زبان بدن خرگوش

نویسنده: دکتر مهدی جعفری(دامپزشک)    آیا میدونستی که خرگوش میتونه اسم خودش را تشخیص بده و یا اینکه متوجه معنی کلماتی مانند بیا، برو و نه بشه و لحن و احساس شما را خوب متوجه میشه. شما هم میتونید با دنبال کردن این قسمت اون را بهتر بشناسید و حسش را بهتر درک کنید. زبان بدن خرگوش ها وقتی خرگوش روی پای خود می ایستد داره اطراف خود را بررسی و کنترل میکنه. وقتی خرگوش چانه و زیر چانه خود را به وسایل و محیط اطراف می مالد، احساس مالکیت خودش را…

اشتراک گذاری مطلب: