مدیریت کولیک در اسب (Management of colic in horse)

دکتر احمد روغنی – دکتری دامپزشکی   بیش از هر چیز، یک مالک فعال باشید. اگر در اصطبل شما شرایطی وجود دارد که اسب شما را در معرض خطر کولیک قرار می دهد، سعی کنید وضعیت را تغییر دهید. این اقدامات باید خطر ابتلا به کولیک را کاهش دهد، اما تضمینی برای از بین بردن آن نیست. مدیریت آب و کاهش کولیک در اسب همیشه آب تازه و تمیز در دسترس داشته باشید. آب مهمترین ماده مغذی مورد نیاز اسب شماست. همیشه برای اسب خود یک منبع آب تمیز و…

اشتراک گذاری مطلب: