۱۶ بروجرد بلوار مدرس خ صبا کوچه نوید
لرستان حسینی دکتر محمدرضا حسینی ۹۱۶۳۶۲۹۷۹۳ بروجرد بلوار ۳۰ متری
لرستان محمدی دکتر امید محمدی ۹۱۶۳۰۶۲۳۴۴ کوهدشت تازه آباد
لرستان سهرابی دکتر راضیه سهرابی ۹۳۸۹۰۵۷۹۰۹ کوهدشت خیابان دامپزشکی
لرستان علیزاده دکتر سجاد علیزاده ۹۱۶۸۴۹۲۶۱۹ الشتر پیرکه
لرستان رضایی دکتر حسین رضایی ۹۱۶۸۴۹۲۶۱۹ الشتر خ شهیدرجاعی
لرستان بیرانوند دکتر احمد بیرانوند ۹۱۶۵۴۵۷۶۰۰ الشتر خ آیت اله کاشانی
لرستان کرم الهی دکتر مدبر کرم الهی ۹۱۶۱۶۱۲۳۰۱ الشتر
لرستان یوسفوند دکتر عذرا یوسفوند ۶۶ الشتر خ کهمان
لرستان خرم آبادی دکتر عمار خرم آبادی ۹۱۶۶۶۱۰۰۲۱ پلدختر خ امام
لرستان حسنوند دکتر سامان حسنوند ۹۱۰۶۰۴۱۲۵۱ پلدختر خ امام (ره)
لرستان سهیلی دکتر روزبه سهیلی ۹۱۸۹۳۳۵۶۱۷ نورآباد بلوار شهید بهشتی
لرستان حسین پور دکتر حسین حسین پور ۹۱۶۷۲۰۸۹۵۱ نورآباد بلوار شهید بهشتی
لرستان طلایی دکتر محمود طلایی ۹۱۶۷۱۸۷۷۰۵ نورآباد بلوار شهید بهشتی
لرستان حاجی عبدالعلی دکتر مجید حاج عبدالعلی ۹۱۲۶۶۰۸۵۷۱ ازنا میدان راه آهن
لرستان سلیمانی دکتر سمیه سلیمانی ۹۱۸۶۱۷۷۷۱۷ ازنا میدان راه آهن
لرستان عبدالهی دکتر حسین عبدالهی ۹۱۳۲۸۷۱۲۴۴ ازنا میدان راه آهن
لرستان بابایی دکتر رمضانعلی بابایی ۶۶۳۲۳۲۰۵۰۴ الگودرز چهار راه شاهد نبش شاهد شمالی
لرستان جدیدی دکتر ملیحه جدیدی ۹۱۶۶۶۹۷۶۲۶ الیگودرز کوی ده محمدرضا
لرستان محمدجدیدی دکتر عیدی محمدجدیدی ۹۱۶۳۶۴۴۷۶۴ الیگودرز کوی ده محمدرضاخ ساحلی
لرستان رضایی دکتر پوریا رضایی ۹۱۶۹۵۹۹۸۷۳ الیگودرز خ مدرس
لرستان فولادوند دکتر هومن فولادوند ۹۱۶۶۶۲۲۱۱۵ الیگودرز خ مدرس
لرستان بلبلوند دکتر پیام بلبلوند ۹۳۸۵۰۶۸۱۱۸ دورود بلوار ۶۰ متری انگشته
لرستان محمودپور دکتر محمود محمودپور ۹۱۶۶۶۵۹۵۷۹ دورود بلوار ۶۰ متری انگشته
لرستان طاهری دکتر میثم طاهری ۹۱۶۶۶۵۱۵۳۳ دورود بلوار ۶۰ متری انگشته
لرستان مروکی دکتر رحیم مروکی ۹۳۸۵۰۶۸۱۱۸ دورود بلوار ۶۰ متری انگشته
لرستان بهنامی دکتر ساسان بهنامی ۶۶ دورود چالانچولان
لرستان مرادی دکتر توحید مرادی ۹۳۰۸۲۴۲۷۸۵ دوره چگنی روبوری بانک کشاورزی
لرستان بازوند دکتر بابک بازوند ۹۱۶۶۹۷۶۸۰۲ رومشکان چغابل
اشتراک گذاری مطلب: