درمانگاه (آذربایجان شرقی)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر منافي دکتر منافي ۳۴۵۲۲۳۰۹ خيابان سعدي ،جنب بخشداری
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر جمشيدي قلعه دکتر جمشيدي قلعه ۴۱۷۲۴۱۹۳۳ خيابان تبريز، روبروي شهرداري ،جنب هنرستان فتح المبين
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر پويا دکتر پويا ۳۳۳۳۲۴۱۹۸ وليعصر،پائين تراز فلكه رودكي
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر حجازی دکتر حجازی ۳۳۳۳۵۶۵۰۲ خيابان راه آهن، اول خيابان خطيب، ساختمان بنز، طبقه ۳
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر حنيفه دکتر حنيفه ۳۳۳۲۹۷۶۱۲ کوی وليعصر، خيابان اوحدی، پلاک۱۲/۲
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر ذوالفقار دوست دکتر ذوالفقار دوست ۳۳۵۵۵۶۸۷۱ خيابان ۱۷ شهريور جديد، ساختمان بغلی بستنی وحيد، پلاک۲
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر زينالي دکتر زينالي ۳۳۴۴۴۳۹۲۴ خيابان قطران شمالي ۱۸متري فاطمي پلاك ۳۱۳
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر شبستری اصل دکتر شبستری اصل ۳۳۵۵۳۵۴۴۹ خيابان ارک جديد ، روبروی داروخانه افخم ، پلاک ۴۶
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر صادقی ديزجی دکتر صادقی ديزجی ۳۳۳۳۲۰۶۵۷ وليعصر، فلكه همافر، روبروي كنسولگري تركيه، پلاك۱۴
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر عدالت ايراني دکتر عدالت ايراني ۳۳۳۳۲۰۶۵۷ وليعصر، فلكه همافر، روبروي كنسولگري تركيه، پلاك۱۴
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر عظيمی حسنی دکتر عظيمی حسنی ۳۳۵۵۵۶۳۰۹ خيابان شريعتی جنوبی، کوچه مهران، روبروی مدرسه نبوت
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر فرج لي عباسي دکتر فرج لي عباسي ۳۳۶۶۸۹۵۱۸ رشديه، خيابان بوستان، خيابان سعدی، جنب پاساژبهارستان، درمانگاه مهر
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر فرزام پور دکتر فرزام پور ۳۳۴۴۰۵۵۱۷ خيابان راه اهن، خيابان دامپزشكي، روبروي اداره كل دامپزشكي استان ، پلاک ۱
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر فيضي دکتر فيضي ۳۳۴۴۱۲۵۵۹ خيابان قطران شمالی،کوره باشی،روبروی تعاونی شهرداری،پلاک۶
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر گويا دکتر گويا ۳۳۳۳۲۷۸۳۴ وليعصر، فلکه رودکی ، جنب فروشگاه دريا
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر مركب سازي دکتر مركب سازي ۳۳۳۲۷۲۹۲۵ وليعصر، خيابان تختي شرقي، پلاك۲۴
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر موسوی پورگوهر دکتر موسوی پورگوهر ۰ وليعصر، خيابان شريعتي شمالي،شهيدجعفري دوم،ط اول ، پلاك۵۹
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر نوتاش دکتر نوتاش ۳۳۳۳۲۷۴۵۷ ميدان بسيج،بالاتراز نمايشگاه بين المللی،جنب ايران خودروگواه
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر نوتاش دکتر نوتاش ۳۳۳۳۲۷۴۵۷ ميدان بسيج،بالاتراز نمايشگاه بين المللی،جنب ايران خودروگواه
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر يزدانی دکتر يزدانی ۳۳۳۳۰۰۰۵۰ وليعصر، فلکه بزرگ، جنب بانک سپه، پلاک۸
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر يعقوبي دکتر يعقوبي ۳۳۳۳۲۸۶۷۶ وليعصر- فلكه بزرگ رويروي بانك گردشگري كد پستي ۵۱۵۷۷۴۷۶۳۱
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر سليمانی دکتر سليمانی ۰۲۱/۲۲۴۷۱۳۷۱ خيابان امام، بالاتر از اداره دامپزشکی شهرستان
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر زلفي ليقوان دکتر زلفي ليقوان ۳۲۲۴۷۴۸۲ اتوبان امير كبير، فلكه مادر، پلاك ۲۹۵
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر هدايتي نيا دکتر هدايتي نيا ۳۲۲۲۵۲۱۱ اتوبان اميركبير، روبروي شبكه دامپزشكي شهرستان
آذربایجان شرقی درمانگاه دکتر سليمي دکتر سليمي ۳۸۲۲۴۲۱۶ بلوارشمالي روبروی اداره برق
اشتراک گذاری مطلب: