مجتمع آزمایشگاهی دامپزشکی کوثر

تست های آزمایشگاهی مرتبط با دام های بزرگ و طیورصنعتی و آبزیان و آنالیز نهاده های دام و طیور و مواد غذایی در این آزمایشگاه بر اساس آخرین استانداردهای سازمان دامپزشکی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان بهداشت جهانی انجام می گیرد. این آزمایشگاه شامل بخشهای زیر می باشد:

  1. بخش سرولوژی

  2. بخش میکروبیولوژی

  3. بخش مولکولی

  4. بخش شیمی و آنالیز مواد غذایی

  5. بخش بیوشیمی و هماتولوژی

  6. بخش آنالیز دستگاهی

  7. بخش انگل شناسی

  8. بخش پاتولوژی

  9. بخش شیر و فرآورده های لبنی 

این آزمایشگاه علاوه بر خدمات آزمایشگاهی. دوده های آموزشی و خدمات مشاوره ای هم ارائه می دهد.

تهران-میدان توحید خیابان کوثر یک پلاک ۲۴

تلفن: ۶۶۹۲۳۱۴۱  – ۶۶۴۳۵۲۱۱

فکس: ۶۶۵۷۱۸۹۹

اشتراک گذاری مطلب: