درمانگاه(کرمان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
کرمان دکتر بیدشکی خانم دکتر نیره بیدشکی ۹۱۴۰۵۳۳۶۲۰ عنبرآباد میدان بسیج ، خیابان امام ، امام ۶
کرمان دکتر بیدشکی خانم دکتر نیره بیدشکی ۹۱۴۰۵۳۳۶۲۰ عنبرآباد میدان بسیج ، خیابان امام ، امام ۶
اشتراک گذاری مطلب: