درمانگاه(مازندران)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
مازندران دکتر مجیدی علیرضا مجیدی ۹۱۱۱۲۱۵۴۲۴ بلوار طالقاني بين اباذر ۹-۱۱
مازندران دکتر گل زاده شهروز گل زاده ۹۱۱۳۲۲۲۴۶۷ دخیابان طالب آملی بین دریای ۶۲-۶۴ کد پستی ۴۶۱۵۹۸۴۵۶۵
مازندران خباز روشن كسمائي ۹۱۲۶۵۴۳۱۳۳ كلاردشت حسنكيف بلوار امام
مازندران دکتر ميوه چي عزت ا… ميوه چي ۹۱۱۱۲۱۴۶۹۲ خ امام روبروي راهنمايي رانندگي
مازندران علی آبادی فرنازعلی آبادی ۹۱۲۲۹۷۵۹۹۶ ابتدای جاده هراز بین آفتاب ۸۹ و۸۸ کد پستی ۴۶۱۶۱۷۱۹۴۵
مازندران حر يداللهي حر يداللهي ۹۱۱۳۲۵۳۴۱۹ ان هزار سنگر جاده بابل کد پستی ۴۶۱۹۱۱۸۷۱۹
مازندران نیک خواه سیامک نیک خواه ۹۱۲۴۰۷۸۱۵۰ آمل خیابان امام رضا(ع)
مازندران وهار محسن وهار ۹۱۱۱۲۷۲۷۷۶ آمل خیابان امام خمینی (ره)آفتاب ۱۵ کد پستی ۴۶۱۵۷۵۳۷۷۳
مازندران عباسي هرازي جواد عباسي هرازي ۹۱۱۱۱۴۶۷۷۰ ميدان هزار سنگر رضوان ۵۷ روبروي مسجد ۷۲تن
مازندران نادری روزبه نادری ۹۱۱۳۲۲۶۰۰۳ خیابان طالقانی ر وبروی اباذر ۱۶
مازندران حاتم نژاد مهسا حاتم نژاد ۹۱۱۳۲۵۸۰۳۴ خیابان امام خمینی (ره) آفتاب ۲۴ کد پستی ۴۶۱۶۸۴۵۸۵۱
مازندران اسدی حامد اسدی ۹۱۲۳۱۱۲۱۳۴ بلوار بسيج بين لاله ۶ ۸
مازندران کیانی رضوان کیانی ۹۱۱۱۲۱۵۰۹۵ بلوار امام خمینی آفتاب ۵۰ شهید درزی ۳۳ کد ۴۶۱۶۹۶۷۵۱۸
مازندران تقی زاده عبدالعلي تقی زاده ۹۱۱۱۱۳۷۸۶۹ خ امام رضا (ع) رضوان ۵۶
مازندران غفاری شهروز غفاری ۹۱۱۱۲۵۶۳۳۲ شیخ فضل الله نوری روبروی آبیاری کد پستی ۴۶۱۶۹۵۳۶۳۱
مازندران غلامپور مجید غلامپور ۹۱۱۱۲۵۱۳۸۶ كيلومتر ۱جاده محمودآباد
مازندران فرجي عراقي مهدی فرجي عراقي ۹۱۱۱۲۵۱۸۱۴ خيابان طالب آملي نبش درياي ۵۲
مازندران نيكخواه مژدهي ۹۱۱۳۹۳۱۱۹۰ سلمانشهر جمشيد آباد روبروي شهر بازي
مازندران حسنی آهار ۹۱۲۹۳۷۰۷۲۳ سلمانشهر کد پستی ۴۶۶۱۹۴۸۱۷۳
مازندران امینیان ۹۱۱۳۹۳۰۳۷۰ خیابان جمهوری جنب چلو کبابی اطلس بن بست سبز میدانی کد پستی ۴۶۸۱۷۵۵۵۱۴
مازندران صلاحچی ۹۱۱۴۷۳۷۵۲۷ عباس آباد جنب پمپ بنزین کد پستی ۴۶۷۴۱۱۶۹۱۳
مازندران گليج ۹۱۱۲۹۱۷۴۲۰ ميدان هفت تير خيابان ابوذر حاتميان
مازندران صمدی کوچکسرائی محمد علی صمدی کوچکسرائی ۹۱۱۲۱۷۱۵۲۳ کمربندی غربی توحید ۳۴ ک پ ۴۷۱۸۹۳۴۷۲۰
مازندران حميد زاده محمدرضا حميد زاده ۹۱۱۱۱۳۶۸۹۷ خ سيد جمال الدين -جنب بيمارستان ساختمان پزشكان
مازندران نصيري شهرام نصيري ۹۱۱۱۱۱۶۱۹۶ ميدان حمزكلا جنب نمايندگي بيمه آسيا ;پستی ۴۷۱۵۸۱۳۶۳۴
مازندران استاد سید شیده استاد ۹۱۱۱۱۴۶۷۲۰ میر کلا بعد از میدان بین آتش نشانی و پمپ بنزین
مازندران بابائی علی بابائی ۹۱۱۳۱۱۶۲۷۲ شيردار كلا
مازندران زرین کمر محسن زرین کمر ۹۱۱۳۱۳۹۰۶۰ خیابان طالقانی پاسداران ۲۲ جنب داروخانه یوسف نیاء کد پستی ۴۲۱۷۶۹۸۱۵۳
مازندران ماهوتی لادن ماهوتی ۹۱۱۱۲۸۱۶۷۵ پايين گتاب
مازندران نورمحمدی سید مرتضی نورمحمدی ۹۱۱۳۲۲۰۰۸۷ خوشرود پی
مازندران شفیعی ولوکلا سید حسن شفیعی ولوکلا ۹۱۱۲۱۶۷۳۶۴ بابلکنار داراز کلا کد پستی ۴۷۳۵۱۱۷۷۹۸
مازندران عابديان عیسی عابديان ۹۱۱۳۱۳۱۸۳۳ جاده گنج افروز نرسيد به شبكه کد پستی ۴۷۱۳۹۱۶۹۳۷
مازندران عابدیان عیسی عابدیان ۹۱۱۳۱۱۶۳۵۵ خیابان گنج افروز کشاورزروبروی بانکملی شعبه غدیر کد پستی ۴۷۱۸۹۴۶۶۴۵
مازندران صفری عبدالحمید ۹۱۱۱۱۵۳۴۴۸ میدان بسیج بسیج ۸ کد پستی ۴۷۱۶۷۱۶۶۴۳
مازندران شفیع تبار سماکوش مرضیه شفیع تبار سماکوش ۹۱۱۳۱۱۳۵۱۰ میدان هفت تیر بسیج ۹ کد پستی ۴۷۱۵۷۱۳۶۷۹
مازندران دکتر احمديان مجید احمدیان ۹۱۱۱۲۲۷۳۱۱ خيابن طالقاني روبروي انتقال خون
مازندران دکتر حسيني داوود حسيني ۹۱۱۱۲۴۱۴۳۶ پاساژ قائم کد پستی ۴۶۱۵۷۱۳۳۱۸
مازندران دکتر امیدی کناری ابراهیم امیدی کناری ۹۱۱۱۲۴۱۴۳۶ بلوار بسیج لاله ۳۰کد پستی ۴۶۱۷۸۵۹۱۴۸
مازندران دکتر داودي علی مراد داودي ۹۱۱۱۱۱۵۰۳۹ بلوار مطهري جنب كوچه بهار تربيت ششم
مازندران دکتر صالحي حسین صالحي ۹۱۱۱۲۱۲۱۰۸ جاده قديم آمل بابل بعد از پل هوئي
مازندران دکتر گل زاده حسین گل زاده ۹۱۱۱۲۵۲۹۱۲ خ نور بعد از پمپ بنزين فجر
مازندران دکتر محسنی فر محمدجواد محسنی فر ۹۱۲۴۱۱۲۷۷۶ بلوار طالقانی اباذر ۲۷ کد پستی ۴۶۱۵۶۶۶۷۱۷
مازندران دکتر باطبی الهام باطبی ۹۱۱۹۰۲۷۴۶۶ بلوار شهید بهشتی اندیشه ۳۳ کد پستی ۴۶۱۵۸۵۷۶۹۶
مازندران دکتر هدایتی محمد حسین هدایتی ۹۱۱۱۰۰۱۳۹۱ بلوار بسیج لاله ۷ پلاک ۹
مازندران دکتر امیر مختاری امیر مختاری ۹۱۱۱۲۵۳۲۰۹ بلوار طالقانی بین اباذر۲۹ کد پستی ۴۶۱۵۷۱۹۹۱۶
مازندران دکتر حلال خور سنگچال حلال خور سنگچال ۹۱۱۱۰۰۳۱۲۱ بلوار بسیج نبش لاله ۲۷ کد پستی ۴۶۱۴۸۸۵۶۶۹
مازندران دکترخسروی راد ۹۱۱۱۱۳۴۰۴۸ کمربندی بعد از میدان حمزه کلا
مازندران دکترشالیزار جلالی ۹۱۱۳۱۳۲۸۲۷ خیابان نواب اشرفی ۱۸ کد پستی ۴۷۱۳۸۴۳۱۷۵
مازندران دکتر برزگری ۹۱۱۳۱۳۲۸۲۷ امیر کلا کمر بندیمیدان نماز کد ۴۷۳۱۷۹۱۹۱۵
مازندران دکتر مقدمی راد ۹۱۱۱۱۷۶۸۵۶ بندپی شرقی ۱۰۰متر بعد از پل سجاد رود کد پستی ۴۷۱۵۶۱۹۴۹۵
مازندران دکتر مقدسي ۹۱۱۲۱۷۱۷۵۳ کمربندی شرقی بوستان ۳۱ کد پستی ۴۷۱۶۷۹۸۷۴۶
مازندران دکتراحمدي خطير ۹۱۱۱۱۱۷۰۱۷ هليدشت جنب لوازم ساختماني شكري
مازندران دکترحبيبي ۹۱۱۹۰۵۶۲۲۰ بابل شهر گلوگاه ولیعصر یک کد پستی ۴۷۳۶۱۱۳۵۵۵
مازندران دکترفيروزي ۹۱۱۳۱۱۶۶۷۶ جاده گنج افروز جنب شبكه
مازندران دکتردادش پور ۹۱۱۴۷۴۷۱۱۰ بندپی شرق سه راه فرهنگ جنب شیشه بری همایون کد پستی ۴۷۳۶۳۳۴۳۶۷
مازندران دکتر اسدي ۹۱۱۳۱۱۶۵۴۲ بلوار كشاورز نبش پورگنجي ۷
مازندران كارواني ۹۱۱۱۱۴۶۹۱۳ جاده فريدونكنار روبروي خط جديد اجاكسر
مازندران حقیقی ۹۱۱۱۱۳۹۸۷۷ خیابان محبوبی کد پستی ۴۷۴۸۱۹۶۳۴۶
مازندران خلیلی جمنانی ۹۱۱۲۲۶۱۵۸۷ بهنمیر میدان شهدا شهدا گمنام کد پستی
مازندران مقدم ۹۱۱۱۲۳۱۰۴۰ بابلسر جاده بابلسر به بابل جنب ورودی پایین نقیب
مازندران هرسيني ۹۱۱۱۱۴۸۹۴۱ خ شهيد بهشتي ;,کوچه اوصیاء
مازندران نبی زاده ۹۱۱۱۱۴۸۹۴۱ بابلسر به فریدونکنار روبروی اداره دامپزشکی
مازندران نبی زاده ۹۱۱۱۱۴۸۹۴۱ بابلسر به فریدونکنار روبروی اداره دامپزشکی
مازندران مصطفوی گرجی ۹۱۲۳۱۸۶۶۰۳ جاده نکا به بهشهر نریسده به عبور گرجی محله
مازندران رفیقی بهشهر کد پستی ۴۸۵۱۸۴۹۹۳۹
مازندران سرفرازی ۹۱۱۱۵۷۵۶۹۷ خیابان فرودگاه کد پستی ۴۸۵۱۸۴۳۸۸۷
مازندران خسروی ۹۳۰۹۰۴۳۷۶۰ خیابان هفت تیر نقاش محله کد پستی ۴۸۱۵۹۱۷۶۲۷۹۱
مازندران احمدی لیوان ۹۱۱۳۵۵۰۷۱۰ خیابان شهید بهشتی کد پستی ۴۸۵۱۷۱۴۶۶۶
مازندران رمضان پور گريودهي ۹۱۱۱۵۵۸۷۷۳ خ هفت تير جنب شركت گاز
مازندران دهبندي ۹۱۱۳۵۲۲۳۳۹ چهارراه امام پاساژ اشرفي
مازندران لطفيان ۹۱۱۲۵۵۹۶۱۵ ضلع شرقي پارك ۲۲ بهمن جنب آرايشگاه پارك
مازندران مصدق ۹۱۱۱۵۲۵۱۲۵ بهشهر بلوار شهيد هاشمي نژاد جنب داروخانه
مازندران دهبندي ۹۱۱۲۵۱۷۳۴۰ بهشهر روبروي ايستگاه ميني بوس گرگان
مازندران ترابی ۹۱۱۱۵۷۰۵۱۷ بلوار ابو عمار نبش کوچه شهید احسانی کد پستی ۴۸۵۱۹۴۹۷۶۲
مازندران محمد محتشم ۹۱۱۲۹۲۵۶۰۶ خرم آباد خیابان میرزا کوچک کد پستی ۴۹۸۵۱۱۱۹۹۳
مازندران توکلی مقدم ۹۳۸۴۳۰۴۶۵۴ ميدان جوان محله
مازندران واهبي ۹۱۱۱۲۶۱۸۲۴ ميدان جوان محله
مازندران ترک پهنابی ۹۱۱۱۲۶۰۹۵۱ خیابان شریعتی کد پستی ۱۷۷۱۹۸۹۳۴۶
مازندران مدانلو جويباري ۹۱۱۳۲۳۰۶۹۹ كوهي خيل
مازندران خرمي ۹۱۱۳۹۱۴۳۸۹ استاد مطهری جنب قنادی کندلوس
مازندران قلی پور ۹۱۱۲۱۰۳۲۵۱۷ خیابان شهید مطهری روبروی اداره دامپزشکی کد پستی ۴۶۵۱۷۵۶۵۳۴
مازندران اسديان ۹۱۱۳۹۲۰۱۵۰ خ كاشاني روبروی اداره آب
مازندران صفر مشاعی ۹۱۱۱۹۴۲۲۷۵ کتالم روبروی بیمارستان احمدنژاد کد پستی ۴۶۹۴۱۷۶۸۷۹
مازندران خلج ۹۱۱۱۹۶۱۰۵۶ ميدان امام (ره) بين پل
مازندران سرافرازي ۹۱۱۳۱۱۰۱۳۶ ساری بلوار کشاورز نرسیده به عبور مهدشت جنب مسجد آذری کد پستی ۴۸۱۳۸۷۸۶۴۵
مازندران هاشمی ۹۹۰۳۳۹۴۳۰۵ ساری بلوار امام رضا(ع) کد پستی ۴۸۱۴۷۳۸۳۶۸
مازندران بریمانی ۹۳۸۷۰۱۵۱۵۹ کیاسر بلوار امام رضا(ع) کد پستی ۳۵۱۹۸۳۵۱۱۱
مازندران دشتي ۹۱۱۱۵۱۵۶۶۳ هولار
مازندران اكبر نژاد ۹۱۱۱۲۴۴۳۰۶ بلوار امام رضا روبروی حلال احمر
مازندران اصفهانی ۹۱۲۴۹۵۸۶۷۴ خیابان جاده نکاء روبروی عبور هولا کد پستی ۴۸۱۴۹۴۶۶۱۹
مازندران حسینی آملی ۹۱۱۱۵۶۲۵۷۴ خیابان ۱۵ خرداد خیابان باغ سنگ روبروی مشاور املاک افشار کد پستی ۴۸۱۸۷۱۷۱۴۷
مازندران شیرزادی ۹۱۱۱۵۳۴۱۳۵ ساری بلوار کشاورز بالادزا روبروی حسینه ۴۸۱۹۱۵۸۹۶۹
مازندران مرادي قادي ۹۱۱۱۵۷۴۵۳۰ طبرسی ک نعلبندان
مازندران عابدی ۹۱۱۸۶۱۷۹۵۴ بلوار کشاورز کشاورز ۲۳ کوچه مهر کد پستی ۴۸۱۳۷۶۹۵۱۴
مازندران کاکویی ۹۳۶۴۱۵۴۹۰۶ خیابان ۱۵ خرداد روبروی مسجد سالخورده
مازندران طاهري ۱۱۳۳۲۶۰۸۹۹ عبور هولا کد پستی ۴۸۱۷۱۱۷۴۵۱
مازندران محسنی توکلی ۹۱۱۲۲۳۵۷۶۷ کمربندی
مازندران طاهری ۹۱۱۲۵۶۵۹۰۳ عبور هولا کد پستی ۴۸۱۷۱۱۷۴۵۱
مازندران محمدی دولت ۹۱۲۲۰۰۲۲۵۸ بلوار پاسداران بعد از بیمارستان نیمه شعبان جنب بانک رفاه ساختمان رفیع
مازندران رضا نژاد گتابی ۹۱۱۳۱۵۶۳۸۰ هولار جنب داروخانه دکتر رئیسیان
مازندران متولي ۹۱۱۱۵۱۹۶۱۶ خيابان فرهنگ كوچه شهيد باقر يان پ ۴
مازندران عليزاده خاريكي ۹۱۱۱۵۳۱۲۱۵ خیابن امیر مازندرانی خیابان شهدا عبوری کد پستی ۴۸۱۵۶۴۴۶۱۹
مازندران اكرامي ۹۱۱۱۵۳٫۸۶۴ جاده نكاء عبور جنگلباني سمت چپ
مازندران زائر ۹۳۶۸۱۵۵۸۰۰ جاده دريا روستاي عاليك روبروي شونيشت
مازندران حاجي ۹۱۱۳۵۱۲۲۸۰ بلوار امام رضا بعد از پاسگاه
مازندران جمالي ۹۱۱۱۵۱۴۵۸۱ جاده خزر آباد کیلومتر ۱۲
مازندران صلاحچی ۹۱۱۹۲۲۲۸۵۵ عباس آبادجنب پمپ بنزین داخل کوچه ۲۰متری کوچه شبنم کد پستی ۴۶۷۴۱۱۶۹۱۳
مازندران محمودي گلوگاهي ۹۱۱۳۵۵۸۴۹۷ گلوگاه بلوار روبروي امداد امام خميني
مازندران دکتر پرتوي ۹۱۲۳۹۶۰۱۹۶ خیابا آزادی نبش کوچه بهداری کد پستی ۴۶۳۱۹۱۶۳۶۶
مازندران دکتريزدان پناه عبدالملكي ۹۱۱۲۵۲۸۴۶۸ نكاه ميدان جانبازان روبروي ميدان تره بار
مازندران دکترمرادی ۹۱۱۱۲۴۴۷۱۳ خ علمیه روبروی ترمینال
مازندران دکتزحسيني نوذري ۹۱۱۱۵۲۲۶۲۹ میدان جانبازان
مازندران دکتر چراغ زاده ۹۱۱۱۵۵۶۸۷۶ خيابان علميه نبش پيش دانشگاهي
مازندران دکترنعيمي ۹۱۱۳۲۵۴۲۳۲ خیابان رویان امام خمینی نبش دریای ۱
مازندران دکترموسوی ۹۱۱۹۰۲۵۸۹۵ چمستان نور خیابان امام خمینی (ره) کد پستی ۴۶۴۱۴۵۹۶۳۷
مازندران دکترثقفي ۹۱۱۳۱۱۷۸۵۵ آهودشت باغبان نكلا
مازندران دکتر پورحجتي ۹۱۱۱۹۱۱۴۳۵ بلوار شهيد كريمي بعداز جهاد
مازندران دکترعقيلي ۹۱۱۳۹۳۱۳۴۸ کمربندی نوشهر به چالوس نبش کشکسرا کد ۴۶۵۱۳۳۳۱۵۱
مازندران دکترجواديان ۹۱۱۱۲۳۰۵۷۴ زيراب خیابان آزادی کدپستی ۴۷۸۱۶۱۵۶۳۷
مازندران دکتراسماعيلي ۹۱۱۱۲۴۰۱۱۲ شیرگاه خیابان تیموری داخل پاساژ
مازندران دکترآذرمی ۹۱۱۳۵۵۳۷۲۹ پل سفید سه راه شرکت نفت
مازندران دکتربلبل قاديكلائي ۹۱۱۱۲۴۲۵۴۶ خيابن شريعتي (جويبار) نبش كوچه ظرافت
مازندران دکترعلوی نیا ۹۱۱۱۲۸۲۴۲۶ خیابان جویبار نبشخزر ۲۵ کد پستی ۴۷۶۴۷۹۹۷۱۷
مازندران دکتر ۹۱۱۸۲۳۲۱۶۲ قائمشهر پل هوائی جنب ایستگاه قطار
مازندران دکترخشنود ۹۱۱۳۲۶۷۷۵۲ چمازکتی جاده جویبار
اشتراک گذاری مطلب: