درمانگاه(هرمزگان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
هرمزگان دکتر عباسی سروش عباسی ۹۱۷۸۲۲۳۶۵۰ بندرعباس-بلوار ثارالله-مقابل تعمیرگاه مجهز پژو
هرمزگان دکتر دارابی حمیدرضا دارابی ۹۳۶۷۴۶۸۶۰۰ بندرعباس-کوی آزادگان
هرمزگان دکتر اسماعیل لو بهزاد اسماعیل لو ۹۳۰۸۶۵۲۵۴۵ بندرعباس-چهارراه۲۲ بهمن-جنب مکانیکی آوازه
هرمزگان دکتر فتاحی محمد مهدی فتاحی ۹۳۹۰۱۶۴۹۵۶ میناب-بلوار امام خمینی روبروی اداره ورزش
هرمزگان دکتر محمدی مسعود محمدی ۹۱۷۹۱۴۴۳۰۶ بندرعباس-بلوار امام خمینی-جنب فروشگاه اتکا
هرمزگان دکتر پناهی سجاد پناهی ۹۱۲۵۸۲۵۹۲۱ حاجی آباد-میدان ولایت-مقابل مسکن راه ترابری
هرمزگان دکتر بهاری سید امیر مختار بهاری میمندی ۹۱۷۷۶۳۰۸۹۸ بندرعباس-شهرک توحید
هرمزگان دکتر مرادی محمد مرادی ۹۱۳۳۸۳۷۹۱۹ رودان-بلوار شهید سدیدپناه-جنب پلیس+۱۰
هرمزگان دکتر رستمی علی رستمی ۹۱۷۷۴۱۰۳۱۵ بستک-بلوار همت-روبروی فروشگاه همشهری
هرمزگان دکتر واقفی دنیا واقفی ۹۱۷۳۶۰۳۴۶۸ بندرعباس-خیابان آتش نشانی-گوهران یک
اشتراک گذاری مطلب: