درمانگاه (آذربایجان غربی)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
آذربایجان غربی درمانگاه دام كوچك سالار غلامعلي زاده ۹۱۴۴۴۱۰۰۷۱ ارومیه-روستاي جارچلو
آذربایجان غربی درمانگاه آبزيان علي نكوئي فرد ۹۱۴۳۴۷۲۱۱۷ ارومیه-خيابان مافي (شهيد دستغيب) ساختمان شيشه اي طبقه۲ واحد ۳
آذربایجان غربی درمانگاه دام كوچك علي فطين آذر ۰۹۱۴۱۴۶۸۵۶۱-۲۳۴۲۱۷۷ ارومیه-خيابان مافي ساحلي۲۴ متري پرواز پلاك ۲۲
آذربایجان غربی درمانگاه دام كوچك فرشيد صراف زاده رضايي ۰۹۱۴۱۴۱۱۴۱۸-۳۶۵۰۱۴۴ ارومیه-بلوار امام رضا ۱۲متري چهارم پلاك۲۸
آذربایجان غربی درمانگاه عمومي عیسی ورقایی ۹۱۴۱۸۱۱۶۰۲ بوکان-خیابان مجتمع ادارات ( مسیر میدان دوآب)
آذربایجان غربی درمانگاه آبزيان یاور قربانی ۹۱۴۴۴۹۷۶۵۵ ارومیه-کوی مهندسین ۱۶متری دوم
آذربایجان غربی درمانگاه دام كوچك مسعود عنصری ۰۹۱۴۳۴۱۵۸۷۲-۳۳۴۶۳۷۵۴ ارومیه-خیابان دانشکده پلاک۳۶۳
آذربایجان غربی درمانگاه دام كوچك رضا اطمینان فر ۰۹۱۴۳۴۱۷۸۰۵ -۳۴۴۸۲۵۵ ارومیه-جاده بند بین گلشهر ۱و۲ پلاک۲۷۵
آذربایجان غربی درمانگاه دام كوچك نويد مرادي ۰۹۳۵۴۴۱۹۰۰۷-۳۳۶۸۳۰۸۷ ارومیه-بلوار رودكي روبروي آپارتمانهاي رودكي كوچه يك پلاك۶۴
آذربایجان غربی درمانگاه دام كوچك محمد امين مينايي ۰۹۱۴۸۵۴۲۳۲۵-۰۹۳۵۳۳۹۹۳۶۳ ارومیه-شيخ تپه مابين كوچه ۷و۹ پلاك۶۷
آذربایجان غربی درمانگاه دام كوچك سعيد ظفر نادري ۹۱۴۷۲۴۵۰۰۳ ارومیه-كمر بندي خاتم الانبياء ۳۰۰ متر بالاتر از كوي سرداران به سمت ميدان ميوه و تره بار
آذربایجان غربی درمانگاه دام كوچك امين رضازاده ۹۱۴۴۴۳۴۶۸۱ ارومیه-خيابان شهيد بهشتي پشت مسجد قبا خيابان نسترن
آذربایجان غربی درمانگاه عمومي اميد محمود فر ۹۱۴۹۴۶۷۹۱۶ ارومیه-محال صوماي وبرادوست روستاي ممكان
آذربایجان غربی درمانگاه عمومي پيمان بامداد ۹۱۴۴۴۴۰۳۸۱ مهاباد: كيلومتر ۲ جاده اروميه نرسيده به پمپ بنرين جنب داروخانه
آذربایجان غربی درمانگاه دام كوچك علي حيات روحي ۹۱۲۸۴۵۰۰۵۹ ارومیه-خيابان دانشكده خيابان آب كوي كهرم پلاك۲۲
آذربایجان غربی درمانگاه دام كوچك جميل حجازي ۹۱۴۵۴۳۵۵۷۲ ارومیه-روستاي بند روبروي ورزشگاه پاوندپور
آذربایجان غربی درمانگاه دام كوچك توحيد نصيري باري ۹۱۴۴۴۸۳۳۶۰ ارومیه-خيابان ساحلي
آذربایجان غربی درمانگاه دام كوچك فريد ابراهيمي ۹۱۴۵۰۹۹۷۴۱ ارومیه-روستای یوقون آباد
آذربایجان غربی درمانگاه دام كوچك محمدرضا فرهپور ۹۱۲۲۳۷۹۰۲۲ ارومیه-خيابان مافي خيابان ساحلي ۲۴متري پرواز پلاك ۲۳
آذربایجان غربی درمانگاه دام كوچك علي ملكي فر ۹۳۵۴۰۵۸۱۲۸ ارومیه-بلوار شورا خيابان فتح الهي پلاك ۵۵
آذربایجان غربی درمانگاه اختصاصي طيور دانا انوشه ۹۳۰۱۱۶۱۹۲۱ پیرانشهر-خيابان كمر بندي بلوار كردستان
آذربایجان غربی درمانگاه سعادت غفارزاده ۹۱۴۴۶۱۲۴۱۶ خوی-قطور
اشتراک گذاری مطلب: