درمانگاه(کهکیلویه)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
کهکیلویه و بویراحمد دکتر شفیعی دکتر مجید شفیعی ۹۱۷۶۱۶۸۴۷۶ یاسوج ، بلوار مطهری روبروی جهادکشاورزی
کهکیلویه و بویراحمد دکتر خلفی دکتر محمد حسن خلفی ۹۱۷۱۴۱۷۳۶۳ یاسوج ، بلوار مطهری روبروی جهادکشاورزی
کهکیلویه و بویراحمد دکتر حسینی دکتر مسعود حسینی ۹۱۷۷۴۱۷۸۲۰ یاسوج ، بلوار مطهری روبروی جهادکشاورزی
کهکیلویه و بویراحمد دکتر گرجی زاده دکتر سجاد گرجی زاده ۹۱۷۰۹۸۶۵۹۸ یاسوج بلوار مطهری جنب انتقال خون
کهکیلویه و بویراحمد دکتر شفیعی دکتر حمید شفیعی ۹۱۷۶۱۶۶۹۰۹ یاسوج ، دشتروم
کهکیلویه و بویراحمد دکتر مختاری دکتر اصغر مختاری ۹۱۴۳۴۰۰۵۰۹ گچساران روبروی ترمیتال
کهکیلویه و بویراحمد دکتر مرادی دکتر حامد مرادی ۹۱۷۵۷۰۳۵۰۷ گچساران روبروی ترمیتال
کهکیلویه و بویراحمد دکتر قیصر پور دکتر کیوان قیصر پور ۹۳۰۷۲۰۳۰۱۸ دهدشت خیابان امام خمینی شمالی
کهکیلویه و بویراحمد دکتر موسوی بیدک دکتر موسوی بیدک ۹۳۸۱۴۸۲۸۸۲ قلعه ریسی
کهکیلویه و بویراحمد دکتر طیارزاده دکتر سیمین طیارزاده ۹۳۹۷۴۱۷۲۳۱ دهدشت خیابان امام خمینی شمالی
کهکیلویه و بویراحمد دکتر ازغ دکتر مجتبی ازغ ۹۱۷۶۲۷۰۱۶۴ پاتاوه
کهکیلویه و بویراحمد امور درمانی و داروخانه دکتر نیکبخت دکتر محمود نیکبخت ۹۱۷۶۱۷۵۷۴۷ پاتاوه
کهکیلویه و بویراحمد امور درمانی و داروخانه دکتر مهرآئین دکتر شهلا مهرآئین ۹۱۷۵۱۱۶۲۱۷ سی سخت
اشتراک گذاری مطلب: